HOTĂRÂRE nr. 77 din 18 septembrie 2023pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 septembrie 2023    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La anexa nr. XIX - Componența Comisiei pentru românii de pretutindeni, domnul senator Nazare Alexandru - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal se include în componența comisiei în locul domnului senator Cristina Ioan - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 18 septembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    SORIN-MIHAI CÎMPEANU
    București, 18 septembrie 2023.Nr. 77.-----