HOTĂRÂRE nr. 251 din 22 februarie 2001pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 28 februarie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, se modifica după cum urmează:1. Denumirile unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice se înlocuiesc astfel:- Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului devine Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului;- Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a municipiului Bucureşti devine Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti;- Administraţia financiară a municipiului devine Administraţia finanţelor publice a municipiului;- Administraţia financiară a sectoarelor 1-6 devine Administraţia finanţelor publice a sectoarelor 1-6;- Circumscripţia fiscală a oraşului devine Administraţia finanţelor publice a oraşului;- Perceptia rurală devine Administraţia finanţelor publice a comunei.2. Al doilea asterisc din subsolul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:"**) Funcţionează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 170/2001 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Vamilor."3. Punctul 2 al notei din subsolul anexei nr. 3 va avea următorul cuprins:"2. Mijloacele de transport şi consumul maxim de carburanţi pentru Direcţia Generală a Vamilor sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2001."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu------------