HOTĂRÂRE nr. 20 din 14 martie 2023pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 3 aprilie 2023    În temeiul art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară,Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 17 februarie 2020, cu completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
    CORINA-ALINA CORBU
    București, 14 martie 2023.Nr. 20.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție