ORDIN nr. 6.238 din 8 septembrie 2023privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2023    În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare nr. 960 din 6.09.2023 al Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru de acordare a burselor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu anul școlar 2023-2024.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală economică, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziții contrare se abrogă.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației,
    Ligia Deca
    București, 8 septembrie 2023.Nr. 6.238.  +  ANEXĂMETODOLOGIE-CADRUde acordare a burselor