HOTĂRÎRE nr. 486 din 25 august 1992pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc şi unele modificări la Hotărîrea Guvernului nr. 181/1992
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 13 octombrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărîrea Guvernului nr. 181/1992 privind definirea jocurilor de noroc şi stabilirea contravenţiilor la regimul practicării acestor jocuri în România se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifica şi se completează, avînd următorul conţinut:"Art. 1. - Prin jocuri de noroc se înţeleg toate metodele de atribuire a unor cistiguri de orice fel, în funcţie de anumite evenimente aleatorii, indiferent de modul producerii acestora. Principalele tipuri, forme sau sisteme de jocuri de noroc care intra sub incidenţa avizării şi atestării de către Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc sînt: a) jocuri cu cistiguri generate de elementele aleatorii, desfăşurate la mese obişnuite sau speciale, folosind bile, cărţi, însemne, oase, zaruri etc. (ca de exemplu: ruleta americana, ruleta franceza, black-jack, poker de orice fel, baccara, chemin de fere, red-go, punto banco, bridge, table, canasta, pinacle, 66, pasente, gare au coeur, belota, 21, alba-neagra şi altele); b) jocuri cu cistiguri generate de elemente aleatorii, desfăşurate folosind maşini, utilaje, montaje, instalaţii manuale, mecanice, electrice, electromagnetice, electronice, automate, digitale, video-electronice, video-mecanice, video-automate şi altele; c) jocuri de tip "bingo", "keno" şi "video-bingo" sau cu transmisie prin reţeaua de televiziune, în sali etc.; se includ în această categorie toate dispozitivele mecanice sau electronice prin intermediul cărora pot fi obţinute diverse cistiguri determinate de evenimente aleatorii generate de respectivele mecanisme; d) pariuri de orice fel sau alte forme de transfer de bani de la o persoană la alta prin intermediari care reţin sau folosesc o parte din aceste sume, definitiv sau temporar; e) pronosticuri sau pariuri sportive, dacă evenimentele aleatorii constau din rezultatele unor intreceri sportive de orice fel, inclusiv curse hipice, de ogari, automobilistice etc.; f) loterii, dacă evenimentele aleatorii constau din rezultatele unor extrageri de numere, de litere sau de alte simboluri, indiferent de caracteristicile dispozitivelor mecanice, electronice, digitale sau video utilizate pentru generarea acestora sau pentru efectuarea extragerilor (urne, cupe, roti sau alte asemenea mijloace); se includ în această categorie toate genurile de tombole şi alte jocuri cu cistiguri aleatorii; g) jocuri de noroc care se produc în prezenta jucatorilor respectivi, cu sau fără participarea directa a acestora şi indiferent de mijloacele utilizate: rulete, bile, cărţi de joc, telesprint, zaruri, inclusiv toate jocurile tip "cazino" şi "minicazino" etc.În măsura în care vor aparea şi alte tipuri de jocuri de noroc caracterizate prin atribuirea de cistiguri în funcţie de factori aleatorii, de hazard, acestea vor intra sub incidenţa obligativitatii avizării şi atestării prealabile funcţionarii lor."2. Articolul 2 se modifica şi se completează, avînd următorul conţinut:"Art. 2. - Activitatea de coordonare, avizare şi atestare a practicării jocurilor de noroc în România se realizează de către Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc, în componenta din anexa nr. 1 la prezenta hotărîre, care înlocuieşte anexa Hotărîrii Guvernului nr. 181/1992."  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc, cuprins în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.  +  Articolul 3Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu Ministerul Comerţului şi Turismului, Ministerul de Interne şi Regia Autonomă a Loteriilor şi Pronosticurilor Sportive din România vor asigura punerea în executare a prezentei hotărîri. În acest scop, se constituie în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor un secretariat tehnic al Comisiei de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc, format din 12 salariaţi. Organizarea şi funcţionarea acestuia se stabilesc potrivit Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc. Numărul de posturi aprobat pentru Ministerul Economiei şi Finanţelor se suplimenteaza în mod corespunzător.  +  Articolul 4În cazuri deosebite, pentru avizare sau reavizare, atestare sau reatestare, comisia poate utiliza colaboratori, cu care încheie contracte de colaborare.  +  Articolul 5 a) Pentru eliberarea documentelor de avizare şi atestare a jocurilor de noroc în vederea funcţionarii, comisia va percepe următoarele taxe:- 200.000 lei pentru fiecare masina mecanică sau electronică loteristica;- 250.000 lei pentru fiecare masa de joc de noroc sau aparat specializat (telesprint etc.);- 3.000.000 lei pentru un cazino;- 1.500.000 lei pentru un minicazino;- 1.500.000 lei pentru o sala de jocuri bingo, keno;- 15% din încasările preconizate, prevăzute în studiul de eficienta, pentru jocurile loteristice, de pronosticuri sportive, tombole etc., prezentat de solicitatorul avizului de atestării de funcţionare. b) Taxele vor fi plătite în lei de persoanele fizice sau juridice române şi în valută de către persoanele fizice sau juridice străine şi de unităţile cu capital mixt.Nivelul acestora se va determina pe baza cursului oficial de schimb existent în ziua acordării atestării şi avizării pentru funcţionare.  +  Articolul 6Din încasările realizate în lei şi în valută pentru avizare şi atestare, 15% vor fi lăsate în echivalent lei, la cursul zilei, la dispoziţia comisiei, pentru acoperirea cheltuielilor Secretariatului tehnic, pentru dotarea sistemului informatic necesar cu tehnica de calcul şi de evidenta, dotarea corespunzătoare în vederea bunei funcţionari cu materiale tehnice şi de documentare, cu mijloace financiare şi tehnice de constatare şi deplasare, cu tehnica şi tehnologie de testare a aparaturii pentru jocuri de noroc, alte cheltuieli, colaboratori de specialitate etc.Diferenţa de 85% se face venit la bugetul de stat, potrivit reglementărilor legale.Sumele neconsumate la finele anului, provenite din cota de 15%, se reportează pentru perioada următoare, la dispoziţia comisiei.  +  Articolul 7Activităţile loteristice prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 130/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome a Loteriilor şi Pronosticurilor Sportive din România, practicate pînă la data aprobării prezentei hotărîri sau în curs de introducere prin automatizare, nu intra sub incidenţa avizării şi atestării de către Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc şi pot fi continuate şi dezvoltate potrivit programului Regiei Autonome "Loto-Pronosport".  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,George Danielescup. Ministrul de interne,Gheorghe Carp,secretar de statMinistrul comerţului şi turismului,Constantin Fota  +  Anexa 1COMISIA DE COORDONARE, AVIZARE ŞI ATESTARE A JOCURILOR DE NOROC Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc are următoarea componenta: 1. Ministerul Economiei şi Finanţelor - ministru, preşedinte 2. Ministerul Comerţului şi Turismului - secretar de stat, membru3. Ministerul de Interne - şeful Inspectoratului General al Poliţiei, membru4. Ministerul Economiei şi Finanţelor - director, membru 5. Regia Autonomă a Loteriilor şi Pronosticurilor Sportive din Romania - director general, membru  +  Anexa 2REGULAMENT 25/08/1992