ORDIN nr. 3.280 din 22 septembrie 2023pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.300/2023 privind aprobarea Ghidului de finanțare pentru investiția specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) din cadrul pilonului II: Transformare digitală - componenta 7: Transformare digitală, investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 22 septembrie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 17.403 din 22.09.2023 al Direcției generale implementare și monitorizare proiecte,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență,luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IÎn anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.300/2023 privind aprobarea Ghidului de finanțare pentru investiția specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) din cadrul pilonului II: Transformare digitală - componenta 7: Transformare digitală, investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 și 623 bis din 7 iulie 2023, cu modificările și completările ulterioare, punctul 2.6 se modifică și va avea următorul cuprins:2.6. Calendar apel:Data publicării ghidului de finanțare: 7 iulie 2023Data deschiderii platformei pentru depunere dosare de finanțare: 7 iulie 2023, ora 10.00Data închiderii:16 octombrie 2023, ora 16.00Data-limită de implementare a proiectelor:30 aprilie 2025.NOTE: În contractul de finanțare va fi trecută data-limită de implementare în conformitate cu prevederile ghidului. În situația în care, ca urmare a instrucțiunilor dintre Ministerul Sănătății și coordonatorul național, se stabilește o altă dată-limită de implementare a țintei, Ministerul Sănătății va publica o instrucțiune în acest sens.Fiind un apel cu termen-limită de depunere, încărcarea dosarului se va putea face după data deschiderii platformei pentru depunere dosare de finanțare, menționată în cadrul prezentei secțiunii.Având în vedere termenul-limită de realizare a țintei, în conformitate cu prevederile din CID, este necesar ca solicitantul să propună proiecte^4 în cadrul cărora să ia toate măsurile necesare pentru minimizarea riscurilor de prelungire peste termenul menționat a activităților propuse.^4 Proiect: o acțiune sau un grup de acțiuni interconectate, în conformitate cu dosarul de finanțare, necesare pentru îndeplinirea obiectivului din cererea de finanțare.Apelul de proiecte MS-731 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) este necompetitiv.  +  Articolul IIDirecția generală implementare și monitorizare proiecte din cadrul Ministerului Sănătății va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 22 septembrie 2023.Nr. 3.280.-----