ORDIN nr. 892/291/2023privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 892 din 4 aprilie 2023
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Nr. 291 din 18 aprilie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 14 iunie 2023  Având în vedere dispozițiile:– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;– art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 37/83/2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificării ocupațiilor din România;– Referatului privind actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (COR) nr. 695/DPOCMP din 3.04.2023,în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare, și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și solidarității sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul IClasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
   +  ANEXĂ
  LISTA
  ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează
  Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)
  Nr. crt.Denumirea ocupațieiCodul COR
  1.Comerciant vânzător mărfuri nealimentare522102
  2.Director executiv cooperativă agricolă112040
  3.Dresor câini516404
  4.Inginer pentru inspecția și verificarea tehnică a cazanelor, instalațiilor de ridicat și recipientelor sub presiune214960
  5.Președinte cooperativă agricolă131123
  6.Profesor de limbi străine235301
  7.Specialist în lucrul cu părinții (parenting)263515
  8.Specialist sisteme de calificare235925
  Se mută ocupația „grădinar“ din grupa de bază 6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumicultură în grupa de bază 6113 Agricultori și lucrători calificați în grădinărit, horticultură și pepiniere la codul 611303.Se redenumește ocupația „designer floral“ ca „designer florist“ și se păstrează codul 216607 în grupa de bază 2166 Designeri grafică și multimedia.
  -----