LEGE nr. 174 din 19 iunie 2023privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 18 februarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după punctul 23) se introduce un nou punct, pct. 23^1), cu următorul cuprins:23^1) comercializarea sau oferirea cu titlu gratuit a băuturilor alcoolice către minori de către unitățile autorizate să comercializeze băuturile alcoolice;2. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 3), 4), 11), 14^1), 17), 18), 22), 23^1), 33) și 34);3. La articolul 3, alineatele (3), (4) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 2 pct. 7), 20), 22), 23) și 23^1) se dispune și măsura suspendării activității localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 și 30 de zile.(4) În cazul repetării contravențiilor prevăzute la art. 2 pct. 19), 21), 22), 23^1) și 26) se dispune, de asemenea, măsura suspendării activității localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 și 30 de zile..............................(7) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 2 pct. 23^1), 32), 33) și 34), sesizarea se poate face și de către organele de ocrotire socială.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 19 iunie 2023.Nr. 174.------