HOTĂRÂRE nr. 810 din 8 septembrie 2023pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 8 septembrie 2023  Având în vedere prevederile art. 83 alin. (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar, cu metroul și naval pentru elevi, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.(2) Se aprobă Normele metodologice privind acordarea gratuității la transportul public local și metropolitan rutier, transportul public rutier județean și interjudețean pentru elevi, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 1 februarie 2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  p. Ministrul finanțelor,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 8 septembrie 2023.Nr. 810.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEprivind acordarea facilităților de transport intern feroviar, cu metroul și naval pentru elevi  +  Anexa nr. 2NORME METODOLOGICEprivind acordarea gratuității la transportul public rutier local și metropolitan rutier, transportul public rutier județean și interjudețean pentru elevi