LEGE nr. 176 din 19 iunie 2023pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 20 iunie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 26 august 1994, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alin. 3, cu următorul cuprins:Pe drapelul României nu pot fi adăugate alte inscripții și simboluri în afara celor aprobate prin lege sau prin regulamentele militare.2. La articolul 7, alineatul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:În locurile în care se arborează drapelul României pot fi arborate și drapelul Uniunii Europene, și cel al NATO.3. La articolul 21, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alin. 2, cu următorul cuprins:Pe toată durata intonării imnului național asistența va intona imnul sau va păstra tăcerea.4. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul modifică și completează Normele privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2001, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.  +  Articolul IIILegea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, cu completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 19 iunie 2023.Nr. 176.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Legea nr. 75/1994)
  Drapelul României*)
  *) Imaginea drapelului României este reprodusă în facsimil.
  LLungime drapel1
  lLățime drapel2/3 L
  cLățimea fiecărei culori1/3 L
  Spațiu culoriAlbastruGalbenRoșu
  Pantone280c116c186c
  CMYK100-70-0-100-10-95-00-90-80-5
  RGB0-43-127252-209-22206-17-38
  -----