HOTĂRÂRE nr. 271 din 22 februarie 2001privind înfiinţarea grupului de lucru "Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei în România"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 8 martie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Pentru crearea premiselor durabile ale implementarii societăţii informationale în România se constituie Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei în România.  +  Articolul 2Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei în România are următoarele atribuţii principale: a) stabilirea direcţiilor strategice pentru trecerea la societatea informationala în România; b) aprobarea proiectelor directoare şi a bugetelor anuale aferente acestora, din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, ale instituţiilor publice, astfel cum sunt definite în Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, şi ale companiilor/societăţilor naţionale sau ale societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar; c) aprobarea şi coordonarea proiectelor mai mari de 100.000 euro, din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, ale instituţiilor publice, astfel cum sunt definite în Legea nr. 72/1996; d) aprobarea proiectelor mai mari de 100.000 euro, din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, de care beneficiază companiile/societăţile naţionale sau societăţile comerciale la care statul este acţionar majoritar; e) aprobarea proiectelor din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei care necesita garanţii guvernamentale.  +  Articolul 3Ordonatorii principali de credite vor aproba şi vor coordona proiectele mai mici de 100.000 euro din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei.  +  Articolul 4Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei în România este alcătuit din:- primul-ministru - preşedinte;- ministrul finanţelor publice;- ministrul administraţiei publice;- ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului;- ministrul educaţiei şi cercetării;- ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei;- ministrul delegat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru activitatea de cercetare;- secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei - secretar.  +  Articolul 5Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei în România poate delega unor persoane din afară grupului anumite competente referitoare la îndeplinirea obiectivelor şi la managementul proiectelor stabilite prin prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:─────────────Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu────────────