HOTĂRÂRE nr. 792 din 31 august 2023privind trecerea unor sectoare de drum și a Podului istoric "Academician Mihai Pop" din domeniul public al municipiului Sighetu Marmației și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighetu Marmației în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, precum și înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 12 septembrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 288, 297 și 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, al art. 6 alin. (1) lit. d) pct. (i) și art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. V alin. (4) din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă trecerea unor sectoare de drum și a Podului istoric „Academician Mihai Pop“, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din domeniul public al municipiului Sighetu Marmației și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighetu Marmației în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, în condițiile legii.(2) Se aprobă înscrierea bunurilor prevăzute la alin. (1) în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.  +  Articolul 2Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Sighetu Marmației și ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor și Infrastructurii împreună cu Ministerul Finanțelor vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 31 august 2023.Nr. 792.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale sectoarelor de drum și a Podului istoric „Academician Mihai Pop“,
  care se preiau în domeniul public al statului și în administrarea
  Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  Nr. crt.Nr. de inventar al sectoarelor de drum care se predauCodul de clasificație al sectoarelor de drum care se predauDescrierea tehnicăValoarea de inventar (lei)Persoana juridică care predă sectorul de drumPersoana juridică care preia sectorul de drumIndicativ vechiIndicativ nouNr. MF al sectoarelor de drum care se preiauCodul de clasificație al sectoarelor de drum care se preiau
  1.191.3.7.2.019L = 1,030 kml = 6,00 mS = 1,2148 haC.F. nr. 66928Sighetu Marmației278.205,00Municipiul Sighetu Marmației, prin Consiliul Local al Municipiului Sighetu Marmației (CUI 3695174)Statul român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (CUI 13633330)Strada Pictor Nicolae GrigorescuDN 19HSe va atribui.8.12.04.01
  2.21.3.7.2.002L = 1,166 kml = 9,10 mS = 0,8099 haCF nr. 61554Sighetu Marmației și C.F. nr. 67060 Sighetu Marmației 188.019,30Municipiul Sighetu Marmației, prin Consiliul Local al Municipiului Sighetu Marmației (CUI 3695174)Statul român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (CUI 13633330)Strada Nicolae TitulescuDN 19HSe va atribui.8.12.04.01
  3.1101.3.17.3L = 226 mlSt = 0,1241 haSc = 49 mpC.F. nr. 64533nr. cad. topo 64533-C1Sighetu Marmației, C.F. nr. 518263.431.275,20Municipiul Sighetu Marmației, prin Consiliul Local al Municipiului Sighetu Marmației (CUI 3695174)Statul român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (CUI 13633330)Pod istoric „Academician Mihai Pop“DN 19HSe va atribui.8.12.04.01
  -----