ORDIN nr. 6.224 din 4 septembrie 2023pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor și a Regulamentului de organizare și funcționare a cluburilor sportive școlare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 22 septembrie 2023  În temeiul prevederilor art. 19 alin. (6) lit. c) și ale art. 248 alin. (39) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare,ținând cont de Referatul de aprobare nr. 2.465/DGIP din 4.09.2023 al Direcției generale învățământ preuniversitar,în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.(2) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a cluburilor sportive școlare, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 8 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 8 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul - Direcția minorități, Direcția generală managementul resurselor umane și rețea școlară, Direcția generală economică, inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București și unitățile de educație extrașcolară duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 4 septembrie 2023.Nr. 6.224.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTprivind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor  +  Anexa nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare a cluburilor sportive școlare