LEGE nr. 22 din 22 februarie 2001pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 1 martie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,NICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUCONVENTIE 25/02/1991