ORDIN nr. 6.271 din 14 septembrie 2023privind înființarea și componența Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 19 septembrie 2023  În conformitate cu prevederile art. 154 alin. (1)-(3) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor Ordinului ministrului educației nr. 6.270/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior,luând în considerare Referatul de aprobare nr. 324/DGIU din 14.09.2023 al Direcției generale învățământ universitar,în temeiul prevederilor art. 4 și ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se înființează Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) compusă din 23 de membri.  +  Articolul 2Se aprobă componența CNFIS pentru mandatul 2023-2027, după cum urmează:1. Bendea Gabriel Valentin, Universitatea din Oradea;2. Balint Marko, Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca;3. Buzea Carmen, Universitatea „Transilvania“ din Brașov;4. Caraiman Simona, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași;5. Darie Bogdana, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale“ din București;6. Dediu Dan, Universitatea Națională de Muzică din București;7. Dumitrescu Dan Gabriel, Academia de Studii Economice din București;8. Enache Cosmin, Universitatea de Vest din Timișoara;9. Lazăr Dan, Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca;10. Mangalagiu Ionel, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași;11. Munteanu Simona, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“ din București;12. Mureșan Daniel, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ din Cluj-Napoca;13. Murgescu Bogdan, Universitatea din București;14. Mușuroi Sorin, Universitatea „Politehnica“ Timișoara;15. Păunescu Mihai, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București;16. Petrescu-Niță Alina Claudia, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București;17. Pițuru Silviu, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din București;18. Prelipceanu Gabriela, Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava;19. Selieșteanu Dan, Universitatea din Craiova;20. Teodorescu Răzvan Ionuț, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București;21. Terian Andrei, Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu;22. Trandafir Raluca, Universitatea „Ovidius“ din Constanța;23. Vîntu Vasile, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către CNFIS, persoanele prevăzute la art. 2, precum și de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației.  +  Articolul 4Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior continuă activitățile Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, preluând patrimoniul științific și logistic al acestuia.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.275/2019 privind aprobarea componenței Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior în mandatul 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 24 iunie 2019, cu completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 14 septembrie 2023.Nr. 6.271.-----