HOTĂRÂRE nr. 61 din 6 iunie 2023pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 iunie 2023    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. VI - Componența Comisiei pentru afaceri europene, domnul senator Lavric Sorin - Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor - se include în componența comisiei în locul domnului senator Hangan Andrei - Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor.2. La anexa nr. XVI - Componența Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, domnul senator Hangan Andrei - Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor - se include în componența comisiei în locul doamnei senator Boancă Rodica - Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor.3. La anexa nr. XXI - Componența Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, domnul senator Cioromelea Valentin-Rică - Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor - se include în componența comisiei în locul doamnei senator Boancă Rodica - Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor.4. La anexa nr. XXIV - Componența Comisiei pentru antreprenoriat și turism, domnul senator Cătană Gheorghe Adrian - Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor - se include în componența comisiei în locul domnului senator Cioromelea Valentin-Rică - Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 6 iunie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
    București, 6 iunie 2023.Nr. 61.----