HOTĂRÂRE nr. 76 din 18 septembrie 2023pentru modificarea anexei la Regulamentul Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 septembrie 2023    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1176 din 8 decembrie 2022, se modifică după cum urmează:1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Serviciul pentru afaceri europene transmite Biroului permanent raportul Comisiei pentru afaceri europene care conține opinia asupra priorităților stabilite în baza programului, împreună cu lista documentelor selectate pentru examinare cu prioritate.(2) Biroul permanent decide includerea acestora în proiectul ordinii de zi a Senatului.2. Articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Scrisoarea de sesizare transmisă este înregistrată la Serviciul pentru afaceri europene. Serviciul pentru afaceri europene, în baza recomandărilor Comisiei pentru afaceri europene privind selecția documentelor europene, face propuneri Biroului permanent cu privire la comisiile permanente propuse pentru sesizare, în vederea examinării, și la termenele de finalizare a examinării, luând în considerare durata de 8 săptămâni alocată controlului de subsidiaritate, termenul indicat de Comisia Europeană pentru documentele de consultare și calendarul estimat pentru dezbateri în instituțiile europene.3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Fiecare comisie de specialitate își organizează procesul de examinare și audieri ținând cont de termenele fixate. În funcție de modificările survenite în calendarul estimat de adoptare în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, după consultarea cu Departamentul pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și cu reprezentantul permanent al Senatului pe lângă Parlamentul European, comisiile sesizate pot solicita Biroului permanent, prin intermediul Serviciului pentru afaceri europene, care informează de îndată și Comisia pentru afaceri europene, modificarea termenelor inițiale privind finalizarea scrutinizării.4. Articolul 27 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Comisia pentru afaceri europene dezbate și decide, după caz, redactarea, de către Serviciul pentru afaceri europene, a următoarelor documente:a) proiectul de hotărâre a avizului motivat al Senatului, integrând punctele de vedere exprimate de comisiile permanente, în cazul constatării nerespectării principiului subsidiarității;b) proiectul de hotărâre a Senatului privind documentele europene examinate, la care s-a constatat respectarea principiului subsidiarității.(2) Serviciul pentru afaceri europene întocmește documentele, pe baza raportului de la Comisia pentru afaceri europene, și asigură transmiterea acestora către Biroul permanent, pentru înscrierea în proiectul ordinii de zi a Senatului.5. Articolul 30 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30Comisia pentru afaceri europene dezbate și decide, după caz, redactarea, de către Serviciul pentru afaceri europene, a următoarelor documente:a) proiectul de hotărâre a opiniei Senatului, sintetizând punctele de vedere exprimate de comisiile permanente;b) proiectul de hotărâre a Senatului privind documentul european examinat la care nu au existat comentarii, propuneri, recomandări etc.  +  Articolul IIRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1176 din 8 decembrie 2022, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 18 septembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    SORIN-MIHAI CÎMPEANU
    București, 18 septembrie 2023.Nr. 76.-----