ORDIN nr. 1.575/265/2023pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.575 din 9 mai 2023
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 265 din 28 aprilie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. AR/8.405/2023 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.742 din 28.04.2023 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările si completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 86, 148, 155, 233, 392, 393, 486, 575 și 576 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 84, 85, 383-391, 394 și 490 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  84W60256003J01DD08CEFIXIMUMXIFIA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgINN-FARM D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 2 BLISTERE PVC-PVDC/AL A CÂTE 5 COMPRIMATE FILMATEPRF108,10960010,2540000,248000
  85W60256001J01DD08CEFIXIMUMXIFIA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgINN-FARM D.O.O.SLOVENIACUTIE CU UN BLISTER PVC-PVDC/AL X 5 COMPRIMATE FILMATEPRF58,10960010,2540000,804000
  .......................................................................
  383W53675003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF/S10000,8255000,9379500,000000
  384W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200,8646001,1255400,099960
  385W53675001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,8646001,1255400,099960
  386W42857001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR SLAVIA 200 mgCAPS.200 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,8646001,1255400,099960
  387W53676001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 400 mgCAPS.400 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF102,2510003,0430000,000000
  388W53225001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR LAROPHARM 200 mgCOMPR.200 mgLAROPHARM -S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR.P-RF200,8646001,1255400,099960
  389W60558001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR-RICHTER 200 mgCOMPR.200 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.PRF200,7205000,9740000,000000
  390W00044001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR TERAPIA 200 mgCOMPR.200 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.P-RF200,7695001,0400000,000000
  391W06667003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 200 mgCOMPR.200 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 4 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF200,8646001,1255400,099960
  .......................................................................
  394W06668003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 400 mgCOMPR.400 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF101,9550002,6430000,000000
  .......................................................................
  490W65115001J05AR02ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM**KIVEXA 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/ 300 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE X 30 COMPR. FILM. (BLIST. ALB-OPAC PVC/PVDC-AL/HÂRTIE)PR3021,20080024,6348005,347866
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziția 116 se abrogă.4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 171 se introduce o nouă poziție, poziția 172, cu următorul cuprins:
  172W69405001J04BA01CLOFAZIMINUMCLOFAZIMINE 100 mgCOMPR.100 mgCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 BLIST. X 10 COMPR.PR1005,4380006,3089000,000000
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 33-44, 46-48, 200, 323, 324, 340-346, 351, 353-356, 358-363, 397, 427, 428, 503-508, 511-513, 557-564, 587-595, 601, 603, 614-616, 622 și 655 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  33W67349002L01BA04PEMETREXEDUMPEMETREXED SANDOZ 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I, INCOLORĂ, CONȚINÂND 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1809,136000927,7440001.388,196000
  34W67460001L01BA04 PEMETREXEDUMPEMETREXED ACCORD 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ MODELATĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC, CU CAPSĂ FLIP-OFF DE CULOARE MOV-DESCHIS, CARE CONȚINE 20 ML DE CONCENTRATPR1809,136000927,744000781,726000
  35W62816004L01BA04PEMETREXEDUMARMISARTE 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDAFLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE 34 ML (850 MG/34 ML)PR12.728,3400003.012,0400000,000000
  36W67460002L01BA04PEMETREXEDUMPEMETREXED ACCORD 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ MODELATĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC, CU CAPSĂ FLIP-OFF DE CULOARE PORTOCALIE, CARE CONȚINE 34 ML DE CONCENTRATPR12.728,3400003.012,0400000,000000
  37W62671002L01BA04PEMETREXEDUMPEMETREXED STADA 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlSTADA ARZNEIMITTEL AGGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU 20 ML CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 500 MG PEMETREXEDPR1809,136000927,744000992,806000
  38W62816002L01BA04PEMETREXEDUMARMISARTE 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDAFLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE 20 ML (500 MG/20 ML)PR1809,136000927,744000774,406000
  39W67349003L01BA04PEMETREXEDUMPEMETREXED SANDOZ 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I, INCOLORĂ, CONȚINÂND 40 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR11.668,6120001.864,5720002.837,058000
  40W64298002L01BA04PEMETREXEDUMPEMETREXED ZENTIVA 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, TIP I, CU CAPACITATEA DE 20 ML X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1809,136000927,7440001.838,066000
  41W66907002L01BA04PEMETREXEDUMPEMETREXED FRESENIUS KABI 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlFRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I, INCOLORĂ, CONȚINÂND 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1809,136000927,744000992,816000
  42W62671001L01BA04PEMETREXEDUMPEMETREXED STADA 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlSTADA ARZNEIMITTEL AGGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU 4 ML CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 100 MG PEMETREXEDPR1170,088000207,648000218,022000
  43W62785001L01BA04PEMETREXEDUMPEMETREXED SUN 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.390,5100001.553,8100000,000000
  44W62783001L01BA04PEMETREXEDUMPEMETREXED SUN 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1141,740000173,0400000,000000
  ....................................................................
  46W62784001L01BA04PEMETREXEDUMPEMETREXED SUN 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1674,280000773,1200000,000000
  47W64024001L01BA04PEMETREXEDUMPEMETREXED DITROMETAMINĂDR. REDDY’S 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1809,136000927,7440002.048,786000
  48W42003001L01BA04PEMETREXEDUMALIMTA 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.S1809,136000927,7440002.048,786000
  ....................................................................
  200W42735002L01DB07MITOXANTRONUMONKOTRONE 2 mg/mlCONC. PT. SOL. INJ.2 mg/mlBAXTER ONCOLOGY GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLACON X 10 ML CONC. PT. SOL. INJ.PR1543,480000630,5400000,000000
  ....................................................................
  323W64383001L01FD03TRASTUZUMABUM EMTANSINUM**1KADCYLA 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU UN FLACON A 15 ML X 100 MG CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂPR16.573,8900007.203,7000000,000000
  324W64384001L01FD03TRASTUZUMABUM EMTANSINUM**1KADCYLA 160 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.160 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU UN FLACON A 20 ML X 160 MG CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂPR110.500,22000011.483,4000000,000000
  ....................................................................
  340W64923002L01FF03DURVALUMABUM**1 ΩIMFINZI 50 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.50 mg/mlASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 10 ML CONC. (CARE CONȚINE 500 MG DURVALUMAB)PR19.165,62000010.028,6800000,000000
  341W64923001L01FF03DURVALUMABUM**1 ΩIMFINZI 50 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.50 mg/mlASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 2,4 ML CONC. (CARE CONȚINE 120 MG DURVALUMAB)PR12.221,6300002.459,7300000,000000
  342W64125001L01XC31AVELUMABUM**1BAVENCIO 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlMERCK SERONO EUROPE LIMITEDMAREA BRITANIE1 FLACON X 10 ML CONC. PT. SOL. PERF. (200 MG AVELUMAB)PR13.230,9500003.559,8900000,000000
  343W65131001L01XC31AVELUMABUM**1BAVENCIO 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlMERCK EUROPE B.V.OLANDA1 FLACON X 10 ML CONC. PT. SOL. PERF. (200 MG AVELUMAB)PR13.230,9500003.559,8900000,000000
  344W64295001L01FF05ATEZOLIZUMAB**1TECENTRIQ 1.200 mgCONC. PT. SOL. PERF.1.200 mg/ 20 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR116.148,13000017.639,6100000,000000
  345W64295001L01FF05ATEZOLIZUMAB**1 ΩTECENTRIQ 1.200 mgCONC. PT. SOL. PERF.1.200 mg/ 20 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR116.148,13000017.639,6100000,000000
  346W66772001L01FF05ATEZOLIZUMAB**1 ΩTECENTRIQ 840 mgCONC. PT. SOL. PERF.840 mg/14 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 14 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR111.140,56000012.181,3600000,000000
  ....................................................................
  351W59486006L01EA01IMATINIBUM**IMAKREBIN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgALVOGEN IPCO S.AR.L.LUXEMBURGCUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM.PR1207,4550008,4439160,000000
  ....................................................................
  353W61913006L01EA01IMATINIBUM**IMATINIB TERAPIA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST.OPA-AL-PE-DESICANT-PEID/AL X 60 COMPR. FILM.PR608,94600010,1326995,544301
  354W61913002L01EA01IMATINIBUM**IMATINIB TERAPIA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PR608,94600010,1326995,544301
  355W67617006L01EA01IMATINIBUM**IMAKREBIN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM.PR1207,4550008,4439160,000000
  356W65673001L01EA01IMATINIBUM**IMATINIB ACCORD 100 mgCOMPR. FILM.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIABLIST. PVC/PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR607,6838339,0111660,000000
  ....................................................................
  358W59853006L01EA01IMATINIBUM**MEAXIN 400 mgCOMPR. FILM.400 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3022,32960025,8652004,825466
  359W61914001L01EA01IMATINIBUM**IMATINIB TERAPIA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3020,51133323,6290000,000000
  360W67616003L01EA01IMATINIBUM**IMAKREBIN 400 mgCOMPR. FILM.400 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3022,32960025,86520077,290800
  361W59487003L01EA01IMATINIBUM**IMAKREBIN 400 mgCOMPR. FILM.400 mgALVOGEN IPCO S.AR.L.LUXEMBURGCUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3022,32960025,86520077,290800
  362W65674001L01EA01IMATINIBUM**IMATINIB ACCORD 400 mgCOMPR. FILM.400 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIABLIST. PVC/PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3018,60800021,5543330,000000
  363W61914005L01EA01IMATINIBUM**IMATINIB TERAPIA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PE-DESICANT-PEID/AL X 30 COMPR. FILM.PR3020,51133323,6290000,000000
  ....................................................................
  397W64409001L01EC01VEMURAFENIBUM**1 ΩZELBORAFCOMPR. FILM.240 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. AL/AL PERFORATE PENTRU UNITĂȚI DOZATE 56 X 1 COMPR. FILMPR5687,34839295,8910710,000000
  ....................................................................
  427W64450003L01EF02RIBOCICLIBUM**1KISQALI 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PCTFE/PVC X 42 COMPR. FILM.PR42128,279285140,7328570,000000
  428W64450001L01EF02RIBOCICLIBUM**1KISQALI 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PCTFE/PVC X 63 COMPR. FILM.PR63128,557142140,7328570,000000
  ....................................................................
  503W64160002L02BA03FULVESTRANTUMFALVAX 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ CU 5 ML SOL. INJ. ȘI 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂPRF2324,012000376,062000436,223000
  504W67405002L02BA03FULVESTRANTUMIMARSA 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ DE TIP I, INCOLORĂ, CU PISTON DE POLISTIREN ȘI DOP ELASTOMERIC ȘI 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂ (BD SAFETYGLIDE) PENTRU CONECTAREA LA SERINGĂ X 5 ML SOL. INJ.PRF2324,012000376,06200093,973000
  505W65489001L02BA03FULVESTRANTUMFULVESTRANT ROMPHARM 250 mgSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU DOUĂ BLIST. CU CÂTE O SERINGĂ PREUMPLUTĂ FIECARE ȘI DOUĂ ACE STERILE HIPODERMICE, FIECARE CONȚINÂND 5 ML SOL. INJ.PRF2324,012000376,062000436,218000
  506W62773002L02BA03FULVESTRANTUMFULVESTRANT TEVA 250 mgSOL./INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PISTON DIN PP, PREVĂZUTE CU SISTEM DE ÎNCHIDERE CU SIGILIU ȘI DOUĂ ACE, CU CÂTE 5 ML SOL. INJ.PRF2270,010000313,3850000,000000
  507W65414001L02BA03FULVESTRANTUMFULVESTRANT SUN 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I CONȚINÂND 5 ML SOL. INJ.PR1324,012000376,062000471,648000
  508W65414002L02BA03FULVESTRANTUMFULVESTRANT SUN 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I CONȚINÂND 5 ML SOL. INJ.PR2324,012000376,062000436,223000
  ....................................................................
  511W64402002L02BA03FULVESTRANTUMFASLODEX 250 mgSOL. INJ.250 mg/5mlASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE X 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ X 5 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ + 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂPRF2324,012000376,062000436,223000
  512W65851002L02BA03FULVESTRANTUMFULVESTRANT EVER PHARMA 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgEVER VALINJECT GMBHAUSTRIACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ, CU DOP DIN CAUCIUC, PISTON ȘI STOPPER, PREVĂZUTE CU AC X 5 ML SOL. INJ.PRF2270,010000313,3850000,000000
  513W65873001L02BA03FULVESTRANTUMFULVESTRANT ACCORD 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 2 SERINGI DIN STICLĂ, CU PISTON DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI TIJĂ DIN PLASTIC ȘI 2 ACE PENTRU INJECȚII CU SIGURANȚĂ (BD SAFETYGLIDE) X 5 ML SOL. INJ.PRF2324,012000376,06200058,158000
  ....................................................................
  557W65705001L03AA13PEGFILGRASTIMUMPELGRAZ 6 mgSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CARE CONȚINE 0,6 ML SOL. INJ.PR11.802,3500002.002,7100000,000000
  558W64949001L03AA13PEGFILGRASTIMUMPELGRAZ 6 mgSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CARE CONȚINE 0,6 ML SOL. INJ.PR11.802,3500002.002,7100000,000000
  559W65254001L03AA13PEGFILGRASTIMUMZIEXTENZO 6 mgSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTA6 mgSANDOZ GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CARE CONȚINE 0,6 ML SOL. INJ.PR11.708,8200001.900,7700000,000000
  560W51563001L03AA13PEGFILGRASTIMUMNEULASTA 6 mgSOL. INJ.6 mg (10 mg/ml)AMGEN EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,6 ML (10 MG/ML) SOL. INJ.PR11.802,3500002.002,7100000,000000
  561W66201001L03AA13PEGFILGRASTIMUMPELGRAZ 6 mgSOL. INJ. ÎN INJECTOR PREUMPLUT6 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 INJECTOR PREUMPLUT CARE CONȚINE 0,6 ML SOL. INJ.PR11.652,3700001.839,2400000,000000
  562W66175001L03AA13PEGFILGRASTIMUMGRASUSTEK 6 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlJUTA PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU DOP DIN CAUCIUC ȘI AC DIN OȚEL INOXIDABIL CU GARDĂ AUTOMATĂ A ACULUI X 0,6 ML SOL. INJ. (6 MG PEGFILGRASTIM)PR11.640,7000001.826,5100000,000000
  563W66956001L03AA13PEGFILGRASTIMUMPELMEG 6 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlMUNDIPHARMA CORPORATION (IRELAND) LIMITEDIRLANDACUTIE CU AMBALAJ TIP BLISTER CE CONȚINE 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,6 ML SOL. INJ.PR11.667,0000001.855,1800000,000000
  564W66405001L03AA13PEGFILGRASTIMUMPELMEG 6 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlMUNDIPHARMA BIOLOGICS S.L.SPANIACUTIE CU AMBALAJ TIP BLISTER CE CONȚINE 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,6 ML SOL. INJ.PR11.667,0000001.855,1800000,000000
  ....................................................................
  587W56932004M05BA06ACIDUM IBANDRONICUMIASIBON 50 mgCOMPR. FILM.50 mgPHARMATHEN - S.A.GRECIACUTIE CU BLIST. PA/ALL/PVC/ALU X 28 COMPR. FILMPR286,9221428,4507140,000000
  588W65655001M05BA06ACIDUM IBANDRONICUMACID IBANDRONIC ACCORD 6 mgCONC. PT. SOL. PERF.6 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 6 ML, DIN STICLĂ DE TIP I ȘI FLUOROTECPR1275,916000336,84000064,730000
  589W56933001M05BA06ACIDUM IBANDRONICUMIASIBON 6 mg/6 mlCONC. PT. SOL. PERF.6 mg/6 mlPHARMATHEN - S.A.GRECIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1229,930000280,7000000,000000
  590W59090002M05BA08ACIDUM ZOLEDRONICUMACID ZOLEDRONIC FRESENIUS KABI 4 mg/5 mlCONC. PT. SOL. PERF.4 mg/5 mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 4 FLAC. DIN PP INCOLORĂ, ÎNCHIS X 4 MG/5 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR493,864000118,68000060,890000
  591W59588001M05BA08ACIDUM ZOLEDRONICUMACID ZOLEDRONIC ACTAVIS 4 mg/5 mlCONC. PT. SOL. PERF.4 mg/5 mlACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDACUTIE X 1 FLACON PLASTIC TRANSPARENT, INCOLOR, CU CAPACITATEA DE 5 ML, CARE CONȚINE CONC. PT. SOL. PERPR178,22000098,9000000,000000
  592W65657001M05BA08ACIDUM ZOLEDRONICUMACID ZOLEDRONIC ACCORD 4 mg/5 mlCONC. PT. SOL. PERF.4 mg/5 mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 5 ML DIN COPOLIMER CICLOOLEFINIC TRANSPARENTPRF193,864000118,68000017,540000
  593W68080001M05BA08ACIDUM ZOLEDRONICUMZERLINDA 4 mg/100 mlSOL. PERF.4 mg/ 100 mlTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 PUNGĂ A 100 ML SOL. PERF.PR193,864000118,68000010,230000
  594W60543001M05BA08ACIDUM ZOLEDRONICUMZERLINDA 4 mg/100 mlSOL. PERF.4 mg/ 100 mlACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDACUTIE CU 1 PUNGĂ A 100 ML SOL. PERF.PR193,864000118,68000010,230000
  595W66310001M05BA08ACIDUM ZOLEDRONICUMACID ZOLEDRONIC ACCORD4 mg/100 mlSOL. PERF.4 mg/ 100 mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 PUNGĂ DIN PLASTIC POLIOLEFINIC CU 100 ML SOL. PERF.PR193,864000118,680000344,710000
  ....................................................................
  601W64445002B02BX05ELTROMBOPAG**1 ΩREVOLADE 25 mgCOMPR. FILM.25 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PR28111,251071122,6260710,000000
  ....................................................................
  603W64446002B02BX05ELTROMBOPAG**1 ΩREVOLADE 50 mgCOMPR. FILM.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PR28221,430357242,7214280,000000
  ....................................................................
  614W65131001L01XC31AVELUMABUM**1 ΩBAVENCIO 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlMERCK EUROPE B.V.OLANDA1 FLACON X 10 ML CONC. PT. SOL. PERF. (200 MG AVELUMAB)PR13.230,9500003.559,8900000,000000
  615W66360001L01ED05LORLATINIBUM**1 ΩLORVIQUA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 3 BLIST. OPA/AL/PVC-AL X 10 COMPR. FILM.PR30611,812333668,1470000,000000
  616W66359002L01ED05LORLATINIBUM**1 ΩLORVIQUA 25 mgCOMPR. FILM.25 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 9 BLIST. OPA/AL/PVC-AL X 10 COMPR. FILM.PR90174,061888190,1513330,000000
  ....................................................................
  622W68325004M05BA08ACIDUM ZOLEDRONICUMACID ZOLEDRONIC TEVA 4 mg/5 mlCONC. PT. SOL. PERF.4 mg/5 mlTEVA B.V.OLANDACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ CU 5 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂPR193,864000118,680000209,170000
  ....................................................................
  655W68901001M05BA03ACIDUM PAMIDRONICUMPAMIDRONATE HOSPIRA 3 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.3 mg/mlPFIZER ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU UN FLACON A 10 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂPR1173,850000212,2400000,000000“
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 284, 600 și 602 se abrogă.7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 751 se introduc două noi poziții, pozițiile 752 și 753, cu următorul cuprins:
  752W67658001L01FD04TRASTUZUMABUM DERUXTECANUM **1 ΩENHERTU 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgDAIICHI SANKYO EUROPE GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ DE 10 ML CARE CONȚINE 100 MG TRASTUZUMAB DERUXTECANPRF17.835,1100008.578,4300000,000000
  753W67329001L01XX41ERIBULINUM**1 ΩHALAVENSOL INJ.0,44 mg/mlEISAI GMBHGERMANIACUTIE CU UN FLACON A 5 ML DIN STICLĂ DE TIP X 2 ML DE SOLUȚIE INJECTABILĂPR11.505,1700001.678,7900000,000000
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 45, 49, 54, 61 și 62 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  45W53951003A10BA02METFORMINUMMETFORMINĂ ARENA 500 mgCOMPR.500 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. DIN PE X 60 COMPR.P-RF600,2412000,3264000,175600
  ......................................................................
  49W65728002A10BA02METFORMINUMSIOFOR 500 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.500 mgBERLIN - CHEMIE AGGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. ELIB. PREL.P6L300,2412000,3264000,094600
  ......................................................................
  54W43318002A10BA02METFORMINUMGLUCOPHAGE XR 500 mgCOMPR. ELIB. PREL.500 mgMERCK SANTE S.A.S.FRANȚACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC-PVDC X 15 COMPR. ELIB. PREL.P6L300,2412000,3264000,197933
  ......................................................................
  61W13955002A10BA02METFORMINUMMEGUAN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 3 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.P6L300,2013330,2723330,000000
  62W13955001A10BA02METFORMINUMMEGUAN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.P6L200,2010000,2720000,000000
  9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 46, 47 și 216 se abrogă.10. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 227 se introduce o poziție nouă, poziția 228, cu următorul cuprins:
  228W67436005A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**MELKART DUO 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 850 mgG.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF601,3546661,7128330,000000
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, poziția 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
  28W63371003J01XB01COLISTIMETAT DE SODIU**ΩCOLOBREATHECAPS. CU PULB. DE INHAL.1662500 UITEVA B.V.OLANDACUTIE CU 7 BLIST. OPA/AL/PVC X 8 CAPSULE + INHALATOR DE PULBERE TURBOSPINPRF5674,04928581,3950000,000000
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, pozițiile 20 și 21 se abrogă.13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 23 și 24 se abrogă.14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.17 „Purpură trombocitopenică imună idiopatică cronică“, pozițiile 2 și 5 se abrogă.15. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.17 „Purpură trombocitopenică imună idiopatică cronică“, pozițiile 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  3W64445002B02BX05ELTROMBOPAG**1REVOLADE 25 mgCOMPR. FILM.25 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PR28111,251071122,6260710,000000
  4W64446002B02BX05ELTROMBOPAG**1REVOLADE 50 mgCOMPR. FILM.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PR28221,430357242,7214280,000000
  16. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.27 „Boli rare-medicamente incluse condiționat“, pozițiile 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1W66425001A16AA04MERCAPTAMINUM**1ΩPROCYSBI 25 mgCAPS. GASTROREZ.25 mgCHIESI FARMACEUTICI S.P.A.ITALIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 60 CAPS. GASTROREZ.PR6038,83400042,9648330,000000
  2W66426001A16AA04MERCAPTAMINUM**1ΩPROCYSBI 75 mgCAPS. GASTROREZ.75 mgCHIESI FARMACEUTICI S.P.A.ITALIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 250 CAPS. GASTROREZ.PR25092,510720100,9892800,000000
  17. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat“, după poziția 15 se introduc șase noi poziții, pozițiile 16-21, cu următorul cuprins:
  16W68368001B02BD02RURIOCTOCOG ALFA PEGOL**ΩADYNOVI 3.000 UI/5 mlPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.3.000UI/5 mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE ȘI 1 FLACON CU 5 ML SOLVENT, PREASAMBLATE ÎN SISTEM BAXJECT IIIPR17.798,1000008.538,0800000,000000
  17W66808001B02BD02TUROCTOCOG ALFA PEGOL**ΩESPEROCT 1.000 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.1.000 UINOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 4 ML SOLVENT, 1 TIJĂ PISTON ȘI UN ADAPTOR PENTRU FLACON PENTRU RECONSTITUIREPR12.766,0100003.053,1100000,000000
  18W66809001B02BD02TUROCTOCOG ALFA PEGOL**ΩESPEROCT 1.500 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.1.500 UINOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 4 ML SOLVENT, 1 TIJĂ PISTON ȘI UN ADAPTOR PENTRU FLACON PENTRU RECONSTITUIREPR14.134,0200004.544,2400000,000000
  19W66810001B02BD02TUROCTOCOG ALFA PEGOL**^ ΩESPEROCT 2.000 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.2.000 UINOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 4 ML SOLVENT, 1 TIJĂ PISTON ȘI UN ADAPTOR PENTRU FLACON PENTRU RECONSTITUIREPR15.501,8700006.035,2000000,000000
  20W66811001B02BD02TUROCTOCOG ALFA PEGOL**ΩESPEROCT 3.000 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.3.000 UINOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 4 ML SOLVENT, 1 TIJĂ PISTON ȘI UN ADAPTOR PENTRU FLACON PENTRU RECONSTITUIREPR18.238,0500009.017,6400000,000000
  21W66807001B02BD02TUROCTOCOG ALFA PEGOL**ΩESPEROCT 500 UIPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.500 UINOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE, 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 4 ML SOLVENT, 1 TIJĂ PISTON ȘI UN ADAPTOR PENTRU FLACON PENTRU RECONSTITUIREPR11.397,9800001.561,9500000,000000
  18. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, poziția 46 se abrogă.19. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, poziția 60 se modifică și va avea următorul cuprins:
  60W66935003M05BA07ACIDUM RISEDRONICUM**ACTONEL 35 mgCOMPR. GASTROREZ.35 mgTHERAMEX IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 4 COMPR. GASTROREZ.P6L43,6360004,91400016,416000
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 144-152 și 155 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  144W53675003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF/S1.0000,8255000,9379500,000000
  145W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200,8646001,1255400,099960
  146W53675001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,8646001,1255400,099960
  147W42857001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR SLAVIA 200 mgCAPS.200 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,8646001,1255400,099960
  148W53676001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 400 mgCAPS.400 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF102,2510003,0430000,000000
  149W53225001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR LAROPHARM 200 mgCOMPR.200 mgLAROPHARM -S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR.P-RF200,8646001,1255400,099960
  150W60558001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR-RICHTER 200 mgCOMPR.200 mgGEDEON RICHTER ROMÂNIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.PRF200,7205000,9740000,000000
  151W00044001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR TERAPIA 200 mgCOMPR.200 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.P-RF200,7695001,0400000,000000
  152W06667003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 200 mgCOMPR.200 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 4 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF200,8646001,1255400,099960
  ........................................................
  155W06668003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 400 mgCOMPR.400 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF101,9550002,6430000,000000
  21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 153, 154, 320 și 321 se abrogă.22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 133 se introduc trei noi poziții, pozițiile 134-136, cu următorul cuprins:
  134W69361001J06BB04IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ ANTIHEPATITA B**ImmunoHBs 1.000 UI/3 mlSOL INJ.1.000 UI/ 3 mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 3 ML SOL. CONȚINÂND 1.000 UIPR11.626,4900001.811,0200000,000000
  135W69359001J06BB04IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ ANTIHEPATITA B**ImmunoHBs 180 UI/1 mlSOL INJ.180 UI/1 mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DE STICLĂ TIP I, TRANSPARENT, CU 1 ML SOL. CONȚINÂND 180 UIPR1353,420000423,3800000,000000
  136W69360001J06BB04IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ ANTIHEPATITA B**ImmunoHBs 540 UI/3 mlSOL INJ.540 UI/3 mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DE STICLĂ TIP I, TRANSPARENT, CU 3 ML SOL. CONȚINÂND 540 UIPR11.162,7700001.305,5700000,000000
  23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 132-140 și 143 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  132W53675003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF/S10000,8255000,9379500,000000
  133W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200,8646001,1255400,099960
  134W53675001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,8646001,1255400,099960
  135W42857001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR SLAVIA 200 mgCAPS.200 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,8646001,1255400,099960
  136W53676001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 400 mgCAPS.400 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF102,2510003,0430000,000000
  137W53225001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR LAROPHARM 200 mgCOMPR.200 mgLAROPHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR.P-RF200,8646001,1255400,099960
  138W60558001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR-RICHTER 200 mgCOMPR.200 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A. ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.PRF200,7205000,9740000,000000
  139W00044001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR TERAPIA 200 mgCOMPR.200 mgTERAPIA - S.A. ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.P-RF200,7695001,0400000,000000
  140W06667003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 200 mgCOMPR.200 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 4 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF200,8646001,1255400,099960
  ........................................................
  143W06668003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 400 mgCOMPR.400 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF101,9550002,6430000,000000
  24. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 141, 142, 205, 216 și 217 se abrogă.25. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 90-98 și 101 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  90W53675003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF/S10000,8255000,9379500,000000
  91W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200,8646001,1255400,099960
  92W53675001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A. ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,8646001,1255400,099960
  93W42857001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR SLAVIA 200 mgCAPS.200 mgSLAVIA PHARM - S.R.L. ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,8646001,1255400,099960
  94W53676001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 400 mgCAPS.400 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF102,2510003,0430000,000000
  95W53225001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR LAROPHARM 200 mgCOMPR.200 mgLAROPHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR.P-RF200,8646001,1255400,099960
  96W60558001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR-RICHTER 200 mgCOMPR.200 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A. ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.PRF200,7205000,9740000,000000
  97W00044001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR TERAPIA 200 mgCOMPR.200 mgTERAPIA - S.A. ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.P-RF200,7695001,0400000,000000
  98W06667003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 200 mgCOMPR.200 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 4 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF200,8646001,1255400,099960
  ................................................................
  101W06668003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 400 mgCOMPR.400 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF101,9550002,6430000,000000
  26. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 99 și 100 se abrogă.27. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, pozițiile 88-96 și 99 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  88W53675003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A. ROMÂNIACUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF/S10000,8255000,9379500,000000
  89W56038001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR FARMEX 200 mgCAPS.200 mgFARMEX COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.P-RF200,8646001,1255400,099960
  90W53675001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 200 mgCAPS.200 mgARENA GROUP - S.A. ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,8646001,1255400,099960
  91W42857001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR SLAVIA 200 mgCAPS.200 mgSLAVIA PHARM - S.R.L. ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF200,8646001,1255400,099960
  92W53676001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ARENA 400 mgCAPS.400 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.P-RF102,2510003,0430000,000000
  93W53225001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR LAROPHARM 200 mgCOMPR.200 mgLAROPHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR.P-RF200,8646001,1255400,099960
  94W60558001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR-RICHTER 200 mgCOMPR.200 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A. ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.PRF200,7205000,9740000,000000
  95W00044001J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR TERAPIA 200 mgCOMPR.200 mgTERAPIA - S.A. ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.P-RF200,7695001,0400000,000000
  96W06667003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 200 mgCOMPR.200 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 4 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF200,8646001,1255400,099960
  ......................................................................
  99W06668003J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR 400 mgCOMPR.400 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR.P-RF101,9550002,6430000,000000
  28. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, pozițiile 97 și 98 se abrogă.29. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.8 „Tratamentul recidivei hepatitei cronice VHB la pacienții cu transplant hepatic“, după poziția 4 se introduc trei noi poziții, pozițiile 5-7, cu următorul cuprins:
  5W69361001J06BB04IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ ANTIHEPATITA B**ImmunoHBs 1.000 UI/3 mlSOL INJ.1.000 UI/3 mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 3 ML SOL. CONȚINÂND 1.000 UIPR11.626,4900001.811,0200000,000000
  6W69359001J06BB04IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ ANTIHEPATITA B**ImmunoHBs 180 UI/1 mlSOL INJ.180 UI/1 mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DE STICLĂ TIP I, TRANSPARENT, CU 1 ML SOL. CONȚINÂND 180 UIPR1353,420000423,3800000,000000
  7W69360001J06BB04IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ ANTIHEPATITA B**ImmunoHBs 540 UI/3 mlSOL INJ.540 UI/3 mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DE STICLĂ TIP I, TRANSPARENT, CU 3 ML SOL. CONȚINÂND 540 UIPR11.162,7700001.305,5700000,000000
  30. La secțiunea P11 „Programul național de sănătate mintală“, titlul „Subprogramul tratamentul toxicodependențelor“ se modifică și va avea următorul cuprins: „ P11.1 Subprogramul tratamentul toxicodependențelor“.31. La secțiunea P11 „Programul național de sănătate mintală“, după subprogramul P11.1 „Subprogramul tratamentul toxicodependențelor“ se adaugă un nou subprogram, Subprogramul P11.2 „Tulburare depresivă majoră“, cu următorul cuprins:  +  P11.2. Subprogramul Tulburare depresivă majoră
  1W66532003N06AX27ESKETAMINUM ** ΩSPRAVATO 28 mgSPRAY NAZAL, SOLUȚIE28 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU 3 DISPOZITIVE DE SPRAY NAZALPS, PR3888,076666980,7200000,000000
  2W66532002N06AX27ESKETAMINUM ** ΩSPRAVATO 28 mgSPRAY NAZAL, SOLUȚIE28 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU 2 DISPOZITIVE DE SPRAY NAZALPS, PR2893,070000992,5250000,000000
  3W66532001N06AX27ESKETAMINUM ** ΩSPRAVATO 28 mgSPRAY NAZAL, SOLUȚIE28 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU 1 DISPOZITIV DE SPRAY NAZALPS, PR11.065,7000001.199,7600000,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna mai 2023.
  p. Ministrul Sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Călin Gheorghe Fechete
  -------