HOTĂRÎRE nr. 468 din 19 august 1992pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 768/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman"
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 28 august 1992    Guvernul României hotărăşte: Hotărîrea Guvernului nr. 768/1991 se modifica şi se completează astfel: (1) Articolul 1 alineatul 1 va avea următorul conţinut:"Art. 1. - Se înfiinţează Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Grivitei nr. 391, sectorul 1, ca persoana juridică ce funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, prin reorganizarea Registrului Auto Roman din cadrul Institutului de Cercetări şi Proiectari Tehnologice în Transporturi." (2) Articolul 4 va avea următorul conţinut:"Art. 4. - Patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" este de 14.886.359 lei, reprezentind mijloacele circulante, contravaloarea aparaturii din dotare şi a clădirilor în care îşi are sediul." (3) Se modifica în mod corespunzător articolul 3 alineatul 1 şi articolul 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome "Registrul Auto Roman", anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 768/1991. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:------------------Ministrul transporturilor,Traian Basescu---------------