ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 8 martie 2001pentru completarea art. 31 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 martie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLa articolul 31 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) De ajutorul prevăzut la alin. (2) beneficiază, pentru fiecare an rămas până la limita de vârsta, şi cadrele militare în activitate trecute direct în retragere, cu drept de pensie de serviciu, înainte de împlinirea vârstei prevăzute de reglementările legale în vigoare."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apărării naţionale,Sorin Encutescu,secretar de statMinistru de interne,Ioan RusDirectorul Serviciului Roman de Informaţii,Alexandru-Radu Timoftep. Directorul Serviciului de Informaţii Externe,Constantin RotaruDirectorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,Tudor TanaseDirectorul Serviciului de Protecţie şi Paza,Gabriel Naghip. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Oana,secretar de stat-----------