ORDIN nr. 1.968/452/2023pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.968 din 12 iunie 2023
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 452 din 30 mai 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 14 iunie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 10.273/2023 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.110 din 30.05.2023 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  4W13742001D01AC02MICONAZOLUMMICONAZOL SLAVIA 20 mg/gCREMĂ20 mg/gSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 TUB X 20 GP-RF119,38000026,1900000,000000
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 38, 43, 262, 265 și 584 se abrogă.3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 621 se introduce o nouă poziție, poziția 622, cu următorul cuprins:
  622W66623001J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR STADA 300 mgCAPS.300 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN OPA-AL-PVC/AL CONȚINÂND 30 X 1 CAPS.PR3032,55400037,00999922,753001
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 12, 17, 130 și 133 se abrogă.5. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziția 157 se modifică și va avea următorul cuprins:
  157W63026001J04AK06DELAMANIDUMDELTYBA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgOTSUKA NOVEL PRODUCTS GMBHGERMANIACUTIE CU BLISTER AL/AL X 48 COMPRIMATE FILMATEPR4846,36541651,3331250,000000
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 99, 415-417, 425, 545, 673-687, 695 și 696 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  99W59211001L01CA01VINBLASTINUM (4)VINBLASTINA TEVA 1 mg/mlSOL INJ.1 mg/mlTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 10 ML SOL. INJ.PR189,010000112,5400000,000000
  …..
  415W64527001L01XE26CABOZANTINIBUM**1 ΩCABOMETYX 20 mgCOMPR. FILM.20 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE CU FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30731,522333798,6310000,000000
  416W64528001L01XE26CABOZANTINIBUM**1 ΩCABOMETYX 40 mgCOMPR. FILM.40 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE CU FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30731,522333798,6310000,000000
  417W64529001L01XE26CABOZANTINIBUM**1 ΩCABOMETYX 60 mgCOMPR. FILM.60 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE CU FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30731,522333798,6310000,000000
  …..
  425W64294001L01ED03ALECTINIB**1 ΩALECENSA 150 mgCAPS.150 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIAAMBALAJ MULTIPLU X 224 CAPSULEPR22491,700982100,1243750,000000
  …..
  545W63682002L02BX03ABIRATERONUM**1ZYTIGA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU BLIST. PVDC/PE/PVC X 60 COMPR. FILM. (5 AMBALAJE DE TIP PORTOFEL A CÂTE 12 COMPRIMATE)PRF6048,84000053,998600173,093066
  …..
  673W67712005L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ ZENTIVA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU UN FLACON DIN PEID CU 60 COMPRIMATE FILMATEPRF6048,84000053,99860094,024233
  674W67712004L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ ZENTIVA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLISTERE PERFORATE PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN PVC-PVDC/AL CU 60 X 1 COMPRIMATE FILMATEPRF6048,84000053,99860094,024233
  675W67712003L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ ZENTIVA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLISTERE DIN PVC-PVDC/AL X 60 COMPRIMATE FILMATEPRF6048,84000053,99860094,024233
  676W68536004L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mgCOMPR. FILM.500 mgPHARMAZAC S.A.GRECIACUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PVDC/AL X 60 X 1 COMPR. FILM.PR6048,84000053,998600127,910900
  677W68536003L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mgCOMPR. FILM.500 mgPHARMAZAC S.A.GRECIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR6048,84000053,998600127,910900
  678W68536002L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mgCOMPR. FILM.500 mgPHARMAZAC S.A.GRECIACUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PVDC/AL X 56X1 COMPR. FILM.PR5648,84000053,998600127,995150
  679W68536001L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mgCOMPR. FILM.500 mgPHARMAZAC S.A.GRECIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PR5648,84000053,998600127,995150
  680W68031017L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ STADA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC-AL X 60 COMPR. FILM.PR6048,84000053,99860094,024233
  681W67870001L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ RICHTER 500 mgCOMPR. FILM.500 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE SAU OPACE DIN PVC-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6048,84000053,99860092,515566
  682W67868004L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ DR. REDDY’S 500 mgCOMPR. FILM.500 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PVDC/AL X 60 X 1 COMPR. FILM.PR6048,84000053,99860094,024233
  683W68821001L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONE ACCORD 500 mgCOMPR. FILM.500 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC-AL PERFORATE X 60 X 1 (DOZĂ UNITARĂ) COMPR. FILM.PRF6048,84000053,99860099,862400
  684W68536005L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mgCOMPR. FILM.500 mgPHARMAZAC S.A.GRECIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.PR6048,84000053,998600127,910900
  685W68732006L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ MYLAN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgMYLAN IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLISTERE DIN AL-PVC/PE/PVDC CONȚINÂND 60 COMPRIMATEPRF6048,84000053,99860034,618400
  686W68589004L02BX03ABIRATERONUM**1TATICA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgEGIS PHARMACEUTICALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. AL-PVC/PE/ PVDC X 60 COMPR. FILM.PR6048,84000053,99860094,024233
  687W68537002L02BX03ABIRATERONUM**1BIXODALAN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 60 COMPR. FILM.PR6048,84000053,99860099,861400
  …..
  695W68537017L02BX03ABIRATERONUM**1BIXODALAN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.PR6048,84000053,99860069,057733
  696W68955002L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ KRKA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. (PVC/PE/PVDC//HÂRTIE/AL) X 60 COMPRIMATE FILMATEPRF6040,70000044,9988330,000000
  7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 753 se introduc șaptesprezece noi poziții, pozițiile 754-770, cu următorul cuprins:
  754W69193001L01BA04PEMETREXEDUMPEMETREXED SEACROSS 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgSEACROSS PHARMA (EUROPE) LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1809,136000927,744000314,126000
  755W69154002L01EA02DASATINIBUM **1DARUPH 111 mgCOMPR. FILM.111 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 30 COMPR. FILM.PR30141,000000154,9616660,000000
  756W69154001L01EA02DASATINIBUM **1DARUPH 111 mgCOMPR. FILM.111 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 28 COMPR. FILM.PR28141,071428155,1303570,000000
  757W69149002L01EA02DASATINIBUM **1DARUPH 16 mgCOMPR. FILM.16 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 60 COMPR. FILM.PR6070,50000077,4808330,000000
  758W69149001L01EA02DASATINIBUM **1DARUPH 16 mgCOMPR. FILM.16 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 56 COMPR. FILM.PR5670,53571477,5651780,000000
  759W69150001L01EA02DASATINIBUM **1DARUPH 40 mgCOMPR. FILM.40 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 56 COMPR. FILM.PR5670,53571477,5651780,000000
  760W69150002L01EA02DASATINIBUM **1DARUPH 40 mgCOMPR. FILM.40 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 60 COMPR. FILM.PR6070,50000077,4808330,000000
  761W69151001L01EA02DASATINIBUM **1DARUPH 55 mgCOMPR. FILM.55 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 56 COMPR. FILM.PR5670,53571477,5651780,000000
  762W69151002L01EA02DASATINIBUM **1DARUPH 55 mgCOMPR. FILM.55 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 60 COMPR. FILM.PR6070,50000077,4808330,000000
  763W69152002L01EA02DASATINIBUM **1DARUPH 63 mgCOMPR. FILM.63 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 30 COMPR. FILM.PR30141,000000154,9616660,000000
  764W69152001L01EA02DASATINIBUM **1DARUPH 63 mgCOMPR. FILM.63 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 28 COMPR. FILM.PR28141,071428155,1303570,000000
  765W69153002L01EA02DASATINIBUM **1DARUPH 79 mgCOMPR. FILM.79 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 30 COMPR. FILM.PR30141,000000154,9616660,000000
  766W69153001L01EA02DASATINIBUM **1DARUPH 79 mgCOMPR. FILM.79 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 28 COMPR. FILM.PR28141,071428155,1303570,000000
  767W69370001L01EX02SORAFENIBUM **1SORAFENIB ACCORD 200 mgCOMPR. FILM.200 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. AL/AL PERFORATE PE UNITĂȚI DE DOZAJ X 112 X 1 COMPR. FILM.PR11264,79303571,03325016,282642
  768W69240001L01FG01BEVACIZUMABUM **1VEGZELMA 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlCELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT.UNGARIACUTIE CU 1 FLAC. A 4 ML CARE CONȚINE 100 MG DE BEVACIZUMABPR1840,276000961,6700000,000000
  769W69240002L01FG01BEVACIZUMABUM **1VEGZELMA 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlCELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT.UNGARIACUTIE CU 1 FLAC. A 16 ML CARE CONȚINE 400 MG DE BEVACIZUMABPR13.183,6840003.515,9900000,000000
  770W59766002L01XB01PROCARBAZINUM (4)NATULAN 50 mgCAPS.50 mgCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST X 10 CAPS.PRF5028,65000031,9916000,000000
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 228 se introduce o nouă poziție, poziția 229, cu următorul cuprins:
  229W69315003A10BH01SITAGLIPTINUM **SITAGLIPTINA WORWAG 100 mgCOMPR. FILM.100 mgWORWAG PHARMA GMBH CO. KGGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/ AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,6271423,3217850,000000
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 109 se introduce o poziție nouă, poziția 110, cu următorul cuprins:
  110W69204001B02BD02OCTOCOG ALFA **ADVATE 500 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.500 UI/ 2 mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. ȘI 1 FLAC. CU 2 ML SOLVENT, PREASAMBLATE ÎN SISTEM BAXJECT IIIPR11.246,1500001.396,4500000,000000
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, poziția 25 se abrogă.11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, poziția 28 se abrogă.12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 3, 4, 51, 54 și 328 se abrogă.13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 317 se modifică și va avea următorul cuprins:
  317W68355004A04AA01ONDANSETRONUM **ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mlSOL INJ./ PERF.2 mg/mlAKCIJU SABIEDRIBA KALCEKSLETONIACUTIE CU 5 FIOLE DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ PREVĂZUTE CU PUNCT DE RUPERE A CÂTE 4 ML SOLUȚIE INJ./PERF.PR510,91280014,2752004,488800
  14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, pozițiile 31 și 34 se abrogă.15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, pozițiile 34 și 37 se abrogă.16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 43, 46 și 229 se abrogă.17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, pozițiile 8 și 11 se abrogă.18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 24 și 27 se abrogă.19. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, poziția 16 se abrogă.
   +  Articolul IIAnexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna iunie 2023.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
   +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.605/875/2014)
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțieCantitate/AmbalajPreț cu ridicata maximal/ambalajPreț cu ridicata maximal/U.T.Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț cu amănuntul maximal/ambalajPreț cu amănuntul maximal/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  P6: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER
  P6.4: MUCOVISCIDOZĂ
  1W68326001A09AA02PANCREATINUM **KREON 10000CAPS. GASTROREZ.150 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 2 BLIST. DIN AL-AL A CÂTE 10 CAPS. GASTROREZ.OTC209,890,4945000,49450013,370,6685000,6685000,000000
  2W68327001A09AA02PANCREATINUM **KREON 25000CAPS. GASTROREZ.300 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 2 BLIST. DIN AL-AL A CÂTE 10 CAPS. GASTROREZ.OTC2022,201,1100001,11000030,001,5000001,5000000,000000
  -----