RECTIFICARE nr. 22 din 15 iunie 2023referitoare la Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2023
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 15 iunie 2023    În cuprinsul anexei nr. 1 la Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2023 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 15 iunie 2023, se face următoarea rectificare:– la pct. 5, în loc de : „5. Sorin-Mihai Grindeanu - ministrul transporturilor“ se va citi: „5. Sorin-Mihai Grindeanu - ministrul transporturilor și infrastructurii“.-----