NORME TEHNICE din 15 mai 2023pentru realizarea seturilor de date spațiale aferente planurilor de amenajare a teritoriului județean
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 29 mai 2023    Notă
    Conținute de ORDINUL nr. 904 din 15 mai 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 29 mai 2023.
     +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Seturile de date spațiale pentru planurile de amenajare a teritoriului județean (PATJ), prevăzute în prezenta anexă, sunt denumite în continuare „seturi de date spațiale PATJ“.  +  Articolul 2Seturile de date spațiale PATJ se realizează în Sistemul național de proiecție Stereografic 1970, având codul SRID (identificatorul sistemului de referință spațială) 3844 în cadrul registrului EPSG (European Petroleum Survey Group).  +  Articolul 3Alegerea echipamentelor, aplicațiilor software și a metodelor de lucru pentru realizarea seturilor de date spațiale PATJ aparține elaboratorului documentației de amenajare a teritoriului, cu condiția îndeplinirii cerințelor de conținut și calitate prevăzute în prezenta anexă.  +  Capitolul II Structura standardizată de directoare și fișiere pentru realizarea planurilor de amenajare a teritoriului județean  +  Articolul 4(1) Planurile de amenajare a teritoriului județean vor utiliza o structură standardizată de directoare și fișiere^1), organizată astfel:^1) Tabelul este reprodus în facsimil.(2) Toate denumirile de directoare și fișiere din structura standardizată descrisă la alin. (1) vor respecta în mod obligatoriu următoarele convenții:a) toate spațiile vor fi înlocuite cu simbolul linie de subliniere („_“);b) nu vor conține diacritice.(3) Directorul conținând subdirectoarele și fișierele specifice documentației de amenajare a teritoriului, denumit în acord cu specificațiile descrise la alin. (1), va fi transmis către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în format arhivat (.ZIP) necriptat.(4) Prevederile alin. (3) vor fi aplicate atât pentru demersurile necesare obținerii avizului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cât și pentru transmiterea documentației de amenajare a teritoriului, aprobată prin hotărâre a consiliului județean, în vederea preluării în Observatorul teritorial național.  +  Articolul 5În vederea standardizării planurilor de amenajare a teritoriului județean, pentru zonificarea teritoriului se utilizează următoarele categorii:a) terenuri cu destinație agricolă;b) terenuri cu destinație forestieră;c) terenuri aflate permanent sub ape;d) terenuri din intravilan;e) terenuri cu destinații speciale;f) alte categorii de terenuri.  +  Capitolul III Cerințe minime privind setul de date spațiale PATJ  +  Articolul 6Toate elementele grafice conținute în planul de amenajare a teritoriului județean, precum și atributele acestora vor fi transpuse într-un set de date spațiale, alcătuit cel puțin din clasele de obiecte spațiale (feature class) și nonspațiale indicate în cap. IV.  +  Articolul 7Seturile de date spațiale PATJ vor fi realizate în format Geopackage (GPKG), cu respectarea specificațiilor tehnice realizate de Open Geospatial Consortium în varianta 1.3.1 sau într-o versiune superioară.  +  Articolul 8Toate obiectele de tip vector vor fi exclusiv de tip poligon simplu, linie sau punct, conform specificațiilor Open Geospatial Consortium, detaliate în standardul ISO 19125-1:2004 Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture.  +  Articolul 9(1) În cazul obiectelor spațiale de tip poligon nu vor exista suprapuneri spațiale între geometriile care fac parte din aceeași clasă de obiecte.(2) În cazul obiectelor spațiale de tip linie, vor fi respectate următoarele reguli de topologie:a) rețelele vor fi conectate prin noduri (segmentele vor avea un punct comun acolo unde se intersectează în realitate);b) nu vor exista suprapuneri spațiale între geometriile care fac parte din același obiect spațial (nu vor exista două segmente de linii suprapuse decât în situația în care pe teren nu sunt la același nivel).(3) Obiectele spațiale de tip punct nu pot să se suprapună.  +  Capitolul IV Schema conceptuală a setului de date spațiale PATJ  +  Articolul 10(1) La elaborarea planului de amenajare a teritoriului județean, setul de date spațiale PATJ va conține în mod obligatoriu cel puțin clasele de obiecte spațiale (feature class) menționate în prezenta anexă.(2) Schema conceptuală pentru seturile de date spațiale aferente planurilor de amenajare a teritoriului județean este sintetizată în fig. 2*).*) Figura 2 este reprodusă în facsimil.Fig. 2 - Schema conceptuală a setului de date spațiale pentru planurile de amenajare a teritoriului județean(3) Pentru clasele de obiecte spațiale menționate în prezenta anexă se vor utiliza atributele și valorile admise precizate în mod explicit.(4) În funcție de necesitățile identificate, elaboratorul planului de amenajare a teritoriului județean poate adăuga obiecte spațiale suplimentare și/sau atribute suplimentare pentru obiectele spațiale obligatorii menționate mai jos.*)*) Tabelul este reprodus în facsimil.------