LEGE nr. 116 din 10 mai 2023pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:d) pajiștile cultivate sau recoltate în sistem de paludicultură.2. La articolul 2, după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:i) paludicultură - practică agricolă desfășurată pe terenuri mlăștinoase, pe turbării umede, care poate include cultivarea sau recoltarea de diferite tipuri de stuf.Această lege a fost adoptat de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  P. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 10 mai 2023.Nr. 116. -----