ORDIN nr. 109 din 21 iulie 2023pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 iulie 2023  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, punctul 73 se modifică și va avea următorul cuprins:73. Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor2. La articolul 1, după punctul 214 se introduce un nou punct, punctul 215, cu următorul cuprins: 215. Direcția Siguranța Școlară3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Elementele de compoziție descrise și forma grafică a coroanei de pe capul acvilei, a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor și figurilor heraldice, cromatica, hampa și flamura drapelelor distinctive și, după caz, devizele care individualizează structurile menționate sunt prevăzute în planșele cuprinse în anexele nr. 1-215.4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Anexele nr. 1-215 fac parte integrantă din prezentul ordin.5. Anexele nr. 73, 98 și 202 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.6. După anexa nr. 214 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 215, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4*), care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Însemnele heraldice și drapelele distinctive din anexe sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  București, 21 iulie 2023.Nr. 109.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 73 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR
  Însemnul heraldic al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi, și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei, un scut, albastru, având în centru un bezant de aur, încărcat cu literele evp albastre și înconjurat de un cerc șnurat, de argint, de la care pornesc spre exterior opt săgeți, de același metal, cu câte două creneluri, așezate gironat și alezate.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: IDENTITATE PENTRU TOȚI.În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR * M.A.I.Semnificația elementelor însumate:a) bezantul cu cercul șnurat - unitate, perfecțiune, iar prin extensie induc ideea centralizării datelor pe care unitatea le gestionează;b) creneluri - ziduri, protecție;c) săgețile crenelate - pătrundere, deschidere, unificare, decizie, sinteză, învățare rapidă, iar prin extensie sugerează schimburile informatice în cadrul bazelor de date;d) literele evp - ev reprezintă prescurtarea prin trunchiere a cuvântului evidența, iar p sigla cuvântului persoanelor, ambele fiind integrate în denumirea unității;e) deviza IDENTITATE PENTRU TOȚI îmbogățește compoziția heraldică și scoate în evidență scopul unității;f) literele M.A.I. - sigla Ministerului Afacerilor Interne.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 98 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN ARGEȘ
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi, și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei, un scut tăiat, având, în cartierul din partea de sus, pe roșu, un romb de argint, ieșind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe albastru, o acvilă de aur, cu aripile semideschise și coborâte, gata să își ia zborul de pe un munte verde, cu trei vârfuri.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ȘI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN * ARGEȘ.Drapelul distinctiv al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș va avea flamura dreptunghiulară, de culoarea albă, cu lungimea de 135 de centimetri și lățimea de 90 de centimetri și ornamentație identică pe ambele fețe. Compoziția heraldică de mai sus, cu diametrul de 54 de centimetri, se va aplica pe centru, pe avers și pe revers, simetric față de marginile superioară și inferioară, la o distanță de câte 18 centimetri, respectiv stânga și dreapta ale drapelului, la o distanță de câte 40,5 centimetri, iar la cele patru colțuri, așezate aproape pe diagonale, la 5 cm de marginile flamurii, patru coroane de stejar cu frunze și fructe, aurii, cu înălțimea de 18 cm, în interiorul cărora se află câte un romb argintiu, ieșind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar aurii, având în centru litera J stilizată cu negru.Flamura are atașați, pe cele trei laturi libere, franjuri aurii cu lungimea de 5 cm, iar în colțurile libere are prinse, cu șnur din fir auriu, două canafuri, de asemenea, aurii, cu lungimea de 12 centimetri.Hampa drapelului este confecționată din lemn tare, uscat, fără noduri, de culoare brună (maro închis), cu diametrul de 3,5 centimetri și cu lungimea de 240 de centimetri.La partea superioară a hampei, în ultimii 90 de centimetri, se face o frezare interioară în care se va introduce vergeaua din metal inoxidabil, pe care se montează drapelul.Vergeaua metalică este fixată în partea inferioară cu un inel de alamă, înalt de 3,2 centimetri, pe care este gravată, cu litere majuscule, denumirea INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN ARGEȘ, iar la partea superioară de un manșon metalic cilindric, cu diametrul exterior de 3,5 centimetri, dotat în partea de sus cu două inele cu lățimea de 4,5 centimetri, grosimea de 0,75 centimetri și distanța dintre ele de 0,75 cm.Pe cilindru este montat vârful hampei, sub formă de vârf de lance, cu înălțimea de 12 cm, realizat din alamă aurită și plasat peste ultimul inel al cilindrului.La partea inferioară, hampa este prevăzută, pentru protecție, cu un cilindru de alamă, obturat la capătul inferior, având diametrul interior de 3,4 centimetri, cel exterior de 4 centimetri și înălțimea, de asemenea, de 4 centimetri.Semnificația elementelor însumate:a) romb - viață, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;c) cununa din frunze de stejar - forța, puterea, autoritate veche;d) acvila și muntele verde - elemente preluate de la stema județului Argeș, pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 202 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
  Însemnul heraldic al Direcției Informare și Relații Publice va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi, și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei se află un scut albastru, cu două ramuri de lauri aurii, care se încrucișează în partea de jos în săritoare, în interiorul cărora se află un hrisov desfășurat, natural, poziționat în bandă, pe care este scris, pe trei rânduri, dictonul latin Vincit omnia veritas (Adevărul învinge totul); pe document broșează, parțial, o pană de argint, cu vârful dispus după litera „s“ a ultimului cuvânt de mai înainte și așezată, cu aproximație, în bară.În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE * M.A.I.Drapelul distinctiv al Direcției Informare și Relații Publice va avea flamura dreptunghiulară, de culoare albă, cu lungimea de 135 de centimetri și lățimea de 90 de centimetri și ornamentație identică pe ambele fețe. Compoziția heraldică de mai sus, cu diametrul de 54 de centimetri, se va aplica pe centru, pe avers și pe revers, simetric față de marginile superioară și inferioară, la o distanță de câte 18 centimetri, respectiv stânga și dreapta ale drapelului, la o distanță de câte 40,5 centimetri.Flamura are atașați, pe cele trei laturi libere, franjuri aurii cu lungimea de 5 cm, iar în colțurile libere are prinse, cu șnur din fir auriu, două canafuri, de asemenea, aurii, cu lungimea de 12 centimetri.Hampa drapelului este confecționată din lemn tare, uscat, fără noduri, de culoare brună (maro-închis), cu diametrul de 3,5 centimetri și cu lungimea de 240 de centimetri.La partea superioară a hampei, în ultimii 90 de centimetri, se face o frezare interioară în care se va introduce vergeaua din metal inoxidabil, pe care se montează drapelul.Vergeaua metalică este fixată în partea inferioară cu un inel de alamă, înalt de 3,2 centimetri, pe care este gravată, cu litere majuscule, denumirea DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE, iar la partea superioară de un manșon metalic cilindric, cu diametrul exterior de 3,5 centimetri, dotat în partea de sus cu două inele cu lățimea de 4,5 centimetri, grosimea de 0,75 centimetri și distanța dintre ele de 0,75 cm.Pe cilindru este montat vârful hampei, sub formă de vârf de lance, cu înălțimea de 12 cm, realizat din alamă aurită și plasat peste ultimul inel al cilindrului.La partea inferioară, hampa este prevăzută, pentru protecție, cu un cilindru de alamă, obturat la capătul inferior, având diametrul interior de 3,4 centimetri, cel exterior de 4 centimetri și înălțimea, de asemenea, de 4 centimetri.Semnificația elementelor însumate:a) ramurile de lauri - glorie, victorie;b) hrisovul cu pana - comunicarea în scris cu persoane, unități, structuri și instituții;c) literele M.A.I. - sigla Ministerului Afacerilor Interne.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 215 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECȚIA SIGURANȚA ȘCOLARĂ
  Însemnul heraldic al Direcției Siguranța Școlară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se prezintă după cum urmează: în scut, pe albastru, o bandă argintie încărcată cu credința (două mâini drepte care se strâng) de carnație, cu mânecile scurte, albastre și cu patru steluțe roșii. În cartierul din partea stângă sus un leu rampant de aur, iar în cartierul din partea dreaptă jos o carte deschisă de argint.În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECȚIA SIGURANȚA ȘCOLARĂ * I. G. P. R.Semnificația elementelor însumate:a) credința (două mâini drepte care se strâng) - unitate, colaborare;b) steluțele roșii - elevii, studenții, personalul didactic;c) leul de aur - un geniu pătrunzător și prevăzător; forță, inteligență, vigilență, putere;d) cartea de argint - învățământ, cultură, știință;e) banda – apărare, protecție, ordine;f) literele I. G. P. R. - sigla Inspectoratului General al Poliției Române.
  -----