ORDIN nr. 1.066 din 9 mai 2023privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 18 mai 2023    Având în vedere:– art. 90^1 și 90^2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, cu modificările ulterioare;– Referatul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. 9.723 din 4.05.2023,în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare,ministrul muncii și solidarității sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumit în continuare Regulament, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 18 mai 2023.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 949/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 28 iulie 2022, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul muncii și solidarității sociale,
    Marius-Constantin Budăi
    București, 9 mai 2023.Nr. 1.066.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap