HOTĂRÎRE nr. 499 din 28 august 1992cu privire la compensarea şi indexarea salariilor şi stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, pentru perioada 1 septembrie-31 decembrie 1992
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 31 august 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 1992, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome, la care salariile se stabilesc prin negociere, vor calcula fondul destinat plăţii salariilor pentru care nu plătesc impozit suplimentar, prin majorarea fondului de salarii determinat lunar, asa cum s-a procedat pînă la data de 1 septembrie 1992 în baza prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 21/1992 şi a coeficientului de indexare de 65% stabilit pentru perioada mai - august 1992, cu suma rezultată din înmulţirea numărului mediu scriptic de personal din fiecare luna cu valoarea compensării-indexării medii pe salariat de 3.750 lei lunar brut, care reprezintă, la nivelul economiei, o creştere medie a salariilor de 15,3% . (2) Suma calculată potrivit alin. (1) asigura acordarea compensării-indexării salariilor, fără suportarea unui impozit suplimentar, în valoare de 3.750 lei brut în medie pe salariat, reprezentind: a) 1.100 lei lunar pentru compensarea în proporţie de 100% a creşterii preţurilor şi tarifelor la produsele şi serviciile subvenţionate, reprezentind o creştere medie a salariilor de 4,5%; b) 2.650 lei lunar brut pentru indexarea proportiei de 50% din creşterea prognozata a preţurilor şi tarifelor, la produsele şi serviciile nesubventionate, reprezentind o creştere medie a salariilor de 10,8% . (3) Pe baza prevederilor alin. (1) şi (2), societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome, la care salariile se stabilesc prin negociere, vor hotărî, împreună cu sindicatele, modalităţile de compensare şi indexare a salariilor în suma fixa sau în procent, precum şi valoarea acestora, ţinînd seama de posibilităţile financiare proprii în perioada septembrie - decembrie 1992. (4) Compensarea-indexarea ce se vor stabili potrivit alin. (3) se plătesc pentru luna septembrie 1992 o dată cu plata avansului pentru aceasta luna. (5) În funcţie de evoluţia efectivă a preţurilor de consum, în perioada septembrie - decembrie 1992, valoarea compensării-indexării prevăzută la alin. (1) poate fi corectată pe baza propunerilor Comisiei Naţionale pentru Indexare constituite potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 843/1991.  +  Articolul 2Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 58/1992 şi art. 1 alin. (3) din Hotărîrea Guvernului nr. 314/1992, salariile personalului din instituţiile finanţate de la buget, precum şi cele ale personalului din cadrul regiilor autonome cu specific deosebit, vor fi compensate-indexate, începînd cu data de 1 septembrie 1992, în aceeaşi proporţie cu creşterea medie a salariilor prevăzute la art. 1 alin. (1).  +  Articolul 3Tranşele de venituri individuale lunare impozabile ce se vor aplica începînd cu drepturile lunii septembrie 1992, stabilite în baza procentului de compensare-indexare a salariilor prevăzut la art. 1 alin. (1), sînt cele din anexa.  +  Articolul 4Se recomanda unităţilor cu capital majoritar privat, cooperatiste şi obşteşti, să aplice compensarea-indexarea salariilor ţinînd seama de prevederile prezentei hotărîri.  +  Articolul 5 (1) Începînd cu data de 1 septembrie 1992, salariul de baza minim brut pe ţara este de 12.920 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore, în medie pe luna, ceea ce reprezintă 76,00 lei/ora. (2) În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculează de către agenţii economici prin raportarea salariului minim brut pe ţara, prevăzut la alin. (1), la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat. (3) Persoanele juridice şi persoanele fizice, care angajează personalul salariat, cu program complet sau program parţial, nu pot negocia şi stabili salariul de baza prin contractul individual de muncă sub salariul de baza minim brut orar pe ţara. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:-----------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZIT ce se vor aplica începînd cu plata drepturilor de salarii pentru luna septembrie 1992
             
    Venitul lunar impozabil  - lei -Impozitul lunar
    pînă la 1.500 lei   6%    
    1.501 - 1.700 lei   90 + 10%pentru ce depăşeşte1.500 lei
    1.701 - 2.300 lei   110 + 18%pentru ce depăşeşte1.700 lei
    2.301 - 3.800 lei   218 + 22%pentru ce depăşeşte2.300 lei
    3.801 - 6.200 lei   548 + 23%pentru ce depăşeşte3.800 lei
    6.201 - 9.300 lei   1.100 + 24%pentru ce depăşeşte6.200 lei
    9.301 - 15.600 lei   1.844 + 25%pentru ce depăşeşte9.300 lei
    15.601 - 21.800 lei   3.419 + 26%pentru ce depăşeşte15.600 lei
    21.801 - 31.000 lei   5.031 + 28%pentru ce depăşeşte21.800 lei
    31.001 - 46.600 lei   7.607 + 31%pentru ce depăşeşte31.000 lei
    46.601 - 62.100 lei   12.443 + 35%pentru ce depăşeşte46.600 lei
    62.101 - 77.700 lei   17.868 + 40%pentru ce depăşeşte62.100 lei
    peste 77.700 lei   24.108 + 45%pentru ce depăşeşte77.700 lei
  -----------------