DECRET nr. 547 din 29 iulie 1969pentru ratificarea Convenţiei asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 26 noiembrie 1968
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 83 din 30 iulie 1969    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se ratifica Convenţia asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 26 noiembrie 1968.  +  Articolul 2La depunerea instrumentului de ratificare a convenţiei se va face o declaraţie cu următorul conţinut: "Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România declara ca dispoziţiile articolelor 5 şi 7 din Convenţia asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii nu sînt în concordanta cu principiul conform căruia tratatele internaţionale multilaterale al căror obiect şi scop interesează comunitatea internationala în ansamblul sau trebuie să fie deschise participării universale". Preşedintele,Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCUCONVENTIE 26/11/1968