ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 8 martie 2001privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului a unui credit fără dobânda acordat Societăţii Comerciale "I.C.P.P.A.M." - S.A. Balotesti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 martie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se împuterniceşte Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului ca, prin derogare de la dispoziţiile art. 9 alin. (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, sa garanteze în proporţie de 100% un credit fără dobânda, în valoare de 10 miliarde lei, care urmează să fie contractat de Societatea Comercială "I.C.P.P.A.M." - S.A. Balotesti.  +  Articolul 2 (1) Creditul va fi garantat printr-un depozit bancar în valoare de 10 miliarde lei, constituit de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului la Banca Comercială Română - S.A. şi va fi utilizat pentru desfăşurarea activităţii Societăţii Comerciale "I.C.P.P.A.M." - S.A. Balotesti. (2) Depozitul bancar va fi constituit din sumele încasate de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului în cursul anului 2001 prin diminuarea sumelor datorate bugetului de stat conform art. 9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Creditul va fi contractat pentru o perioadă de 3 ani, cu o perioadă de graţie de un an, şi va fi rambursat conform contractului de credit care va fi încheiat între Societatea Comercială "I.C.P.P.A.M." - S.A. Balotesti şi Banca Comercială Română - S.A.  +  Articolul 4Urmărirea utilizării şi restituirii creditului conform contractului prevăzut la art. 3 se va face de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Banca Comercială Română - S.A.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu Musetescup. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ovidiu Natea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------------