HOTĂRÂRE nr. 78 din 20 septembrie 2023pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 21 septembrie 2023    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. II - Componența Comisiei pentru constituționalitate, domnul senator Bordei Cristian - Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România se include în componența comisiei în locul domnului senator Postică Andrei - senator neafiliat.2. La anexa nr. X - Componența Comisiei pentru administrație publică, domnul senator Darău Ambrozie-Irineu - Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România se include în componența comisiei în locul domnului senator Postică Andrei - senator neafiliat.3. La anexa nr. XX - Componența Comisiei pentru mediu, domnul senator Vicol Costel - Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România se include în componența comisiei în locul domnului senator Postică Andrei - senator neafiliat.4. La anexa nr. XXII - Componența Comisiei pentru regulament, domnul senator Trifan Raoul-Adrian - Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România se include în componența comisiei în locul domnului senator Postică Andrei - senator neafiliat.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 20 septembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    SORIN-MIHAI CÎMPEANU
    București, 20 septembrie 2023.Nr. 78.------