LEGE nr. 81 din 20 martie 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 23 martie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 65 din 21 august 1998 privind salarizarea diplomaţilor, emisă în temeiul art. 1 pct. 7 lit. c) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind salarizarea unor categorii de diplomati"2. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Personalul încadrat în centrala Ministerului Afacerilor Externe, cu excepţia celui care ocupa funcţii de demnitate publică, primeşte lunar un spor de confidenţialitate de 15%, calculat la salariul de baza."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------