ORDIN nr. 3.065/716/2023privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 3.065 din 7 septembrie 2023
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 716 din 30 august 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 11 septembrie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. AR/16.399/2023 al Ministerului Sănătății și nr. DG 3.360 din 30.08.2023 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 118, 440, 524, 529 și 530 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 441, 442 și 446-448 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  441W68200001J05AF07TENOFOVIRUM DISOPROXIL**1VIROFOB 245 mgCOMPR. FILM.245 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU CAPAC DIN PP X 30 COMPR. FILM.PR3016,05900018,7760000,000000
  442W60828015J05AF07TENOFOVIRUM DISOPROXIL**1TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 245 mgCOMPR. FILM.245 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEÎD CU CAPAC, CAPAC PREVĂZUT CU SISTEM SECURIZAT PENTRU COPII DIN PP ȘI RECIPIENT CU DESICANT, A 30 COMPR. FILM.PR3017,41333320,2523330,000000
  .................................
  446W62771001J05AF07TENOFOVIRUM DISOPROXIL**1VIROFOB 245 mgCOMPR. FILM.245 mgALVOGEN IPCO S.AR.L.LUXEMBURGCUTIE CU 1 FLAC. PEID CU CAPAC DIN PP X 30 COMPR. FILM.PR3016,05900018,7760000,000000
  447W65970001J05AF07TENOFOVIRUM DISOPROXIL**1TENOFOVIR STADA 245 mgCOMPR. FILM.245 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU CAPAC DIN PP, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PT. COPII X 30 (1X30) COMPR. FILM.PR3017,91840021,0571993,216467
  448W65970002J05AF07TENOFOVIRUM DISOPROXIL**1TENOFOVIR STADA 245 mgCOMPR. FILM.245 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIAAMBALAJ MULTIPLU CU 3 FLAC. PEID CU CAPAC DIN PP, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PT. COPII X 90 (3X30) COMPR. FILM.PR9017,91840021,0571991,582134
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 546 se introduce o nouă poziție, poziția 547, cu următorul cuprins:
  547W53689002J01XD01METRONIDAZOLUMMETRONIDAZOL ARENA 250 mg (P01AB1)COMPR.250 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 3 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR.P-RF300,4146000,5604001,298600
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 42, 80, 83, 115, 118, 133, 136, 201, 210, 279, 281, 285, 286, 340, 345, 355, 358, 363, 373, 377, 441, 444, 445, 452, 511, 512, 514, 515, 517, 519, 527, 538-541, 649-652 și 666-670 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  42W62816004L01BA04PEMETREXEDUMARMISARTE 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDAFLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE 34 ML (850 MG/34 ML)PR12.765,2300003.052,2500000,000000
  .....................................
  80W65009001L01BC05GEMCITABINUMGEMCITABINĂ KABI 38 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.38 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 6 ML ȘI DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ DETAȘABILĂ DIN AL DE CULOARE VERDE, A 200 MG/5,26 ML CONCENTRAT PENTRU SOL. PERF.PR135,16000045,9900000,000000
  .........................................
  83W54381001L01BC05GEMCITABINUMGEMCIRENA 38 mg/mlPULB. PT. SOL. PERF.38 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 10 ML CU PULB. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 200 MG GEMCITABINĂPR135,23000046,0800000,000000
  ..........................................
  115W64798001L01CA04VINORELBINUMVINORELBINA TEVA 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlTEVA B.V.OLANDACUTIE X 1 FLAC. X 1 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1105,510000128,8100000,000000
  ..........................................
  118W52194001L01CA04VINORELBINUMVINORELBIN ACTAVIS 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlACTAVIS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. X 1 ML CONC. PT. SOL. PERF.S1105,510000128,8100000,000000
  ..........................................
  133W64717001L01CD01PACLITAXELUMSINDAXEL 6 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.6 mg/mlTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 5 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR160,08000075,9600000,000000
  .............................................
  136W54068001L01CD01PACLITAXELUMPACLITAXEL KABI 6 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.6 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 5 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR155,44000070,1000000,000000
  .............................................
  201W53325002L01DB03EPIRUBICINUMEPIRUBICINĂ ACTAVIS 2 mg/mlSOL. INJ./PERF.2 mg/mlACTAVIS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. A 10 ML SOL. INJ. X 20 MG (20 MG/10 ML)S142,83000056,0200000,000000
  .............................................
  210W66318001L01DC01BLEOMYCINUM SULFASBLEOMICINĂ ACCORD 15000 UIPULB. PT. SOL. INJ./PERF.15000 UIACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 6 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERFPR1180,290000220,1000000,000000
  ............................................
  279W68228001L01EB02ERLOTINIBUM**1ERLOTINIB MYLAN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3055,70666661,9920000,000000
  ............................................
  281W63901001L01EB02ERLOTINIBUM**1ERLOTINIB MYLAN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3055,70666661,9920000,000000
  ............................................
  285W63902001L01EB02ERLOTINIBUM**1ERLOTINIB MYLAN 150 mgCOMPR. FILM.150 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3067,37500074,7103330,000000
  286W68229001L01EB02ERLOTINIBUM**1ERLOTINIB MYLAN 150 mgCOMPR. FILM.150 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3067,37500074,7103330,000000
  .............................................
  340W65945003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB MYLAN 12,5 mgCAPS.12,5 mgMYLAN IRELAND LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR3015,50500018,1720000,000000
  ............................................
  345W68830003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB VIATRIS 12,5 mgCAPS.12,5 mgVIATRIS LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR3015,50500018,1720000,000000
  ...........................................
  355W65946003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB MYLAN 25 mgCAPS.25 mgMYLAN IRELAND LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR3033,63633337,9353330,000000
  ............................................
  358W68831003L01EX01 SUNITINIBUM**1SUNITINIB VIATRIS 25 mgCAPS.25 mgVIATRIS LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR3033,63633337,9353330,000000
  ...........................................
  363W65948003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB MYLAN 50 mgCAPS.50 mgMYLAN IRELAND LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR3066,07720073,54999996,344667
  .............................................
  373W68833003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB VIATRIS 50 mgCAPS.50 mgVIATRIS LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR3066,07720073,54999996,344667
  ..............................................
  377W68829001L01EX02SORAFENIBUM**1SORAFENIB VIATRIS 200 mgCOMPR. FILM.200 mgVIATRIS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 112 COMPR. FILM.PR11212,85044614,3475890,000000
  .............................................
  441W65006004L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN KABI 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU DOP DIN CAUCIUC FLUROTEC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL DE CULOARE GALBENĂ X 60 ML CONC. PT. SOL. PERF. X 600 MG CARBOPLATINĂPR1269,376000328,860000192,970000
  ............................................
  444W65006003L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN KABI 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU DOP DIN CAUCIUC FLUROTEC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL DE CULOARE ROȘIE X 45 ML CONC. PT. SOL. PERF. X 450 MG CARBOPLATINAPR1166,836000203,67600026,234000
  445W64519003L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN TEVA 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ X 45 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1166,836000203,67600058,644000
  ..........................................
  452W65013005L01XA03OXALIPLATINUMOXALIPLATIN KABI 5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.5 mg/mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU FOLIE PROTECTOARE DIN PLASTIC A 40 ML CONC. PT. SOL. PERF. CONȚINÂND 200 MG OXALIPLATINAPR1434,650000511,9200000,000000
  ..........................................
  511W61907001L01XG01BORTEZOMIBUM**1VORTEMYEL 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgALVOGEN IPCO S.AR.L.LUXEMBURGCUTIE CU 1 FLAC. TRANSPARENT DIN STICLĂ INCOLORĂ (VOLUM NOMINAL DE 10 ML), CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR11.092,9600001.237,104000452,506000
  512W65669001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAFLACON DIN STICLĂ DE TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI O CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU UN CAPAC ROȘU, CE CONȚINE BORTEZOMIB 3,5 MGPR11.092,9600001.237,104000254,386000
  ..........................................
  514W68199001L01XG01BORTEZOMIBUM**1VORTEMYEL 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. TRANSPARENT DIN STICLĂ INCOLORĂ (VOLUM NOMINAL DE 10 ML), CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR11.092,9600001.237,104000452,506000
  515W62997001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB DR. REDDY’S 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATE DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR11.092,9600001.237,1040003.110,096000
  ...........................................
  517W67920003L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB ACCORD 2,5 mg/mlSOL INJ.2,5 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAFLACON DIN STICLĂ DE TIP I TRANSPARENTĂ, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC DE CULOARE GRI ȘI CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU CAPAC ROȘU, CE CONȚINE 1,4 ML DE SOLUȚIE INJECTABILĂPR11.092,9600001.237,104000331,956000
  ....................................
  519W65545001L01XG01BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB STADA 2,5 mg/mlSOL. INJ.2,5 mg/mlSTADA M D SRLROMÂNIACUTIE CU FLAC. DIN STICLĂ TIP I PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI CAPSĂ DIN AL TIP FLIP-OFF, CU CAPAC COLORAT X 1,4 ML SOL. INJ.PR11.092,9600001.237,104000990,166000
  .......................................
  527W62932001L01XX27ARSENICUM TRIOXIDUM**1TRISENOX 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlTEVA B.V.OLANDACUTIE X 10 FIOLE CU CONC. PT. SOL. PERF. X 10 MLPR101.032,3420001.129,0680000,000000
  ...........................................
  538W64660001L01XX46OLAPARIBUM**1LYNPARZA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 56 COMPR. FILM.PR56117,299821128,5380350,000000
  539W64660001L01XX46OLAPARIBUM **1ΩLYNPARZA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 56 COMPR. FILM.PR56117,299821128,5380350,000000
  540W64661001L01XX46OLAPARIBUM**1LYNPARZA 150 mgCOMPR. FILM.150 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 56 COMPR. FILM.PR56175,682321192,1750000,000000
  541W64661001L01XX46OLAPARIBUM**1ΩLYNPARZA 150 mgCOMPR. FILM.150 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 56 COMPR. FILM.PR56175,682321192,1750000,000000
  ..........................................
  649W65684001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDE ACCORD 10 mgCAPS.10 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. OPA/AL-PVC/AL X 21 X 1 CAPS.PR21114,305713126,77314248,629715
  650W68919001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDA LABORMED 10 mgCAPS.10 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.PR21114,305713126,773142242,474953
  651W64957001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDA ALVOGEN 10 mgCAPS.10 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.PR21114,305713126,773142242,474953
  652W65248003L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDA SANDOZ 10 mgCAPS.10 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS.PR21114,305713126,77314219,982572
  .........................................
  666W64955002L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDA ALVOGEN 5 mgCAPS.5 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.MALTACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.PR2156,78857164,079428461,828667
  667W65246003L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDA SANDOZ 5 mgCAPS.5 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS.PR2156,78857164,07942859,161048
  668W65682001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDE ACCORD 5 mgCAPS.5 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. OPA/AL-PVC/AL X 21 X 1 CAPS.PR2156,78857164,07942876,725333
  669W66643002L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDA GRINDEKS 5 mgCAPS.5 mgAS GRINDEKSLETONIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR-PVC/AL X 21 CAPS.PR2156,78857164,079428320,848667
  670W68917002L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDA LABORMED 5 mgCAPS.5 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.PR2156,78857164,079428461,828667
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 46, 73, 74, 77, 79, 116, 138, 211, 449, 510, 513 și 526 se abrogă.6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 693 se introduc douăsprezece noi poziții, pozițiile 694-705, cu următorul cuprins:
  694W69629005L01BB06CLOFARABINUM**1EVOLTRA 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlSANOFI B.V.ȚĂRILE DE JOSCUTIE X 1 FLAC. CU CONC. PT. SOL. PERF.PR14.055,4100004.458,5500000,000000
  695W69112002L01BC07AZACITIDINUM**1ETRAGA 25 mg/mlPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SUSP. INJ. CONȚINÂND 150 MG AZACITIDINĂPR1794,004000911,244000739,616000
  696W69525003L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATINA ACCORD 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CU 45 ML CONC. PT. SOL. PERF. CONȚINÂND 450 MG CARBOPLATINĂPR1139,030000169,7300000,000000
  697W69525004L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATINA ACCORD 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CU 60 ML CONC. PT. SOL. PERF. CONȚINÂND 600 MG CARBOPLATINĂPR1224,480000274,0500000,000000
  698W67916001L01XF01TRETINOINUM (4)VESANOID 10 mgCAPS. MOI10 mgMAGNAPHARM MARKETING SALES ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 100 CAPS. MOIPR10017,80000019,7835000,000000
  699W62603001L01XX02ASPARAGINAZUMSPECTRILA 10000 UIPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.10000 UIMEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATEGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DE 20 ML DIN STICLĂ CONȚINÂND 10000 UNITĂȚI DE ASPARAGINAZĂPR12.854,9800003.150,0800000,000000
  700W69587001L01XX02ASPARAGINAZUMERWINASEPULB. PT. SOL. INJ./PERF.10000 E./ flaconDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR55.526,0000006.030,9700000,000000
  701W69090002L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONA SUN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6048,84000053,99860096,032066
  702W67875002L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDA ALKALOID-INT 10 mgCAPS.10 mgALKALOID-INT D.O.O.SLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC X 21 CAPS.PR2195,254761105,6442850,000000
  703W67876002L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDA ALKALOID-INT 15 mgCAPS.15 mgALKALOID-INT D.O.O.SLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC X 21 CAPS.PR21107,809523119,3290470,000000
  704W67877002L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDA ALKALOID-INT 25 mgCAPS.25 mgALKALOID-INT D.O.O.SLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC X 21 CAPS.PR21107,809523119,3290470,000000
  705W67874002L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDA ALKALOID-INT 5 mgCAPS.5 mgALKALOID-INT D.O.O.SLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC X 21 CAPS.PR2147,32380953,3995230,000000
  7. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, pozițiile 16 și 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  16W69302002L04AA31TERIFLUNOMIDUM**1AUBAGIOCOMPR. FILM.14 mgSANOFI WINTHROP INDUSTRIEFRANȚACUTIE CU 28 COMPR. FILM.PR2864,52614271,96828545,263143
  17W60449002L04AA31TERIFLUNOMIDUM**1AUBAGIOCOMPR. FILM.14 mgSANOFI - AVENTIS GROUPEFRANȚACUTIE CU 28 COMPR. FILM.PR2864,52614271,96828545,263143
  8. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, după poziția 28 se introduce o nouă poziție, poziția 29, cu următorul cuprins:
  29W69306001L04AA31TERIFLUNOMIDUM**1TERIFLUNOMIDA MYLAN 14 mgCOMPR. FILM.14 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. OPA/AL/PVC-AL X 28 COMPR. FILM.PR2853,77178559,9735710,000000
  9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 127-142 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  127W68393001A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN SUN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PE X 28 COMPR. FILM.PRF281,3552641,6545301,713327
  128W68392001A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN SUN 50 mgCOMPR. FILM.50 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PE X 28 COMPR. FILM.PRF281,3552641,6545301,122255
  129W69315003A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTINA WORWAG 100 mgCOMPR. FILM.100 mgWORWAG PHARMA GMBH CO. KGGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF281,3552641,6545301,712970
  130W64831002A10BH01SITAGLIPTINUM**JANUVIA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/PE/PVDC/AL)PRF281,3552641,6545301,713327
  131W68879001A10BH01SITAGLIPTINUM**LONAMO 100 mgCOMPR. FILM.100 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF281,3552641,6545301,713327
  132W68861002A10BH01SITAGLIPTINUM**JIDINUM 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMEDOCHEMIE LIMITEDCIPRUCUTIE CU BLIST. DIN POLIAMIDĂ-AL-PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF281,3552641,6545301,713327
  133W67106002A10BH01SITAGLIPTINUM**MAYSIGLU 100 mgCOMPR. FILM.100 mgKRKA, D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF281,3552641,6545300,999041
  134W68885001A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN ACCORD 100 mgCOMPR. FILM.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF281,3552641,6545301,713327
  135W68032001A10BH01SITAGLIPTINUM**JUZINA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF281,3552641,6545301,034041
  136W67914004A10BH01SITAGLIPTINUM**ADIMUPLAN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF281,3552641,6545301,406898
  137W68475002A10BH01SITAGLIPTINUM**JAZETA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF281,3552641,6545301,713327
  138W68475003A10BH01SITAGLIPTINUM**JAZETA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PRF301,3552641,6545301,713470
  139W68481004A10BH01SITAGLIPTINUM**JANSITIN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgG.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PRF301,3552641,6545301,713136
  140W64964002A10BH01SITAGLIPTINUM**JANUVIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/PE/PVDC/AL)PRF281,3552641,6545301,122255
  141W68884001A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN ACCORD 50 mgCOMPR. FILM.50 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF281,3552641,6545301,122255
  142W67105002A10BH01SITAGLIPTINUM**MAYSIGLU 50 mgCOMPR. FILM.50 mgKRKA, D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF281,3378571,6545300,095470
  10. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 190 se introduc douăsprezece noi poziții, pozițiile 191-202, cu următorul cuprins:
  191W68768002A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM+ METFORMINUM)**SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/1000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1000 mgAS GRINDEKS.LETONIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PR561,3317851,6839280,000000
  192W68768003A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM+ METFORMINUM)**SITAGLIPTIN/ METFORMIN GRINDEKS 50 mg/1000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1000 mgAS GRINDEKS.LETONIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 98 COMPR. FILM.PR981,3080611,5968360,000000
  193W68766001A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mgCOMPR. FILM.100 mgAS GRINDEKS.LETONIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF281,1492851,5032140,000000
  194W68766002A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mgCOMPR. FILM.100 mgAS GRINDEKS.LETONIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF561,1294641,4280350,000000
  195W68766003A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mgCOMPR. FILM.100 mgAS GRINDEKS.LETONIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 98 COMPR. FILM.PRF981,1293871,3787750,000000
  196W69229005A10BH01SITAGLIPTINUM**SUPROVIA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMERCK ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PRF301,3552641,6545301,713136
  197W68764001A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN GRINDEKS 25 mgCOMPR. FILM.25 mgAS GRINDEKS.LETONIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF281,1492851,5032140,000000
  198W68764002A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN GRINDEKS 25 mgCOMPR. FILM.25 mgAS GRINDEKS.LETONIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF561,1294641,4280350,000000
  199W68764003A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN GRINDEKS 25 mgCOMPR. FILM.25 mgAS GRINDEKS.LETONIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 98 COMPR. FILM.PRF981,1293871,3787750,000000
  200W68765001A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mgCOMPR. FILM.50 mgAS GRINDEKS.LETONIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF281,1492851,5032140,000000
  201W68765002A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mgCOMPR. FILM.50 mgAS GRINDEKS.LETONIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF561,1294641,4280350,000000
  202W68765003A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mgCOMPR. FILM.50 mgAS GRINDEKS.LETONIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 98 COMPR. FILM.PRF981,1293871,3787750,000000
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, pozițiile 90, 91 și 94-104 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  90W68284001V03AC03DEFERASIROXUM**1ZEOKS 180 mgCOMPR. FILM.180 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL PERFORATE PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 30 X 1 COMPR. FILM.PR305,1439996,28000029,228333
  91W68284003V03AC03DEFERASIROXUM**1ZEOKS 180 mgCOMPR. FILM.180 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL NEPERFORATE X 30 COMPR. FILM.PR305,1439996,28000029,228333
  ......................................
  94W68284005V03AC03DEFERASIROXUM**1ZEOKS 180 mgCOMPR. FILM.180 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL PERFORATE PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 30 X 1 COMPR. FILM.PR305,1439996,28000029,228333
  95W68284007V03AC03DEFERASIROXUM**1ZEOKS 180 mgCOMPR. FILM.180 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL NEPERFORATE X 30 COMPR. FILM.PR305,1439996,28000029,228333
  96W68074001V03AC03DEFERASIROXUM**1DEFERASIROX ACCORD 180 mgCOMPR. FILM.180 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. (PVC/PE/PVDC/ALU) X 30 X 1 (UNIT DOSE)PR305,1439996,28000016,114666
  97W64443001V03AC03DEFERASIROXUM**1EXJADE 180 mgCOMPR. FILM.180 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/ALU X 30 COMPR. FILM.PR305,1439996,28000018,671666
  98W64444001V03AC03DEFERASIROXUM**1EXJADE 360 mgCOMPR. FILM.360 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/ALU X 30 COMPR. FILM.PR3039,46533344,2890000,000000
  99W68283005V03AC03DEFERASIROXUM**1ZEOKS 360 mgCOMPR. FILM.360 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL PERFORATE PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 30 X 1 COMPR. FILM.PR3047,35840053,14680016,165866
  100W68283007V03AC03DEFERASIROXUM**1ZEOKS 360 mgCOMPR. FILM.360 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL NEPERFORATE X 30 COMPR. FILM.PR3047,35840053,14680016,165866
  101W68283001V03AC03DEFERASIROXUM**1ZEOKS 360 mgCOMPR. FILM.360 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL PERFORATE PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 30 X 1 COMPR. FILM.PR3047,35840053,14680016,165866
  102W68283003V03AC03DEFERASIROXUM**1ZEOKS 360 mgCOMPR. FILM.360 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL NEPERFORATE X 30 COMPR. FILM.PR3047,35840053,14680016,165866
  103W66804001V03AC03DEFERASIROXUM**1REDITENS 360 mgCOMPR. FILM.360 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PRF3047,35840053,14680016,165866
  104W68075001V03AC03DEFERASIROXUM**1DEFERASIROX ACCORD 360 mgCOMPR. FILM.360 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. (PVC/PE/PVDC/ALU) X 30 X 1 (UNIT DOSE)PR3040,41533345,3243330,000000
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, pozițiile 93 și 105 se abrogă.13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.2 „Epidermoliză buloasă“, după poziția 17 se introduce o nouă poziție, poziția 18, cu următorul cuprins:
  18W54309001D06BA01SULFADIAZINUMFLAMMAZINECREMĂ1%CN Unifarm - S.A.ROMÂNIABORCAN X 500 G CREMĂPRF1119,900000146,3700000,000000
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.3 „Hipertensiunea pulmonară“, după poziția 28 se introduce o nouă poziție, poziția 29, cu următorul cuprins:
  29W68793007C02KX01BOSENTANUM**BOSENTAN TERAPIA 125 mgCOMPR. FILM.125 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL PERFORATE CU DOZĂ UNITARĂ DIN PVC-PE-PVDC/AL CONȚINÂND 56 X 1 COMPR. FILM.PR5617,73814220,1520704,975072
  15. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, pozițiile 19, 24 și 25 se abrogă.16. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.7 „Sindrom Prader Willi“, după poziția 10 se introduce o nouă poziție, poziția 11, cu următorul cuprins:
  11W66037001H01AC01SOMATROPINUM**SAIZEN 8 mg/mlSOL. INJ. ÎN CARTUȘ8 mg/mlMERCK ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 CARTUȘ DIN STICLĂ INCOLORĂ CU DOP CU PISTON DIN CAUCIUC ȘI CAPSĂ DIN AL CU INSERȚIE DE CAUCIUC X 1,50 ML SOL. INJ. (12 MG SOMATROPINĂ)PR/ PRF1992,3300001.119,7900000,000000
  17. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.13 „Mucopolizaharidoză tip I (Sindrom Hurler)“, după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:
  2W69627001A16AB05LARONIDAZUM**ALDURAZYME 100 U/mlCONC. PT. SOL. PERF.100 U/mlSANOFI B.V.ȚĂRILE DE JOSCUTIE X 1 FLAC. X 5 MLPR12.299,9400002.545,0800000,000000
  18. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 22, 27 și 28 se abrogă.19. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.16 „Scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:
  4W68793007C02KX01BOSENTANUM**BOSENTAN TERAPIA 125 mgCOMPR. FILM.125 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL PERFORATE CU DOZĂ UNITARĂ DIN PVC-PE-PVDC/AL CONȚINÂND 56 X 1 COMPR. FILM.PR5617,73814220,1520704,975072
  20. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, pozițiile 4 și 6-10 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  4W68280001B06AC02ICATIBANTUM**1ICATIBANT ZENTIVA 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ, DE CAPACITATE 3 ML, CU PISTON, DOP GRI ȘI CAPAC ALB, PREVĂZUTĂ CU UN AC, CONȚINÂND SOLUȚIE INJECTABILĂPR12.474,7600002.743,2720001.048,408000
  ...........................................
  6W68362001B06AC02ICATIBANTUM**1ICATIBANT TERAPIA 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ30 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DE 3 ML, DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ, CU PISTON, DOP DE CAUCIUC CLOROBUTILIC GRI ȘI CAPAC ALB DIN PP PREVĂZUTĂ CU UN AC, CU SOLUȚIE INJECTABILĂPR12.062,3000002.286,0600000,000000
  7W68417001B06AC02ICATIBANTUM**1ICATIBANT STADA 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ30 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ, DE CAPACITATE 3 ML, PREVĂZUTĂ CU UN AC, CONȚINÂND SOL. INJ.PR12.474,7600002.743,2720001.156,308000
  8W66736001B06AC02ICATIBANTUM**1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlShire Pharmaceuticals Ireland LimitedIRLANDACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICPR12.474,7600002.743,272000573,988000
  9W68202001B06AC02ICATIBANTUM**1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlTAKEDA PHARM. INTERNATIONAL AG IRELAND BRANCHIRLANDACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICPR12.474,7600002.743,272000573,988000
  10W62758001B06AC02ICATIBANTUM**1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlSHIRE ORPHAN THERAPIES GMBHGERMANIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICP-RF12.474,7600002.743,272000573,988000
  21. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, poziția 5 se abrogă.22. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, poziția 56 se abrogă.23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 179, 184, 185, 304 și 316 se abrogă.24. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 221, 224, 225, 245, 301, 302 și 305-315 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  221W65006004L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN KABI 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU DOP DIN CAUCIUC FLUROTEC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL DE CULOARE GALBENĂ X 60 ML CONC. PT. SOL. PERF. X 600 MG CARBOPLATINĂPR1269,376000328,860000192,970000
  .........................................
  224W65006003L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN KABI 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU DOP DIN CAUCIUC FLUROTEC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL DE CULOARE ROȘIE X 45 ML CONC. PT. SOL. PERF. X 450 MG CARBOPLATINĂPR1166,836000203,67600026,234000
  225W64519003L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN TEVA 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ X 45 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1166,836000203,67600058,644000
  ............................................
  245W54580001L03AX16PLERIXAFORUM**MOZOBIL 20 mg/mlSOL. INJ.20 mg/mlGENZYME EUROPE B.V.OLANDAFLACON CU 1,2 ML SOL. X 20 MG/MLS118.602,20000020.314,5500000,000000
  ......................................................
  301W68284001V03AC03DEFERASIROXUM**ZEOKS 180 mgCOMPR. FILM.180 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL PERFORATE PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 30 X 1 COMPR. FILM.PR305,1439996,28000029,228333
  302W68284003V03AC03DEFERASIROXUM**ZEOKS 180 mgCOMPR. FILM.180 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL NEPERFORATE X 30 COMPR. FILM.PR305,1439996,28000029,228333
  ..............................................
  305W68284005V03AC03DEFERASIROXUM**ZEOKS 180 mgCOMPR. FILM.180 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL PERFORATE PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 30 X 1 COMPR. FILM.PR305,1439996,28000029,228333
  306W68284007V03AC03DEFERASIROXUM**ZEOKS 180 mgCOMPR. FILM.180 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL NEPERFORATE X 30 COMPR. FILM.PR305,1439996,28000029,228333
  307W68074001V03AC03 DEFERASIROXUM**DEFERASIROX ACCORD 180 mgCOMPR. FILM.180 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. (PVC/PE/PVDC/ALU) X 30 X 1 (UNIT DOSE)PR305,1439996,28000016,114666
  308W64443001V03AC03DEFERASIROXUM**EXJADE 180 mgCOMPR. FILM.180 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/ALU X 30 COMPR. FILM.PR305,1439996,28000018,671666
  309W64444001V03AC03DEFERASIROXUM**EXJADE 360 mgCOMPR. FILM.360 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/ALU X 30 COMPR. FILM.PR3039,46533344,2890000,000000
  310W68283005V03AC03DEFERASIROXUM**ZEOKS 360 mgCOMPR. FILM.360 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL PERFORATE PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 30 X 1 COMPR. FILM.PR3047,35840053,14680016,165866 
  311W68283007V03AC03DEFERASIROXUM**ZEOKS 360 mgCOMPR. FILM.360 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL NEPERFORATE X 30 COMPR. FILM.PR3047,35840053,14680016,165866 
  312W68283001V03AC03DEFERASIROXUM**ZEOKS 360 mgCOMPR. FILM.360 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL PERFORATE PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 30 X 1 COMPR. FILM.PR3047,35840053,14680016,165866 
  313W68283003V03AC03DEFERASIROXUM**ZEOKS 360 mgCOMPR. FILM.360 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL NEPERFORATE X 30 COMPR. FILM.PR3047,35840053,14680016,165866 
  314W66804001V03AC03DEFERASIROXUM**REDITENS 360 mgCOMPR. FILM.360 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PRF3047,35840053,14680016,165866 
  315W68075001V03AC03DEFERASIROXUM**DEFERASIROX ACCORD 360 mgCOMPR. FILM.360 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. (PVC/PE/PVDC/ALU) X 30 X 1 (UNIT DOSE)PR3040,41533345,3243330,000000 
  25. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 318 se introduc trei noi poziții, pozițiile 319-321, cu următorul cuprins:
  319W69525003L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATINA ACCORD 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CU 45 ML CONC. PT. SOL. PERF. CONȚINÂND 450 MG CARBOPLATINĂPR1139,030000169,7300000,000000
  320W69525004L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATINA ACCORD 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CU 60 ML CONC. PT. SOL. PERF. CONȚINÂND 600 MG CARBOPLATINĂPR1224,480000274,0500000,000000
  321W69628001L03AX16PLERIXAFORUM**MOZOBIL 20 mg/mlSOL. INJ.20 mg/mlSANOFI B.V.ȚĂRILE DE JOSFLACON CU 1,2 ML SOL. X 20 MG/MLS118.602,20000020.314,5500000,000000
  26. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 161, 166 și 167 se abrogă.27. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, poziția 21 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna septembrie 2023.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Romică-Andrei Baciu
  -----