HOTĂRÎRE nr. 521 din 3 septembrie 1992privind realizarea, administrarea şi repartizarea fondului de locuinţe pentru Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 22 septembrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pentru asigurarea necesarului de locuinţe personalului propriu, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii îşi prevăd în bugetele proprii fonduri corespunzătoare, în cadrul volumului cheltuielilor de capital.În acest scop, în temeiul Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii, anual, supun avizării Ministerului Economiei şi Finanţelor lista desfăşurată fizic şi valoric a obiectivelor propuse a se realiza.Organele administraţiei publice locale asigura, în condiţiile prevăzute de lege, amplasamentele necesare construirii de locuinţe.  +  Articolul 2Locuintele prevăzute la art. 1 se realizează, de regula, în imobile care se afla integral în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Roman de Informaţii. De asemenea, acestea pot fi situate şi în imobile construite de agenţi economici sau persoane fizice .  +  Articolul 3Locuintele realizate în condiţiile prevăzute de art. 1 constituie fond locativ al Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Roman de Informaţii şi vor fi repartizate personalului acestor instituţii, în vederea închirierii sau cumpărării.Încheierea contractelor de închiriere pentru locuintele realizate se face cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.Fondurile obţinute prin închirierea sau vînzarea, potrivit legii, a locuinţelor realizate constituie venituri proprii ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Roman de Informaţii şi vor fi folosite pentru întreţinerea şi exploatarea acestora, precum şi pentru construirea de noi locuinţe.  +  Articolul 4Prevederile acestei hotărîri se aplică şi locuinţelor construite în baza Hotărîrii Guvernului României nr. 275/1991, nereceptionate pînă în prezent.  +  Articolul 5Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii vor organiza activitatea de administrare a fondului locativ realizat în condiţiile legii.  +  Articolul 6Locuintele din fondul de stat aflate în administrarea organelor locale, închiriate personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Roman de Informaţii şi devenite disponibile, vor fi repartizate de primării numai persoanelor indicate de cele trei instituţii, în termen de 30 de zile de la data eliberării lor.  +  Articolul 7Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României. La aceeaşi dată, se abroga Hotărîrea Guvernului României nr. 469/1990, Hotărîrea Guvernului României nr. 284/1991 şi Hotărîrea Guvernului României nr. 275/1991, precum şi toate celelalte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:-----------------Ministrul apărării naţionale,Niculae SpiroiuMinistru de interne,Victor BabiucMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea------------------------