ORDONANȚĂ nr. 32 din 24 august 2023privind unele măsuri bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 24 august 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 193/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  ARTICOL UNICPrin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se autorizează Ministerul Finanțelor să aprobe modificarea prevederilor trimestriale ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, la titlul „Cheltuieli de personal“, fără îndeplinirea condiționalității prevăzute la alin. (4) și (5) ale aceluiași articol.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 24 august 2023.Nr. 32.-----