HOTĂRÂRE nr. 72 din 5 septembrie 2023pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 8 septembrie 2023    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. I - Componența Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, domnul senator Cseke Attila-Zoltan - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România se include în componența comisiei în locul domnului senator Császár Károly Zsolt - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.2. La anexa nr. II - Componența Comisiei pentru constituționalitate: – domnul senator Cadariu Constantin-Daniel - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal se include în componența comisiei în locul domnului senator Pîrvulescu Eugen - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal;– domnul senator Császár Károly Zsolt - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România se include în componența comisiei în locul domnului senator Cseke Attila-Zoltan - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.3. La anexa nr. III - Componența Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital:– domnul senator Pîrvulescu Eugen - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal se include în componența comisiei în locul domnului senator Pandea Ciprian - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal;– domnul senator Tánczos Barna - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România se include în componența comisiei în locul domnului senator László Attila - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.4. La anexa nr. VI - Componența Comisiei pentru afaceri europene:– doamna senator Pauliuc Nicoleta - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal se include în componența comisiei;– domnul senator Vlad Sergiu Cosmin - Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România se include în componența comisiei în locul doamnei senator Dragu Anca Dana - Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România.5. La anexa nr. VII - Componența Comisiei economice, industrii și servicii, domnul senator Țapu Nazare Eugen - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal se include în componența comisiei. 6. La anexa nr. X - Componența Comisiei pentru administrație publică, domnul senator Răcuci Claudiu-Vasile - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal se include în componența comisiei în locul domnului senator Potecă Vasilică - senator neafiliat. 7. La anexa nr. XIII - Componența Comisiei pentru sănătate:– doamna senator Pauliuc Nicoleta - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal se include în componența comisiei în locul doamnei senator Moș Patricia-Simina-Arina - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal;– domnul senator Vicol Costel - Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România se include în componența comisiei în locul domnului senator Negoi Eugen-Remus - Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România.8. La anexa nr. XVI - Componența Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, domnul senator Răcuci Claudiu-Vasile - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal se include în componența comisiei în locul domnului senator Potecă Vasilică - senator neafiliat. 9. La anexa nr. XIX - Componența Comisiei pentru românii de pretutindeni, domnul senator Brătescu Liviu - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal se include în componența comisiei în locul domnului senator Guran Virgil - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal. 10. La anexa nr. XX - Componența Comisiei pentru mediu:– domnul senator Niculescu-Țâgârlaș Cristian-Augustin - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal se include în componența comisiei în locul doamnei senator Pauliuc Nicoleta - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal;– domnul senator Tánczos Barna - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România se include în componența comisiei în locul domnului senator László Attila - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 5 septembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    SORIN-MIHAI CÎMPEANU
    București, 5 septembrie 2023.Nr. 72.-----