ORDIN nr. 165 din 14 februarie 2001privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor de declarare a obligaţiilor de plată la bugetul de stat datorate de persoanele juridice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 2 martie 2001    Ministrul finanţelor publice,în temeiul art. 2 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, republicată, şi al art. 14 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,având în vedere modificările intervenite în legislaţia specifică privind impozitul pe profit,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Anexele nr. 4a) şi 4b) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor de declarare a obligaţiilor de plată la bugetul de stat datorate de persoanele juridice se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de proceduri fiscale, Direcţia generală de politica şi legislaţie fiscală, Direcţia generală a politicilor şi resurselor umane, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1    [Anexa nr. 4a) la Ordinul nr. 1.313/1999]┌─────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│┌───────┐│ DECLARAŢIE │Nr.inreg.____________________ │││ MF ││ privind impozitul pe profit │ │││ROMÂNIA││ pe anul......... │Din data de:_________________ │││ ││ │ Loc rezervat pentru ││└───────┘│ │ unitatea fiscală │└─────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI  Cod fiscal: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘╔══════════╦══════════════════════════════════════════════════════════════════╗║Denumire ║ ║╠══════════╬══════════════════╦══════════╦════════════════════════════════════╣║Judeţ ║ ║Localitate║ ║╠══════════╬══════════════════╬══════════╬════╦════╦════╦═════╦════╦═══╦══════╣║Strada ║ ║Număr ║ ║Bloc║ ║Scara║ ║Ap.║ ║╠══════════╬══════════════════╬══════════╬════╬════╬════╩═════╬════╬═══╩══════╣║Cod poştal║ ║Sector ║ ║Tel:║ ║Fax:║ ║╚══════════╩══════════════════╩══════════╩════╩════╩══════════╩════╩══════════╝                                                                 - Lei -┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┐│Nr. │ DENUMIRE INDICATORI │ │ SUME ││crt.│ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ 1. │Venituri din exploatare │ 1. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ 2. │Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare │ 2. │ ││ │(inclusiv cheltuielile privind impozitul pe profit) │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ 3. │Profit (pierdere) din exploatare (rd.1-rd.2) │ 3. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ 4. │Venituri financiare │ 4. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ 5. │Cheltuieli financiare │ 5. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ 6. │Profit (pierdere) financiar (rd.4-rd.5) │ 6. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ 7. │Venituri excepţionale │ 7. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ 8. │Cheltuieli excepţionale │ 8. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ 9. │Profit (pierdere) excepţional (rd.7-rd.8) │ 9. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│10. │Total profit (pierdere) (rd.3+rd.6+rd.9) │10. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│11. │Dividende primite de la altă persoană juridică, │11. │ ││ │română sau străină │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│12. │Alte venituri neimpozabile │12. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│13. │Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea │13. │ ││ │fondului de rezerva în limita a 5% din profitul conta- │ │ ││ │bil anual până ce acesta va atinge 20% din capitalul │ │ ││ │social │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│14. │Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea rezer-│14. │ ││ │vei create de bănci în limita a 2% din soldul credite- │ │ ││ │lor acordate şi a fondului de rezerva în limitele pre- │ │ ││ │vazute de Legea bancară nr.58/1998 │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│15. │Alte sume deductibile în limitele prevăzute de legis- │15. │ ││ │latia în vigoare │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│16. │Total deduceri (total rd.11 până la rd.15) │16. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│17. │Profit (pierdere) (rd.10-rd.16) │17. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│18. │Impozitul pe profitul din orice sursa, română şi strai-│18. │ ││ │na, din care: │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│18.1│ - impozitul pe venitul realizat în străinătate │18.1│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│19. │Amenzi, majorări de întârziere, majorări şi penalităţi │19. │ ││ │plătite sau datorate autorităţilor române sau străine, │ │ ││ │confiscari de bunuri sau de valori │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│20. │Cheltuieli de protocol care depăşesc limita prevăzută │20. │ ││ │de lege │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│21. │Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea pro- │21. │ ││ │vizioanelor, a rezervelor, peste limitele prevăzute de │ │ ││ │lege │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│22. │Cheltuieli de sponsorizare ce depăşesc limita legală │22. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│23. │Pierderi din surse externe, calculate pe fiecare sursa │23. │ ││ │de venit │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│24. │Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere │24. │ ││ │fiscal │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│25. │Total cheltuieli nedeductibile (total rd.18 până la │25. │ ││ │rd.24) │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│26. │Total profit impozabil (pierdere) înainte de reportarea│26. │ ││ │pierderii (rd.17+rd.25) │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│27. │Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenti │27. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│28. │Profit impozabil (pierdere) (rd.26-rd.27) │28. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│29. │Total impozit pe profit, │29. │ ││ │din care: │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│29.1│Impozit aferent profitului ce se impune ca cota de 25% │29.1│ ││ │(rd.28x25%) │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│29.2│Impozit aferent profitului obţinut în baruri şi cluburi│29.2│ ││ │de noapte (rd.28 x k x 50%) │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│29.3│Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 5% │29.3│ ││ │(rd.28 x k x 5%) │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│29.4│Impozit aferent profitului obţinut printr-un sediu │29.4│ ││ │permanent în România │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│30. │Credit fiscal, din care: │30. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│30.1│ - credit fiscal extern │30.1│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│30.2│ - impozit pe profit scutit │30.2│ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│31. │Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legis-│31. │ ││ │latiei în vigoare │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│32. │Total credit fiscal (rd.30+rd.31) │32. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│33. │Impozit pe profit datorat (rd.29-rd.32) │33. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│34. │Impozit pe profit pe anul curent plătit cumulat de la │34. │ ││ │începutul anului fiscal │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│35. │Impozit pe profit de plată (rd.33-rd.34) │35. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│36. │Impozit pe profit plătit în plus (rd.34-rd.33) │36. │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┘    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că datele dinaceasta declaraţie sunt corecte şi complete.                                                     ┌─────────────────────┐                                                     │ │Nume, prenume___________________________ │ │Funcţia_________________________________ │Semnatura şi ştampila│                                                     │ │                                                     │ │                                                     │ │Prezentul titlu de creanta devine titlu └─────────────────────┘executoriu, în condiţiile legii.  +  Anexa 2[Anexa nr. 4b) la Ordinul nr. 1.313/1999]INSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului "Declaraţie privind impozitul pe profit"Se completează şi se depune anual, după definitivarea impozitului pe profit pe baza datelor din bilanţul contabil anual, până la data de 15 aprilie a anului curent pentru anul expirat.La completarea formularului se va ţine seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 402/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit.● Randurile 1-9 - se completează cu sumele respective, astfel cum sunt înregistrate în evidenţa contabilă a contribuabilului. Pierderile se vor trece în paranteze la randurile 3, 6 şi 9.● Rândul 10 - pierderea se trece în paranteze.● Rândul 11 - se completează cu dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o altă persoană juridică, română sau străină.● Rândul 12 - se înscriu sumele reprezentând:- diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare înregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanţe la societatea la care se deţin participatiile;- veniturile, respectiv cheltuielile, rezultate din anularea datoriilor sau din încasarea creanţelor, după caz, ca urmare a transferului de acţiuni sau de părţi sociale de la Fondul Proprietăţii de Stat, conform convenţiilor;- rambursarile de cheltuieli nedeductibile, precum şi veniturile rezultate din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sau veniturile realizate din stornarea ori recuperarea unor cheltuieli nedeductibile.● Rândul 13 - se înscrie creşterea neta a fondului de rezerva în timpul anului, dacă acesta exista, în limita a 5% din profitul contabil anual, până când acesta va atinge 20% din capitalul social.● Rândul 15 - se completează de către contribuabilii care beneficiază de deduceri la calculul profitului impozabil.● Rândul 18 - se trece suma impozitului pe profit realizat, care este înregistrat ca o cheltuiala în evidenţa contabilă a contribuabilului.● Rândul 18.1 - se completează cu suma impozitului pe veniturile din străinătate reflectate drept cheltuiala în evidenţa contabilă a contribuabilului.● Rândul 19 - se înscriu amenzile, majorările de întârziere, majorările şi penalităţile plătite sau datorate autorităţilor române şi străine ori în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane nerezidente în România, precum şi confiscarile de bunuri sau de valori efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare şi reflectate drept cheltuiala în evidenta contribuabilului.● Rândul 20 - se completează cu suma cheltuielilor care nu se încadrează în prevederile legale.● Rândul 21 - se trec toate sumele din evidenţa contabilă a contribuabilului, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor şi a rezervelor, peste limita legală, cu excepţia sumelor înscrise la rândul 14 din declaraţie şi a rezervelor tehnice ale societăţilor de asigurare şi reasigurare constituite conform prevederilor legale în vigoare.● Rândul 22 - se înscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare, peste limita prevăzută de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările aprobate prin Ordonanţa Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, precum şi de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului.● Rândul 23 - se completează cu valoarea cheltuielilor aferente veniturilor din străinătate ce depăşesc veniturile respective. Calculul pentru fiecare sursa de venituri externe se efectuează separat.● Rândul 24 - se înscriu sumele reprezentând depăşiri ale plafoanelor admisibile, stabilite prin dispoziţii legale.● Rândul 26 - pierderea se înscrie în paranteze.● Rândul 27 - se înregistrează pierderea fiscală de recuperat, aferentă ultimilor 5 ani, prezentată în rândul 28 din declaraţia anului precedent. Recuperarea se efectuează în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.● Rândul 28 - pierderea se înscrie în paranteze.● Rândul 30 - se înscriu sumele plătite în străinătate, cu titlu de impozit pe dobânzi, redevenţe, comisioane, dividende, prime de asigurare, impozit pe profit plătit în străinătate, impozitul scutit la plata într-un an fiscal, potrivit prevederilor legale în vigoare.● Rândul 30.1. - se completează cu cea mai mica dintre următoarele doua valori:1. suma impozitelor externe plătite sau reţinute pentru venitul din sursa externa, confirmată de documentele ce atesta plata acestora;2. suma egala cu diferenţa dintre veniturile impozabile realizate în străinătate şi cheltuielile deductibile aferente acestora, la care se aplică cota de impozit pe profit din România.● Rândul 30.2. - se înscrie suma ce reprezintă scutirea de la plata impozitului pe profit realizat din activitatea desfăşurată pe durata de existenta a zonei defavorizate sau a zonei libere etc.● Rândul 31 - se înscriu sumele ce reprezintă reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislaţiei în vigoare, inclusiv bonificatia de 5% conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici.● Rândul 34 - se înscrie suma impozitului pe profit datorat şi plătit pentru anul fiscal de raportare.--------------