ORDIN nr. 2.216/507/2023pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.216 din 30 iunie 2023
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 507 din 27 iunie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 3 iulie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 11.623/2023 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 2.505 din 27 iunie 2023 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3În cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare pentru bolnavii beneficiari ai Programului național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, respectiv bolnavii în status posttransplant, în cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamentele aferente DCI Asparaginazum pentru bolnavii beneficiari ai Programului național de oncologie, în cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamentele aferente DCI-urilor ce fac obiectul contractelor cost-volum pentru bolnavii beneficiari ai programelor naționale de sănătate curative, în cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamentele aferente DCI Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară pentru bolnavii beneficiari ai Programului național de boli transmisibile, Programului național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever, respectiv Programului național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, precum și în cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamentele aferente DCI Lumacaftorum + Ivacaftorum concentrația 100 mg/125 mg pentru bolnavii beneficiari ai Programului național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever - subprogramul P6.4 Mucoviscidoză, în condițiile legii, prețul cu ridicata la care se adaugă TVA, respectiv prețul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preț de decontare.2. La anexa nr. 2 secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 384-386, 388 și 391 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  384W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200,9065001,1255400,099960
  385W53675001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,9065001,1255400,099960
  386W42857001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR SLAVIA 200 mgCAPS.200 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,9065001,1255400,099960
  ....................................
  388W53225001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR LAROPHARM 200 mgCOMPR.200 mgLAROPHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR.P-RF200,9065001,1255400,099960
  ....................................
  391W06667003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 200 mgCOMPR.200 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 4 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF200,9065001,1255400,099960
  3. La anexa nr. 2 secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 389 se abrogă.4. La anexa nr. 2 secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 263 și 264, 393, 524, 630, 651, 662, 722, 723, 741 și 767 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  263W63886001L01EX02SORAFENIBUM**1NEXAVAR 200 mgCOMPR. FILM.200 mgBAYER AGGERMANIACUTIE CU 4 BLIST. PP/AL X 28 COMPR.FILM.PR11215,21685716,99510754,038107
  264W66958001L01EX02SORAFENIBUM**1SORAFENIB ZENTIVA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLISTERE UNIDOZĂ DIN PVC-PE-PVDC/AL X 112 COMPRIMATE FILMATEPR11215,21685716,99510770,320785
  ..................................
  393W62995001L01XE12VANDETANIBUM**1 ΩCAPRELSA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgGENZYME EUROPE B.V.OLANDABLISTERE PVC/PVDC/AL, SIGILATE CU FOLIE DE ALUMINIU X 30 COMPRIMATE FILMATEPR30212,186333232,5546660,000000
  ...................................
  524W66581001L02BB04ENZALUTAMIDUM**1 ΩXTANDI 40 mgCOMPR. FILM.40 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDASUPORT DE CARTON CARE CONȚINE UN BLIST. DE PVC-PCTFE/AL CU 28 DE COMPRIMATE FILMATE. FIECARE CUTIE CONȚINE 112 COMPR. FILM. (4 COMPARTIMENTE X 28)PRF112108,077053118,1446420,000000
  .......................................
  630W62996001L01XE12VANDETANIBUM**1 ΩCAPRELSA 300 mgCOMPR. FILM.300 mgGENZYME EUROPE B.V.OLANDABLISTERE PVC/PVDC/AL, SIGILATE CU FOLIE DE ALUMINIU X 30 COMPRIMATE FILMATEPR30602,696333658,2106660,000000
  .....................................
  651W68829001L01EX02SORAFENIBUM**1SORAFENIB VIATRIS 200 mgCOMPR. FILM.200 mgVIATRIS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 112 COMPR. FILM.PR11215,21685716,99510754,038107
  ......................................
  662W67348005L01EX02SORAFENIBUM**1SORAFENIB SANDOZ 200 mgCOMPR. FILM.200 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLISTERE UNIDOZĂ DIN PVC-PE-PVDC/AL CU 112 X 1 COMPRIMATE FILMATEPR11215,21685716,99510742,199268
  ......................................
  722W68279001L01EX02SORAFENIBUM**1WELDININ 200 mgCOMPR. FILM.200 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE CU BLISTERE TIP CALENDAR DIN PVC-PE-PVDC/AL X 112 COMPRIMATE FILMATEPR11215,21685716,99510754,038107
  723W67395001L01EX02SORAFENIBUM**1SORAFENIB DR. REDDY’S 200 mgCOMPR. FILM.200 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 112 COMPR. FILM.PR11215,21685716,99510770,320785
  .....................................
  741W66581001L02BB04ENZALUTAMIDUM**1XTANDI 40 mgCOMPR. FILM.40 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDASUPORT DE CARTON CARE CONȚINE UN BLIST. DE PVC-PCTFE/AL CU 28 DE COMPRIMATE FILMATE. FIECARE CUTIE CONȚINE 112 COMPR. FILM. (4 COMPARTIMENTE X 28)PRF112108,077053118,1446420,000000
  ........................................
  767W69370001L01EX02SORAFENIBUM**1SORAFENIB ACCORD 200 mgCOMPR. FILM.200 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. AL/AL PERFORATE PE UNITĂȚI DE DOZAJ X 112 X 1 COMPR. FILM.PR11215,21685716,99510770,320785
  5. La anexa nr. 2 secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 770 se introduc trei noi poziții, pozițiile 771-773, cu următorul cuprins:
  771W67036002L01EX02SORAFENIBUM**1SORAFENIB STADA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 112 COMPR. FILM.PR11212,68071414,1625890,000000
  772W65560004L01FF01NIVOLUMABUM**1 ΩOPDIVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 12 ML (120 MG CONC. PT. SOL. PERF.)PR15.957,3400006.531,6600000,000000
  773W69587001L01XX02ASPARAGINAZUMERWINASEPULB. PT. SOL. INJ./PERF.10000 E./flaconDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR55.526,0000006.030,9700000,000000
  6. La anexa nr. 2 secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, pozițiile 16, 17 și 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  16W66496002L04AA27FINGOLIMODUM**1 ΩGILENYA 0,25 mgCAPS.0,25 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. DIN PVC/PVDC/AL X 28 CAPS.PR28144,042500158,3689280,000000
  17W64461005L04AA27FINGOLIMODUM**1 ΩGILENYA 0,5 mgCAPS.0,5 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/AL CU 28 CAPSULEPR28127,167500139,9750000,000000
  ....................................
  21W64485001L04AA36OCRELIZUMAB**1 ΩOCREVUS 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. X 10 ML CONC.PR121.712,99000023.705,3100000,000000
  7. La anexa nr. 2 secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, poziția 18 se abrogă.8. La anexa nr. 2 secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 45, 49, 54, 61 și 62 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  45W53951003A10BA02METFORMINUMMETFORMINA ARENA 500 mgCOMPR.500 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. DIN PE X 60 COMPR.P-RF600,1314000,1776000,324400
  .......................................
  49W65728002A10BA02METFORMINUMSIOFOR 500 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.500 mgBERLIN-CHEMIE AGGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. ELIB. PREL.P6L300,1314000,1776000,243400
  .......................................
  54W43318002A10BA02METFORMINUMGLUCOPHAGE XR 500 mgCOMPR. ELIB. PREL.500 mgMERCK SANTE S.A.S.FRANȚACUTIE X 2 BLIST.AL/PVC-PVDC X 15 COMPR. ELIB. PREL.P6L300,1314000,1776000,346733
  .........................................
  61W13955002A10BA02METFORMINUMMEGUAN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 3 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.P6L300,1314000,1776000,094733
  62W13955001A10BA02METFORMINUMMEGUAN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.P6L200,1314000,1776000,094400
  9. La anexa nr. 2 secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 229 se introduc două noi poziții, pozițiile 230 și 231, cu următorul cuprins:
  230W68290008A10BA02METFORMINUMBROTMIN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 60 COMPR. FILM.P6L600,1095000,1480000,000000
  231W68796004A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**SITAGLIPTIN/ METFORMIN TEVA 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF561,3139281,6612500,000000
  10. La anexa nr. 2 secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.3 „Hipertensiunea pulmonară“, pozițiile 1, 36 și 37 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1W63291002C02KX01BOSENTANUM**BOPAHO 125 mgCOMPR. FILM.125 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPACE PVC-PE-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PR5625,46303528,4360710,000000
  .........................................
  36W68793004C02KX01BOSENTANUM**BOSENTAN TERAPIA 125 mgCOMPR. FILM.125 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU FLAC. PEID DE CULOARE ALBĂ OPACĂ X 56 COMPR. FILM.PR5622,13214224,8053570,000000
  37W68793002C02KX01BOSENTANUM**BOSENTAN TERAPIA 125 mgCOMPR. FILM.125 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PR5622,13214224,8053570,000000
  11. La anexa nr. 2 secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.3 „Hipertensiune pulmonară“, poziția 30 se abrogă.12. La anexa nr. 2 secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, poziția 47 se modifică și va avea următorul cuprins:
  47W67227001R07AX30LUMACAFTORUM + IVACAFTORUM**1ORKAMBI 100 mg/125 mgGRANULE100 mg/125 mgVERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITEDIRLANDAAMBALAJ CU 56 PLICURI (4 X 14) PLICURI DIN BOPET/PE/FOLIE ALUMINIU/PE)PR56858,067142935,9757140,000000
  13. La anexa nr. 2 secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.16 „Scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive“, pozițiile 1, 4 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1W63291002C02KX01BOSENTANUM **BOPAHO 125 mgCOMPR. FILM.125 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPACE PVC-PE-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PR5625,46303528,4360710,000000
  .....................................
  4W68793004C02KX01BOSENTANUM**BOSENTAN TERAPIA 125 mgCOMPR. FILM.125 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU FLAC. PEID DE CULOARE ALBĂ OPACĂ X 56 COMPR. FILM.PR5622,13214224,8053570,000000
  5W68793002C02KX01BOSENTANUM**BOSENTAN TERAPIA 125 mgCOMPR. FILM.125 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PR5622,13214224,8053570,000000
  14. La anexa nr. 2 secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.16 „Scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive“, poziția 3 se abrogă.15. La anexa nr. 2 secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat“, poziția 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
  9W66509001B02BD02RURIOCTOCOG ALFA PEGOL** ΩADYNOVI 1.000 UI/2 mlPULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ.500 UI/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE ȘI 1 FLACON CU 2 ML SOLVENT, PREASAMBLATE ÎN SISTEM BAXJECT IIIPR12.794,7400003.084,4200000,000000
  16. La anexa nr. 2 secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat“, după poziția 21 se introduce o nouă poziție, poziția 22, cu următorul cuprins:
  22W68716002A16AB03AGALSIDASUM ALFA** ΩREPLAGAL 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlTAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG IRELAND BRIRLANDACUTIE X 4 FLACON X 3,5 ML CONC. PT. SOL. PERF. ÎNTR-UN FLC. DE 5 MLPR46.188,7900006.755,3275000,000000
  17. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 145-147, 149 și 152 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  145W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200,9065001,1255400,099960
  146W53675001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,9065001,1255400,099960
  147W42857001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR SLAVIA 200 mgCAPS.200 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,9065001,1255400,099960
  .................................
  149W53225001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR LAROPHARM 200 mgCOMPR.200 mgLAROPHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR.P-RF200,9065001,1255400,099960
  ....................................
  152W06667003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 200 mgCOMPR.200 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 4 BLIST. PVC-PVDC/AL X5 COMPR.P-RF200,9065001,1255400,099960
  18. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 150 se abrogă.19. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 133-135, 137 și 140 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  133W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200,9065001,1255400,099960
  134W53675001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,9065001,1255400,099960
  135W42857001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR SLAVIA 200 mgCAPS.200 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,9065001,1255400,099960
  ...............................
  137W53225001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR LAROPHARM 200 mgCOMPR.200 mgLAROPHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR.P-RF200,9065001,1255400,099960
  ....................................
  140W06667003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 200 mgCOMPR.200 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 4 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF200,9065001,1255400,099960
  20. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, poziția 138 se abrogă.21. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 91-93, 95 și 98 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  91W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200,9065001,1255400,099960
  92W53675001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,9065001,1255400,099960
  93W42857001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR SLAVIA 200 mgCAPS.200 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,9065001,1255400,099960
  ..................................
  95W53225001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR LAROPHARM 200 mgCOMPR.200 mgLAROPHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR.P-RF200,9065001,1255400,099960
  ...................................
  98W06667003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 200 mgCOMPR.200 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 4 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF200,9065001,1255400,099960
  22. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, poziția 96 se abrogă.23. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, pozițiile 89-91, 93 și 96 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  89W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200,9065001,1255400,099960
  90W53675001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,9065001,1255400,099960
  91W42857001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR SLAVIA 200 mgCAPS.200 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,9065001,1255400,099960
  ..................................
  93W53225001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR LAROPHARM 200 mgCOMPR.200 mgLAROPHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR.P-RF200,9065001,1255400,099960
  .....................................
  96W06667003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 200 mgCOMPR.200 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 4 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF200,9065001,1255400,099960
  24. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, poziția 94 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna iulie 2023.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ------