HOTĂRÂRE nr. 290 din 8 martie 2001pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 643/1999 privind modul de decontare a cheltuielilor efectuate de antreprenorii români pe perioada de sistare a lucrărilor de construcții-montaj la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 13 martie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 643/1999 privind modul de decontare a cheltuielilor efectuate de antreprenorii români pe perioada de sistare a lucrărilor de construcții-montaj la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 18 august 1999, se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Antreprenorii români ”Arcom” - S.A., ”Arcif” - S.A. și ”Uzinexport” - S.A., pe perioada de sistare a lucrărilor de construcții-montaj la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina și până la reluarea activității pe șantier, vor asigura:– paza și siguranța obiectivelor și instalațiilor la obiectele de baza realizate de partea română;– paza și siguranța depozitelor de materiale și utilaje tehnologice existente în stoc;– paza, siguranța și menținerea în funcțiune a spațiilor de cazare, cantinelor, centralelor termice și instalațiilor de apa, canalizare și de gaze pentru celelalte obiecte ale organizării de șantier;– întreținerea în stare de funcționare a statiilor și substatiilor electrice și a statiilor de pompare-drenaj;– execuția unor lucrări de întreținere la utilajele și instalațiile tehnologice montate ale Complexului 1 de pornire, în vederea menținerii acestora în stare de fiabilitate;– ambalarea adecvată și depozitarea în spații corespunzătoare a echipamentelor aflate în custodie la societățile furnizoare române;– intervenții la obiectele și instalațiile date în exploatare și aflate în perioada de garanție;– reexportul unei părți din baza materială a antreprenorilor români pentru a o folosi la alte lucrări.Activitățile prevăzute la alin. 1, precum și numărul de personal necesar în vederea realizării acestora se aproba de ordonatorul principal de credite al Ministerului Industriei și Resurselor, împreună cu antreprenorii români ”Arcom” S.A. ”Arcif” - S.A. și ”Uzinexport” - S.A.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Oana,
  secretar de stat
  -----