ORDIN nr. 6.270 din 14 septembrie 2023privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 19 septembrie 2023  În conformitate cu prevederile art. 154 alin. (1)-(3) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare,luând în considerare Referatul de aprobare nr. 323/DGIU din 14.09.2023 al Direcției generale învățământ universitar,în temeiul prevederilor art. 4 și ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 4.403/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 17 iulie 2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală economică și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 14 septembrie 2023.Nr. 6.270.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Comisiei Naționalepentru Finanțarea Învățământului Superior