ORDIN nr. 946 din 12 octombrie 2000pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea documentaţiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la terenuri şi construcţii
EMITENT
  • OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 22 februarie 2001    Preşedintele Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie,în temeiul prevederilor art. 5 lit. a) şi b) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi ale art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, cu modificările şi completările ulterioare,emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind întocmirea documentaţiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la terenuri şi construcţii, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele OficiuluiNaţional de Cadastru,Geodezie şi Cartografie,Tudor Dana  +  AnexăINSTRUCTIUNI 12/10/2000