ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 22 februarie 2001privind abrogarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 28 februarie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNIC (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000. (2) Pe data abrogării prevăzute la alin. (1) redevin aplicabile dispoziţiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 6/1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare, aflate în vigoare până la data adoptării Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 229/2000.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul Autorităţiipentru Privatizareşi Administrarea ParticipatiilorStatului,Iacob Zelenco,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-----------