HOTĂRÂRE nr. 306 din 8 martie 2001privind practicarea de către agenţii economici din turism şi de către instituţiile de cultura de tarife şi taxe nediscriminatorii pentru turistii şi vizitatorii români şi străini
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 22 martie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Agenţii economici deţinători de structuri de primire turistice sunt obligaţi sa stabilească tarife de cazare unice nediscriminatorii atât pentru turistii români, cat şi pentru cei străini. (2) Tarifele sunt considerate maximale şi se vor afişa în mod vizibil la recepţia structurii de primire turistice. (3) Muzeele sau alte obiective de patrimoniu cultural, a căror vizitare se face cu taxa de intrare, vor practica şi vor afişa taxe unice de intrare pentru vizitatorii români şi străini.  +  Articolul 2Agenţii economici deţinători de structuri de primire turistice şi instituţiile de cultura pot acorda facilităţi şi reduceri de tarife şi de taxe pentru grupuri de turişti şi pentru militari, pensionari, elevi, studenţi, ziarişti, precum şi în perioadele de solicitare mai redusă.  +  Articolul 3 (1) Încălcarea dispoziţiilor art. 1 prin practicarea unor tarife de cazare sau a unor taxe de intrare discriminatorii ori prin neafisarea tarifelor şi taxelor unice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300.000 lei la 1.000.000 lei. (2) Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice. (3) Contravenţiile se constata şi sancţiunea se aplică de persoane cu atribuţii de control anume împuternicite de ministrul turismului sau, după caz, de ministrul culturii şi cultelor. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.  +  Articolul 4În cazul în care agentul economic deţinător al unei structuri de primire turistice, după ce a fost sancţionat potrivit art. 3, încalcă din nou dispoziţiile art. 1 alin. (1) sau (2), în afară sancţiunii amenzii contravenţionale, Ministerul Turismului poate retrage, pe timp limitat sau definitiv, brevetul de turism al persoanei care asigura conducerea structurii de primire turistice.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrulculturii şi cultelor,Razvan Theodorescu-----