ANEXE din 23 septembrie 2010privind procedurile de lucru pentru activitățile autorităților naționale competente din cadrul Ministerului Administrației și Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Național de Semnalări sau Sistemul de Informații Schengen
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 bis din 19 octombrie 2010  Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 212 din 23 septembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 19 octombrie 2010.
   +  Anexa nr. 1G. Obținerea unui răspuns la o semnalizare (rezultat pozitiv)
  Data + ora mesajului001
  Nr. ref. al mesajului002
  SIRENE expeditor003
  SIRENE destinatar004
  Nr. ref. Schenghen005
  Nume006
  Prenume007
  Nume la naștere008
  Nume utilizat(e) anterior266
  Data nașterii009
  Locul nașterii010
  Alias011
  Sex012masculin []feminin []necunoscut []
  Naționalități013
  Marca (vehiculului)014
  Numărul de identificare al vehiculului (VIN)015
  Numărul (numerele) de înmatriculare016
  Culoarea vehiculului017
  Țara de înmatriculare274
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria documentului de identitate/document în alb018
  Naționalitatea documentului de identitate019
  Document de identitate numărul 1 (numărul de serie)020
  Document de identitate numărul 2 (numărul personal)287
  Plăcuța de înmatriculare: țara de înmatriculare274
  Plăcuța de înmatriculare: numărul de înmatriculare016
  Tipul armei021
  Marca armei022
  Calibrul armei023
  Numărul de serie al armei024
  Modelul armei028
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Valuta bancnotei025
  Valoarea nominală a bancnotei026
  Numărul de serie al bancnotei027
  Categoria aeronavei210
  Marca (aeronavei)211
  Modelul (aeronavei)212
  Numărul de serie (al aeronavei)213
  Numărul de înmatriculare ICAO214
  Țara de înmatriculare274
  Culori273
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria ambarcațiunii215
  Marca (ambarcațiunii)216
  Modelul (ambarcațiunii)217
  Țara de înmatriculare214
  Numele ambarcațiunii236
  Numărul de înmatriculare (al ambarcațiunii)202
  Numărul (numerele) de fabricație218
  Numărul (numerele) de identificare al cocăi (ambarcațiunii)219
  Culori273
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria echipamentului industrial226
  Marca (echipamentului industrial)227
  Tipul (echipamentului industrial)265
  Țara de înmatriculare273
  Numărul de identificare (VIN)015
  Numărul (numerele) de înmatriculare016
  Numărul de serie (al echipamentului industrial)228
  Numărul motorului (al echipamentului industrial)229
  Culorile273
  Numărul tag al transponderului RFID (al echipamentului industrial)201
  Categoria motorului de ambarcațiune220
  Marca (motorului de ambarcațiune)221
  Tipul/Modelul (motorului de ambarcațiune)222
  Numărul de serie (al motorului de ambarcațiune)223
  Culorile273
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria containerului224
  Numărul BIC al containerului225
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria titlului de valoare230
  Numărul ISIN (al titlului de valoare) sau numărul documentului232
  Valoarea nominală (a titlului de valoare)026
  Valuta (titlului de valoare)025
  Numărul contului231
  Banca trasă/acceptantă (a titlului de valoare)233
  Categoria documentului (certificat de înmatriculare a vehiculului)018
  Naționalitate (a certificatului de înmatriculare a vehiculului)019
  Marca vehiculului014
  Tipul vehiculului235
  Numărul de identificare VIN (al certificatului de înmatriculare al vehiculului)015
  Numărul de înregistrare (al certificatului de înmatriculare a vehiculului)016
  Numărul documentului (al certificatului de înmatriculare a vehiculului)020
  Locul, data, ora la care s-a obținut un rezultat085
  Împrejurările obținerii răspunsului086
  Departamentul care a obținut răspunsul și care a urmat procedurile aferente087
  Măsurile adoptate ca urmare a obținerii unui rezultat088
  Rugăm trimiteți următoarele informații089
  Tipul semnalării/Informații suplimentare090
  Autoritatea responsabilă pentru măsurile ulterioare091
  Obiecte (altele decât documente): să fie recuperate? Dacă da, furnizați toate informațiile relevante276
  Obiecte (altele decât documente): număr de înmatriculare modificat pe obiectul confiscat277
  Obiecte (altele decât documente): localizarea obiectelor sechestrare (adresă, telefon)278
  Obiecte (altele decât documente): date privind suspectul sau contravenientul279
  Obiecte (altele decât documente): în cazul neconfiscării datorită dobândirii cu bună credință: numele autorității judiciare în conformitate cu decizia280
  Obiecte (altele decât documente): număr de identificare VIN sau alt număr modificat pe obiectul confiscat281
  Document, document în alb, titlu de valoare, certificat de înmatriculare al autovehiculului: date personale care figurează în document282
  Document, document în alb, titlu de valoare, certificat de înmatriculare al autovehiculului: Date personale privind proprietarul de drept al documentului (pot exista unele diferențe, de exemplu nume adițional(e), nume nou după căsătorie, adrese diferite etc.)283
  Document, document în alb, titlu de valoare, certificat de înmatriculare al autovehiculului: autoritatea emitentă, data, ștampila284
  Document, document în alb, titlu de valoare, certificat de înmatriculare al autovehiculului: Date personale ale deținătorului documentului (persoana care are asupra sa documentul)285
  Document, document în alb, titlu de valoare, certificat de înmatriculare al autovehiculului: împrejurările în care deținătorul a dobândit documentul286
  Document, document în alb, titlu de valoare, certificat de înmatriculare al autovehiculului: datele personale ale persoanelor suspectate de implicare în achiziționarea documentului288
  085 și 091 - câmpuri obligatorii
   +  Anexa nr. 2H. Imposibilitatea aplicării procedurilor
  Data + ora mesajului001
  Nr. ref. al mesajului002
  SIRENE expeditor003
  SIRENE destinatar004
  Nr. ref. Schengen005
  Nume006
  Prenume007
  Nume la naștere008
  Nume utilizate anterior266
  Data nașterii009
  Locul nașterii010
  Alias011
  Sex012masculin []feminin []necunoscut []
  Naționalități013
  Marca (vehiculului)014
  Numărul de identificare (VIN)015
  Numărul (numerele) de înmatriculare016
  Culoarea vehiculului017
  Țara de înmatriculare274
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria documentului de identitate/document în alb018
  Naționalitatea documentului de identitate019
  Document de identitate numărul 1 (numărul de serie)020
  Document de identitate numărul 2 (numărul personal)287
  Plăcuța de înmatriculare: țara de înmatriculare274
  Plăcuța de înmatriculare: numărul de înmatriculare016
  Tipul armei021
  Marca armei022
  Calibrul armei023
  Numărul de serie al armei024
  Modelul armei028
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Valuta bancnotei025
  Valoarea nominală a bancnotei026
  Numărul de serie al bancnotei027
  Categoria aeronavei210
  Marca (aeronavei)211
  Modelul (aeronavei)212
  Numărul de serie (al aeronavei)213
  Numărul de înmatriculare ICAO214
  Țara de înmatriculare274
  Culorile273
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria ambarcațiunii215
  Marca (ambarcațiunii)216
  Modelul (ambarcațiunii)217
  Țara de înmatriculare214
  Numele (ambarcațiunii)236
  Numărul de înmatriculare (al ambarcațiunii)202
  Numărul (numerele) de fabricație218
  Numărul de identificare a cocăi (ambarcațiunii)219
  Culorile273
  Numărul tag al transponderului RFID (al ambarcațiunii)201
  Categoria echipamentului industrial226
  Marca (echipamentului industrial)227
  Tipul (echipamentului industrial)265
  Țara de înmatriculare273
  Numărul de identificare (VIN)015
  Numărul (numerele) de înmatriculare016
  Numărul de serie (al echipamentului industrial)228
  Numărul motorului (al echipamentului industrial)229
  Culorile273
  Numărul tag al transponderului RFID (al echipamentului industrial)201
  Categoria motorului de ambarcațiune220
  Marca (motorului de ambarcațiune)221
  Tipul/Modelul (motorului de ambarcațiune)222
  Numărul de serie (al motorului de ambarcațiune)223
  Culorile273
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria containerului224
  Numărul BIC al containerului225
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria titlului de valoare230
  Numărul ISIN (al titlului de valoare) sau numărul documentului232
  Valoarea nominală (a titlului de valoare)026
  Valuta (a titlului de valoare)025
  Numărul contului231
  Banca trasă/acceptantă (a titlului de valoare)233
  Categoria documentului (certificat de înmatriculare al vehiculului)018
  Naționalitate (a certificatului de înmatriculare al vehiculului)019
  Marca vehiculului014
  Tipul vehiculului235
  Numărul de identificare VIN (al certificatului de înmatriculare a vehiculului)015
  Numărul de înregistrare (al certificatului de înmatriculare a vehiculului)016
  Numărul documentului (a certificatului de înregistrare a vehiculului)020
  Informații particulare cu privire la semnalare083
  083 - obligatoriu
   +  Anexa nr. 3J. Date care conțin erori de drept sau de fapt
  Data + ora mesajului001
  Nr. ref. al mesajului002
  SIRENE expeditor003
  SIRENE destinatar004
  Nr. ref. Schengen005
  Nume006
  Prenume007
  Nume la naștere008
  Nume utilizate anterior266
  Data nașterii009
  Locul nașterii010
  Alias011
  Sex012masculin [] feminin [] necunoscut []
  Naționalități013
  Marca (vehiculului)014
  Numărul de identificare (VIN)015
  Numărul (numerele) de înmatriculare016
  Culoarea vehiculului017
  Țara de înmatriculare274
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria documentului de identitate/document în alb018
  Naționalitatea documentului de identitate019
  Document de identitate numărul 1 (numărul de serie)020
  Document de identitate numărul 2 (numărul personal)287
  Plăcuța de înmatriculare: țara de înmatriculare274
  Plăcuța de înmatriculare: numărul de înmatriculare016
  Tipul armei021
  Marca armei022
  Calibrul armei023
  Numărul de serie al armei024
  Modelul armei028
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Valuta bancnotei025
  Valoarea nominală a bancnotei026
  Numărul de serie al bancnotei027
  Categoria aeronavei210
  Marca (aeronavei)211
  Modelul (aeronavei)212
  Numărul de serie (al aeronavei)213
  Numărul de înmatriculare ICAO214
  Țara de înmatriculare274
  Culorile273
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria ambarcațiunii215
  Marca (ambarcațiunii)216
  Modelul (ambarcațiunii)217
  Țara de înmatriculare214
  Numele (ambarcațiunii)236
  Numărul de înmatriculare (al ambarcațiunii)202
  Numărul (numerele) de fabricație218
  Numărul de identificare a cocăi (ambarcațiunii)219
  Culorile273
  Numărul tag al transponderului RFID (al ambarcațiunii)201
  Categoria echipamentului industrial226
  Marca (echipamentului industrial)227
  Tipul (echipamentului industrial)265
  Țara de înmatriculare273
  Numărul de identificare (VIN)017
  Numărul (numerele) de înmatriculare016
  Numărul de serie (al echipamentului industrial)228
  Numărul motorului (al echipamentului industrial)229
  Culorile273
  Numărul tag al transponderului RFID (al echipamentului industrial)201
  Categoria motorului de ambarcațiune220
  Marca (motorului de ambarcațiune)221
  Tipul/Modelul (motorului de ambarcațiune)222
  Numărul de serie (al motorului de ambarcațiune)223
  Culorile273
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria containerului224
  Numărul BIC al containerului225
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria titlului de valoare230
  Numărul ISIN (al titlului de valoare) sau numărul documentului232
  Valoarea nominală (a titlului de valoare)026
  Valuta (titlului de valoare)025
  Numărul contului231
  Banca trasă/acceptantă (a titlului de valoare)233
  Categoria documentului (certificat de înmatriculare al vehiculului)018
  Naționalitate (a certificatului de înmatriculare a vehiculului)019
  Marca vehiculului014
  Tipul vehiculului235
  Numărul de identificare VIN (al certificatului de înmatriculare a vehiculului)015
  Numărul de înregistrare (al certificatului de înmatriculare a vehiculului)016
  Numărul documentului (al certificatului de înmatriculare a vehiculului)020
  Informații privind legislația internă080
  Informații particulare referitoare la semnalare083
  083 - obligatoriu
   +  Anexa nr. 4K. Exercitarea dreptului de acces la date sau de modificare a datelor
  Data + ora mesajului001
  Nr. ref. al mesajului002
  SIRENE expeditor003
  SIRENE destinatar004
  Nr. ref. Schengen005
  Nume006
  Prenume007
  Nume la naștere008
  Nume utilizate anterior266
  Data nașterii009
  Locul nașterii010
  Alias011
  Sex012masculin [] feminin [] necunoscut []
  Naționalități013
  Informații privind legislația internă080
  Informații particulare cu privire la semnalare083
  083 - obligatoriu
   +  Anexa nr. 5M. Informații suplimentare (la 14-02-2012, Titlul Anexei nr. 5 a fost modificat de Punctul 33., Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 8 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 14 februarie 2012 )
  Data + ora mesajului001
  Nr. ref. al mesajului002
  SIRENE expeditor003
  SIRENE destinatar004
  Nr. ref. Schengen005
  Nume006
  Prenume007
  Nume la naștere008
  Data nașterii009
  Nume utilizate anterior266
  Locul nașterii010
  Alias011
  Sex012masculin [] feminin [] necunoscut []
  Naționalități013
  Marca (vehiculului)014
  Numărul de identificare (VIN)015
  Numărul (numerele) de înmatriculare016
  Culoarea vehiculului017
  Țara de înmatriculare274
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria documentului de identitate/document în alb018
  Naționalitatea documentului de identitate019
  Document de identitate numărul 1 (numărul de serie)020
  Document de identitate numărul 2 (numărul personal)287
  Plăcuța de înmatriculare: țara de înmatriculare274
  Plăcuța de înmatriculare: numărul de înmatriculare016
  Tipul armei021
  Marca armei022
  Calibrul armei023
  Numărul de serie al armei024
  Modelul armei028
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Valuta bancnotei025
  Valoarea nominală a bancnotei026
  Numărul de serie al bancnotei027
  Categoria aeronavei210
  Marca (aeronavei)211
  Modelul (aeronavei)212
  Numărul de serie (al aeronavei)213
  Numărul de înmatriculare ICAO214
  Țara de înmatriculare274
  Culorile273
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria ambarcațiunii215
  Marca (ambarcațiunii)216
  Modelul (ambarcațiunii)217
  Țara de înmatriculare214
  Numele (ambarcațiunii)236
  Numărul de înmatriculare (al ambarcațiunii)202
  Numărul (numerele) de fabricație218
  Numărul de identificare a cocăi (ambarcațiunii)219
  Culorile273
  Numărul tag al transponderului RFID (al ambarcațiunii)201
  Categoria echipamentului industrial226
  Marca (echipamentului industrial)227
  Tipul (echipamentului industrial)265
  Țara de înmatriculare273
  Numărul de identificare (VIN)015
  Numărul (numerele) de înmatriculare016
  Numărul de serie (al echipamentului industrial)228
  Numărul motorului (al echipamentului industrial)229
  Culorile273
  Numărul tag al transponderului RFID (al echipamentului industrial)201
  Categoria motorului de ambarcațiune220
  Marca (motorului de ambarcațiune)221
  Tipul/Modelul (motorului de ambarcațiune)222
  Numărul de serie (al motorului de ambarcațiune)223
  Culorile273
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria containerului224
  Numărul BIC al containerului225
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria titlului de valoare230
  Numărul ISIN (al titlului) de valoare sau numărul documentului232
  Valoarea nominală (a titlului de valoare)026
  Valuta (titlului de valoare)025
  Numărul contului231
  Banca trasă/acceptantă (a titlului de valoare)233
  Categoria documentului (certificat de înmatriculare a vehiculului)018
  Naționalitate (a certificatului de înmatriculare a vehiculului)019
  Marca vehiculului014
  Tipul vehiculului235
  Numărul de identificare VIN (al certificatului de înmatriculare a vehiculului)015
  Numărul de înregistrare (al certificatului de înregistrare a vehiculului)016
  Numărul documentului (al certificatului de înmatriculare a vehiculului)020
  Informații privind legislația internă080
  Cerere de informații081
  Răspuns la mesajul dvs.082
  Informații particulare cu privire la semnalare083
  Birou de poliție care răspunde dosar289
   +  Anexa nr. 6N. Procedura de consultare în temeiul articolul 25 alineatul (1) din Convenția Schengen
  Data + ora mesajului001
  Nr. ref. al mesajului002
  SIRENE expeditor003
  SIRENE destinatar004
  Nr. ref. Schengen005
  Nume006
  Prenume007
  Nume la naștere008
  Nume utilizate anterior266
  Data nașterii009
  Locul nașterii010
  Alias011
  Sex012masculin [ ] feminin [ ] necunoscut [ ]
  Naționalități013
  Adresa actuală092
  STAT SCHENGEN CARE EFECTUEAZĂ CONSULTAREA (dacă este posibil să se includă numărul dosarului statului solicitant)093
  STAT SCHENGEN SEMNALANT (dacă este posibil să se includă numărul dosarului statului semnalant)094
  A010: eliberarea vizei de lungă ședere095
  A011: extinderea permisului de ședere096
  A02: eliberarea primului permis de ședere097
  A02A: durata valabilității (a se scrie codul, apoi data)098
  A03: reînnoirea permisului de ședere099
  A03A: Persoana menționată anterior deține un permis de ședere de la (a se scrie întâi codul, apoi data)100
  A03B: Durata valabilității celui mai recent permis de ședere deținut (a se scrie întâi codul, apoi durata)101
  A03C: Durata valabilității permisului de ședere planificat (a se scrie întâi codul, apoi durata)102
  A03D: Prelungirea permisului de ședere (a se scrie întâi codul, apoi data)103
  A04: Membru de familie al unui resortisant al statului respectiv104
  A05: Soț/soție al(a) unui cetățean rezident al Uniunii105
  A06: Reîntregirea familiei pentru un străin care este deja rezident legal106
  A07: Refugiat recunoscut în temeiul Convenției de la Geneva privind statutul refugiaților107
  A08: Ședere legală pe termen lung într-un stat membru108
  A08A: Numărul anilor (a se scrie întâi codul, apoi durata)109
  A09: Existența oricăror altor motive întemeiate110
  A10: Obiecții privind eliberarea, reînnoirea, prelungirea sau menținerea permisului de ședere sau a vizei de lungă ședere111
  A11: Nicio obiecție privind eliberarea, reînnoirea, prelungirea sau menținerea permisului de ședere sau a vizei de lungă ședere112
  A12: Motivele semnalării privind interdicția de intrare Articolul 24 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul SIS II113
  A13: Motivele semnalării privind interdicția de intrare: Articolul 24 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul SIS II114
  Motivele semnalării privind interdicția de intrare: Articolul 26 din Regulamentul SIS II290
  A14A: Descrierea măsurii de expulzare: (a se scrie întâi codul, apoi descrierea măsurii)115
  A15A: Data expirării măsurii de expulzare (a se scrie codul, apoi data)116
  A16: Motivele expulzării: extremism și utilizarea incitării la violență117
  A17: Motivele expulzării: cazier judiciar pentru terorism118
  A18A: Motivele expulzării: Activități penale grave (a se scrie codul, apoi explicarea motivelor)119
  A19A: Motivele expulzării: Alte motive importante, în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul SIS II: (a se scrie codul, apoi explicarea motivelor)120
  A20: Articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul SIS II121
  A21: Persoana nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile de intrare (ședere ilegală)122
  A22: Cererea de azil a persoanei a fost respinsă123
  A23: Cererea de permis de ședere a persoanei a fost respinsă124
  A24A: Informații suplimentare (a se scrie codul și textul)125
  A25: Semnalarea urmează să fie retrasă [articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul SIS II]126
  A26: O viză de lungă ședere a fost eliberată persoanei respective127
  A27A: Un permis de ședere a fost eliberat persoanei respective; valabil până la: (a se scrie codul, apoi data)128
  A28A: Permisul de ședere actual a fost prelungit până la: (a se scrie codul, apoi data)129
  A29: Respectivei persoane i s-a refuzat eliberarea, reînnoirea sau extinderea unui permis de ședere sau eliberarea unei vize de lungă ședere130
  A30: Respectivei persoane i s-a solicitat să părăsească teritoriul părților contractante131
  A31: Respectiva persoana a fost expulzată de pe teritoriul părților contractante132
   +  Anexa nr. 7O. Procedura de consultare în temeiul articolul 25 alineatul (2) din Convenția Schengen
  Data + ora mesajului001
  Nr. ref. al mesajului002
  SIRENE expeditor003
  SIRENE destinatar004
  Nr. ref. Schengen005
  Nume de familie006
  Prenume007
  Nume la naștere008
  Nume utilizate anterior266
  Data nașterii009
  Locul nașterii010
  Alias011
  Sex012masculin [] feminin [] necunoscut []
  Naționalități013
  B010: Cerere de consultare la solicitarea statului Schengen care a eliberat permisul de ședere133
  B011: Cerere de consultare la solicitarea statului Schengen semnalant134
  B02: Stat Schengen semnalant (dacă este posibil să se includă numărul dosarului țării semnalante)135
  B03: Stat Schengen care a eliberat permisul de ședere (dacă este posibil să se includă numărul dosarului statului solicitant)136
  B04: Articolul 24 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul SIS II137
  B05: Articolul 24 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul SIS II138
  Articolul 26 din Regulamentul SIS II291
  B06A: Descrierea măsurii de expulzare (a se scrie codul, apoi descrierea măsurii)139
  B07: Motivele expulzării: extremism și utilizarea incitării la violență140
  B08: Motivele expulzării: terorism141
  B09: Motivele expulzării: activitate infracțională sau delincvență142
  B10: Motivele expulzării: omucidere sau infracțiuni similare143
  B11: Motivele expulzării: infracțiune privitoare la viața sexuală144
  B12: Motivele expulzării: altele, cu utilizarea violenței145
  B13A: Motivele expulzării: alte motive importante, în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul SIS II (a se scrie codul, apoi explicarea motivelor)146
  B14A: Motivele expulzării: alte motive importante, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul SIS II (a se scrie codul, apoi explicarea motivelor)147
  B15: Semnalarea urmează să fie retrasă [articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul SIS II]148
  B16: În favoarea retragerii permisului de ședere149
  B17: Nicio obiecție la menținerea permisului de ședere150
  B18A: Permis de ședere deținut în prezent151
  B18B: Tipul permisului152
  B18C: Data eliberării permisului153
  B18D: Durata valabilității permisului154
  B18E: Motive pentru eliberarea permisului155
  B18F: Respectiva persoană deține un permis de ședere din:156
  B19: Permisul de ședere al persoanei respective a fost menținut, rugăm retrageți semnalarea157
  B20: Permisul de ședere al persoanei respective a fost retras158
  B21: Respectivei persoane i s-a solicitat să părăsească teritoriul părților contractante159
  B22: Respectiva persoana a fost expulzată de pe teritoriul părților contractante160
   +  Anexa nr. 8P. Informații suplimentare care trebuie furnizate în cazul în care un vehicul, o ambarcațiune, o aeronavă sau un container este recuperat
  Data + ora mesajului001
  Nr. ref. al mesajului002
  SIRENE expeditor003
  SIRENE destinatar004
  Nr. ref. Schengen005
  Marca (vehiculului)014
  Numărul de identificare (VIN)015
  Numărul (numerele) de înmatriculare016
  Culoarea vehiculului017
  Țara de înmatriculare274
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria aeronavei210
  Marca (aeronavei)211
  Modelul (aeronavei)212
  Numărul de serie (al aeronavei)213
  Numărul de înmatriculare ICAO214
  Țara de înmatriculare274
  Culorile273
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Categoria ambarcațiunii215
  Marca (ambarcațiunii)216
  Modelul (ambarcațiunii)217
  Țara de înmatriculare214
  Numele (ambarcațiunii)236
  Numărul de înmatriculare (al ambarcațiunii)202
  Numărul (numerele) de fabricație218
  Numărul de identificare a cocăi (ambarcațiunii)219
  Culorile273
  Numărul tag al transponderului RFID (al ambarcațiunii)201
  Categoria containerului224
  Numărul BIC al containerului225
  Numărul tag al transponderului RFID201
  Încadrarea juridică a faptelor041
  Data/ora producerii incidentului042
  Locul/locul de ședere unde a fost săvârșită infracțiunea043
  Informații particulare cu privire la semnalare083
  Autoritatea judiciară competentă/nr. ref. al raportului161
  Detaliile proprietarului obiectului în momentul incidentului162
  Scurt rezumat al faptelor semnalate163
  Detaliile persoanei care a raportat incidentul (în cazul în care diferă de proprietar)164
  Organul judiciar sau de poliție căruia i-au fost raportate faptele165
  Data redactării raportului166
  Numărul de referință al raportului167
  Proprietarul actual al obiectului168
  Societatea care asigură obiectului169
  Detalii prin suspectul sau contravenientul170
  În cazul obținerii unui răspuns pozitiv la semnalare, rugăm trimiteți următoarele informații089
  Birou de poliție care răspunde de dosar289
   +  Anexa nr. 9
  .....................................................(nume, prenume)(name, surname)/(nombre y apellido)(prenom et nom).............................................(locul, data) (place, date)/(lugar, fecha)(lieu et date)
  ...........................................................(data și locul nașterii)(date, place of birth)/(fecha de nacimiento)/(date et lieu de la naissance)
  ........................................................(naționalitate)(nationality)/(nacionalidad)/(nationalite)

  DECLARAȚIA PERSOANEI CĂUTATE
  THE WANTED PERSON'S STATEMENT/DECLARACION DE PERSONA BUSCADA/LA
  DECLARATION DE LA PERSONNE RECHERCHEE
  [] PERSOANA CĂUTATĂ ÎN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SAU REȘEDINȚEI (ART. 98 CAAS)/FINDINGS CONCERNING THE ACTUAL PLACE OF STAYING (ART. 98 CAS)/SOBRE SU PARADERO - art. 98 Convento de Schengen/LA PERSONNE RECHERCHEE EN VUE DETABLIR LE LIEU DE SEJOUR - (ART. 98 CAS)/ [] PERSOANA DISPĂRUTĂ (ART. 97 CAAS)/THE PERSON WANTED AS MISSING (ART. 97 CAS)/COMO DESAPARECIDA - art. 97 (Convento de Schengen)/LA PERSONNE RECHERCHEE COMME DISPARUE (ART. 97 CAS) Declar că domiciliul sau reședința mea este următoarea: I declare that my actual adress is: Certifico, que el paradero actual de mi estancia es el siguiente: Je declare que mon lieu de sejour actuel c'est: ..................................................................... ..................................................................... Pentru persoana dispărută: For the person who is wanted as missing: Para la persona buscada como desaparecida: Pour la personne recherchee comme disparue: Sunt de acord ca informațiile privind adresa sau reședința mea să fie transmise/I agree for revealing my actual adress/Estoy conforme con facilitar informacion referente al paradero actual/J'accepte la transmission de l'information concernant mon lieu de sejour: [] DA/YES/SI/OUI [] NU/NO/NO/ NON
  ..........................
  Semnătura/signature/firma/signature/
  ...................................
  Semnătura lucrătorului de poliție
   +  RO Articolul 97 Se vor introduce date cu privire la persoane dispărute sau persoane care, pentru a fi protejate sau pentru a preveni amenințările, au nevoie să fie puse temporar sub protecția poliției la cererea autorității competente sau a autorității judiciare competente a părții care emite alerta, astfel încât autoritățile polițienești să poată informa partea care face alertarea în legătură cu locul unde se află acestea sau să poată duce persoanele respective într-un loc sigur pentru a le împiedica să-și continue călătoria, dacă acest lucru este permis de legislația națională. Această dispoziție se aplică în special minorilor și persoanelor care trebuie internate în temeiul unei hotărâri emise de o autoritate competentă. Comunicarea datelor cu privire la o persoană dispărută majoră se va face cu consimțământul persoanei. Articolul 981. Se vor introduce date cu privire la martori, persoane care au primit citații de înfățișare în fața autorităților judecătorești în cadrul unei acțiuni penale pentru a răspunde în legătură cu fapte pentru care sunt acuzate sau persoane împotriva cărora urmează să se pronunțe o sentință penală sau să se emită o citație de a se prezenta pentru a executa o pedeapsă privativă de libertate, la cererea autorităților judiciare competente, pentru a se comunica locul unde își au reședința sau domiciliul.2. Informațiile cerute se vor comunica părții solicitate în conformitate cu legislația națională și convențiile în vigoare privind asistența reciprocă în materie penală.  +  GB Article 97 Data on missing persons or persons who, for their own protection or in order to prevent threats, need temporarily to be placed under police protection at the request of the competent authority or the competent judicial authority of the Party issuing the alert shall be entered, so that the police authorities may communicate their whereabouts to the Party issuing the alert or may move the persons to a safe place in order to prevent them from continuing their journey, if so authorized by național law. This shall apply in particular to minors and persons who must be interned following a decision by a competent authority. The communication of data on a missing person who is of age shall be subject to the person's consent. Article 981. Data on witnesses, persons summoned to appear before the judicial authorities in connection with criminal proceedings in order to account for acts for which they are being prosecuted, or persons who are to be served with a criminal judgment or a summons to report in order to serve a penalty involving deprivation of liberty shall be entered, at the request of the competent judicial authorities, for the purposes of communicating their place of residence or domicile.2. Information requested shall be communicated to the requesting Party in accordance with național law and the Conventions in force on mutual assistance in criminal matters.  +  SP Articulo 97 Los datos relativos a las personas desaparecidas o a las personas que, en interes de su propia proteccion o para la prevencion de amenazas, deban ser puestas a salvo provisionalmente a peticion de la autoridad competente o de la autoridad judicial competente de la Parte informadora, se introduciran para que las autoridades de policia comuniquen a la parte informadora el lugar de residencia o puedan poner a salvo a la persona con el fin de impedirles que prosigan su viaje, siempre que asi lo autorice la legislacion nacional. Esto se aplicara en particular a los menores y a las personas que deban ser internadas por resolucion de una autoridad competente. La comunicacion estara subordinada al consentimiento de la persona desaparecida, si esta es mayor de edad. Articulo 981. Los datos relativos a los testigos, a las personas citadas para comparecer ante las autoridades judiciales en el marco de un procedimiento penal para responder sobre hechos por los cuales hayan sido objeto de diligencias, o a las personas a las que se deba notificar una sentencia represivă o un requerimiento para que se presente a fin de ser sometido a una pena privativa de libertad, se introduciran, a instancia de las autoridades judiciales competentes, para comunicar el lugar de residencia o de domicilio.2. La informacion solicitada se comunicara a la Parte requirente de conformidad con la legislacion nacional y con los convenios aplicables relativos a la asistencia judicial en materia penal.  +  FR Article 97 Les donnees relatives aux personnes disparues ou aux personnes qui, dans l'interet de leur propre protection ou pour la prevention de menaces, doivent etre placees provisoirement en securite a la demande de l'autorite competente ou de l'autorite judiciaire competente de la Pârtie signalante sont integrees, afin que les autorites de police communiquent le lieu de sejour a la Pârtie signalante ou puissent placer les personnes en securite aux fins de les empecher de poursuivre leur voyage, si la legislation naționale l'autorise. Cela s'applique particulierement aux mineurs et aux personnes qui doivent etre internees sur decision d'une autorite competente. La communication est subordonnee au consentement de la personne disparue, si celle-ci est majeure. Article 981. Les donnees relatives aux temoins, aux personnes citees a comparaître devant les autorites judiciaires dans le cadre d'une procedure penale afin de repondre de faits pour lesquels elles font l'objet de poursuites ou aux personnes qui doivent faire l'objet d'une notification d'un jugement repressif ou d'une demande de se presenter pour subir une peine privative de liberte sont integrees, a la demande des autorites judiciaires competentes, aux fins de la communication du lieu de sejour ou du domicile.2. Les renseignements demandes seront communiques a la Pârtie requerante en conformite avec la legislation naționale et avec les Conventions en vigueur relatives a l'entraide judiciaire en matiere penale.
   +  Anexa nr. 10 Anexe obligatorii: [] Copia documentului de identitate (din care să reiasă clar data emiterii și autoritatea emitentă) [] Dacă există- Copia celui de al doilea document de identitate (din care să reiasă clar data emiterii și autoritatea emitentă) [] Fotografia [] Alte documente ------