ORDIN nr. 5.219 din 9 septembrie 2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 20 octombrie 2010  În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul școlar 2010-2011.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene și al municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  București, 9 septembrie 2010.Nr. 5.219.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEde recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștereinternațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cuproba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internaționalăstudiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  examenelor cu recunoaștere internațională pentru
  certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi
  recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice
  într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul
  învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat
  1. Limba engleză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereaNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.B1 Preliminary/B1 Preliminary for SchoolsPET/Preliminary/Preliminary for Schools B1Grades A, B, C140-170Cambridge University Press Assessment
  2.B2 First/B2 First for Schools*FCE/First/FirstB2Grades A, B, C160-190
  3.C1 Advanced*CAE/AdvancedC1Grades A, B, C180-210
  4.C2 Proficiency*CPE/ProficiencyC2Grades A, B, C200-230
  5.B1 Business PreliminaryBECB1Grades A, B, C140-170Cambridge University Press Assessment
  B2 Business VantageBECB2Grades A, B, C160-190
  C1 HigherBECC1Grades A, B, C180-210
  6.International English Language Testing System*IELTSB14-5 puncte
  B25,5-6,5 puncte
  C17-8 puncte
  C28,5-9 puncte
  7. Test of English as a Foreign Language - Internet - based TestsTOEFL (iBT)Reading:0-30Listening:0-30Speaking:0-30Writing:0-30Total: 0-12057-86 puncte B187-109 puncte B2110-120 puncte C1Educational Testing Service (ETS) www.ets.org
  8.Test of English for International CommunicationTOEICListening:5-495Reading:5-495Speaking:0-200Writing:0-200Listening:minimum 275 puncte - B1minimum 400 puncte - B2minimum 490 puncte - C1Readingminimum 275 puncte - B1minimum 385 puncte - B2minimum 455 puncte - C1Speakingminimum 120 puncte - B1minimum 160 puncte – B2minimum 200 puncte - C1Writingminimum 120 puncte - B1minimum 150 puncte - B2minimum 200 puncte - C1
  9.TRINITY Integrated Skills in EnglishTRINITY ISEISE I - B1ISE II - B2ISE III - C1ISE IV - C2PromovatPromovatPromovatPromovatTRINITY College London
  10.Examenele ECLECLIndependent User - B1Independent User - B2Proficient User - C1PromovatPromovatPromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages/Centrul de Limbi Străine al Universității București
  11.Basic Communication Certificate in EnglishBCCEB1PromovatHellenic American University, New Hampshire/CITE Romania
  12.Examination for the Certificate of Competency in EnglishECCEB2PromovatCambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania
  13.Advanced Level Certificate in English ALCEC1PromovatHellenic American University, New Hampshire/CITE Romania
  14.Examination for the Certificate of Competency in EnglishECPEC2PromovatCambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania
  15.Anglia ESOLAnglia ESOLB1-C2Promovat Anglia Examination Syndicate Limited/PLR Atestat Lingvistic SRL Romania
  16. LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)-B1Promovat/40-51 puncteLearning Resources Network - www.lrnglobal.org
  17.LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International -B2Promovat/40-51 puncte
  18.LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International-C1Promovat/50-64 puncte
  19.LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International-C2Promovat/50-64 puncte
  20.LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) IELCAB1Promovat/80-119 puncte
  21.LRN Level 1 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAB2Promovat/120-159 puncte
  22.LRN Level 2 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAC1Promovat/160-199 puncte
  23.LRN Level 3 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAC2Promovat/200 puncte
  24.ESOL International All Modes (Entry 3)-B1Promovatminimum 55%English Speaking Board www.esbuk.org
  25.ESOL International All Modes Level 1 B2GCSEB2Promovatminimum 55%
  26.ESOL International All Modes Level 2 C1GCSEC1Promovatminimum 55%
  27.ESOL International All Modes Level 3 C2GCE A levelC2Promovatminimum 55%
  28.LanguageCert in International English for Speakers of Other Languages IESOLB1-C2PromovatPeopleCert Qualifications Ltd.www.languagecert.org
  29. London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications- English Language Skills AssessmentLCCIELSAB1B2C1Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncteEducational Development International (EDI)www.lcciromania.ro
  30.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications- Junior English Test- Senior English TestLCCIJETSET- Level 4- Level 5- Level 6B1B2C1Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte
  31.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications- English for BusinessLCCIEfB - Level 1EfB - Level 2EfB - Level 3B1B2C1Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte
  32.Pearson LCCIEntry 3Certificate in ESOL International(CEFR B1)Pearson EDIJETSET Level 4B1Listening0-20 puncteReading0-40 puncteSpeaking0-20 puncteWriting0-40 puncteMaximum120 puncteminimum10 puncte - B1minimum20 puncte - B1minimum10 puncte - B1minimum20 puncte - B1minimum60 puncte - B1Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limitedwww.lcci.org.uk
  33.Pearson LCCILevel 1Certificate in ESOL International (CEFR B2)Pearson EDIJETSET Level 5B2Listening0-30 puncteReading0-60 puncteSpeaking0-40 puncteWriting0-60 puncteMaximum190 puncteminimum15 puncte - B2minimum30 puncte - B2minimum20 puncte - B2minimum30 puncte - B2minimum95 puncte - B2
  34.Pearson LCCILevel 2Certificate in ESOL International (CEFR C1)Pearson EDIJETSET Level 6C1Listening0-30 puncteReading0-60 puncteSpeaking0-40 puncteWriting0-60 puncteMaximum190 puncteminimum15 puncte - C1minimum30 puncte - C1minimum20 puncte - C1minimum30 puncte - C1minimum95 puncte - C1
  35.Pearson LCCILevel 3Certificate in ESOL International (CEFR C2)Pearson EDIJETSET Level 7C2Listening0-30 puncteReading0-60 puncteSpeaking0-40 puncteWriting0-60 puncteMaximum190 puncteminimum15 puncte - C2minimum30 puncte - C2minimum20 puncte - C2minimum30 puncte - C2minimum95 puncte - C2
  36.Level 1Pearson LCCIEnglish for BusinessPearson LCCIIQ English for Business Level 1B1Listening0-30 puncteReading and Writing0-100 puncteSpeaking0-100 puncteTotal B1minimum15 puncte - B1minimum50 puncte - B1minimum50 puncte - B1minimum115 punctePearson LCCIwww.lcci.org.uk
  37.Level 2Pearson LCCIEnglish for BusinessPearson LCCIIQ English for BusinessLevel 2B2Listening0-30 puncteReading and Writing0-100 puncteSpeaking0-100 puncteTotal B2minimum18 puncte - B2minimum60 puncte - B2minimum60 puncte - B2minimum138 punctePearson LCCIwww.lcci.org.ukx
  38.Level 3Pearson LCCIEnglish for BusinessPearson LCCIIQ English for BusinessLevel 3C1Listening0-30 puncteReading and Writing0-100 puncteSpeaking0-100 puncteTotal C1minimum21 puncte - C1minimum70 puncte - C1minimum70 puncte - C1minimum161 punctePearson LCCIwww.lcci.org.uk
  39.Level 4Pearson LCCIEnglish for BusinessPearson LCCIIQ English for BusinessLevel 4C2Listening0-30 puncteReading and Writing0-100 puncteSpeaking0-100 puncteTotal C2minimum24 puncte - C2minimum80 puncte - C2minimum80 puncte - C2minimum184 punctePearson LCCIwww.lcci.org.uk
  40.Pearson Edexcel Certificate in ESOL International Entry 3 (B1 International Certificate)Pearson English International Certificate Level 2/PEIC Level 2B1Promovat/40-49 de puncte = PASS AT LOWER LEVEL50 de puncte = PASS AT LEVEL COMPLETED60 de puncte = PASS WITH MERIT70 de puncte = PASS WITH DISTINCTIONPearson EdexcelOfqualhttps://qualifications.pearson.com/en/qualifications/international-certificate.html
  41.Pearson Edexcel Certificate in ESOL International Level 1 (B2 International Certificate)Pearson English International Certificate Level 3/PEIC Level 3B2Promovat/40-49 de puncte = PASS AT LOWER LEVEL50 de puncte = PASS AT LEVEL COMPLETED60 de puncte = PASS WITH MERIT70 de puncte = PASS WITH DISTINCTIONPearson EdexcelOfqualhttps://qualifications.pearson.com/en/qualifications/international-certificate.html
  42.Pearson Edexcel Certificate in ESOL International Level 2 (C1 International Certificate)Pearson English International Certificate Level 4/PEIC Level 4C1Promovat/40-49 de puncte = PASS AT LOWER LEVEL50 de puncte = PASS AT LEVEL COMPLETED60 de puncte = PASS WITH MERIT70 de puncte = PASS WITH DISTINCTIONPearson EdexcelOfqualhttps://qualifications.pearson.com/en/qualifications/international-certificate.html
  43.Pearson Edexcel Certificate in ESOL International Level 2 (C1 International Certificate)Pearson English International Certificate Level 5/PEIC Level 5C2Promovat/50-59 de puncte = PASS AT LOWER LEVEL60 de puncte = PASS AT LEVEL COMPLETED70 de puncte = PASS WITH MERIT80 de puncte = PASS WITH DISTINCTIONPearson EdexcelOfqualhttps://qualifications.pearson.com/en/qualifications/international-certificate.html
  44.Pearson Test of English AcademicPTE AcademicB143-58 punctePearson EdexcelOfqualhttps://www.pearsonpte.com/
  45.Pearson Test of English AcademicPTE AcademicB259-75 punctePearson EdexcelOfqualhttps://www.pearsonpte.com/
  46.Pearson Test of English AcademicPTE AcademicC176-84 punctePearson EdexcelOfqualhttps://www.pearsonpte.com/
  47.Pearson Test of English AcademicPTE AcademicC285-90 punctePearson EdexcelOfqualhttps://www.pearsonpte.com/
  48.Test lingvistic FEDEFEDEB1B2C1Minimum - 100 puncteMaximum - 200 puncteMinimum - 200 puncteMaximum - 400 puncteMinimum - 200 puncteMaximum - 400 puncteFEDEwww.fede.education
  49.OXFORD TEST OF ENGLISHOXFORD - NICULESCU Education - S.R.L.B1B281-110 puncte111-140 puncteOXFORD - NICULESCU Education - S.R.L.www.niculescu.ro
  * Examenele marcate cu * se echivalează cu nivelul prevăzut în tabelul de mai sus, în condițiile în care certificatele aferente acestor examene precizează, explicit, rezultatul Promovat.
  2. Limba franceză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereaNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/ diploma/administrează examenul
  1.Diplôme d’études en langue françaiseDELFB1B2PromovatPromovatCentre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) - Ministère de l’ Éducation Nationalewww.ciep.fr
  2.Diplôme approfondi de langue françaiseDALFC1C2PromovatPromovat
  3.Test de connaissance du françaisTCFA1-C2B1
  4.Test d’évaluation du françaisTEFA1-C2B1Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP)www.fda.ccip.fr
  5.L’examen ECLECLB1B2C1PromovatPromovatPromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languageswww.ecl.huCentrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.www.eurocenter.ro
  6.Test lingvistic FEDEFEDEB1B2C1Minimum - 100 puncteMaximum - 200 puncteMinimum - 200 puncteMaximum - 400 puncteMinimum - 200 puncteMaximum - 400 puncteFEDEwww.fede.education
  3. Limba germană
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereaNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/ diploma/administrează examenul
  1.Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)DSD 2B2-C1B2Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK) www.kmk.orghttp:www.auslandsschulwesen.de
  2.Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Erste Stufe)DSD 1B1B1
  3.Das Osterreichische Sprachdiplom Deutsch- Zertifikat Deutsch fur Jungedliche- Zertifikat Deutsch- Mittelstufe Deutsch- Oberstufe Deutsch- Wirtschaftssprache DeutschOSD- /- ZD- MD- /- WDB1B2B2C1C2PromovatPromovatPromovatPromovatBundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK)www.osd.atwww.bmukk.gv.at
  4.Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur Jungedliche-B1PromovatGoethe - Institut www.goethe.de/pruefungen
  5.Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur Erwachsene-B1Promovat
  6.Goethe - Zertifikat B2-B2Promovat
  7.Goethe - Zertifikat C1-C1Promovat
  8.Goethe - Zertifikat C2: Groses Deutsches SprachdiplomGDSC2Promovat
  9.Der Test Deutsch als FremdspracheTest DaFB1 + - C1B2Test DaF - Institut www.testdaf.de
  10.ECL - Zertifikat ECLB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro
  11.Test lingvistic FEDEFEDEB1 B2 C1Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncteFEDE www.fede.education
  4. Limba italiană
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereaNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/ diploma/administrează examenul
  1.Certificazione di Italiano come Lingua Straniera- Livello Uno- Livello Due- Livello Tre- Livello QuatroCILSB1B2C1C2PromovatPromovatPromovatPromovatUniversita per Stranieri di Sienawww.unistrasi.it
  2.Certificazione della lingua italianaCELI 2CELI 3CELI 4CELI 5B1B2C1C2PromovatPromovatPromovatPromovatUniversita per Stranieri di Perugiawww.cvcl.it
  3.L’esame ECLECLB1B2C1PromovatPromovatPromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languageswww.ecl.huCentrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.www.eurocenter.ro
  4.Test lingvistic FEDEFEDEB1B2C1Minimum -100 puncteMaximum - 200 puncteMinimum - 200 puncteMaximum - 400 puncteMinimum - 200 puncteMaximum - 400 puncteFEDEwww.fede.education
  5. Limba spaniolă
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereaNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Diploma de Espanol como Lengua Extranjera- Diploma de Espanol Nivel B1 (Inicial)- Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio)- Diploma de Espanol Nivel C1 (Intermedio)- Diploma de Espanol Nivel C2 (Superior)- Diploma de Espanol Nivel A2/B1 escolarDELEB1B2C1C2A2/B1 scolarB1B1B2C1C2B1PromovatPromovatPromovatPromovatPromovatPromovatMinisterio de Educacion - Instituto Cervanteshttp: diplomas.cervantes.es*
  2.El examen ECLECLB1B2C1PromovatPromovatPromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languageswww.ecl.huCentrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.www.eurocenter.ro
  3.Test lingvistic FEDEFEDEB1B2C1Minimum -100 puncteMaximum - 200 puncteMinimum - 200 puncteMaximum - 400 puncteMinimum - 200 puncteMaximum - 400 puncteFEDEwww.fede.education
  4.Servicio Internacional de Evaluacion de la Lengua EspanolaSIELE GLOBALB1PromovatCompresion aucitiva: 112-163,99Compresion de lectura: 118-177,99Expresion e inceraccion escritas: 104-166,99Expresion e inceraccion orales: 125-175,99Telefonica Educacion Digital
  5.Servicio Internacional de Evaluacion de la Lengua EspanolaSIELE GLOBALB2PromovatCompresion aucitiva: 164-210,99Compresion de lectura: 178-216,99Expresion e inceraccion escritas: 167-214,99 Expresion e inceraccion orales: 176-214,99Telefonica Educacion Digital
  6.Servicio Internacional de Evaluacion de la Lengua EspanolaSIELE GLOBALC1PromovatCompresion aucitiva: 211-250Compresion de lectura: 217-250Expresion e inceraccion escritas: 215-250Expresion e inceraccion orales: 215-250Telefonica Educacion Digital
  * În situații excepționale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competențelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Spania, se va recunoaște și echivala „Certificatul de aptitudini“ emis de Institutul Cervantes.
  6. Limba portugheză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereaNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Diploma Elementar de Portugues Lingua EstrangeiraDEPLEB1PromovatMinisterio da Educacao - Centro de Avaliacao de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple
  2.Diploma Intermedio de Portugues Lingua EstrangeiraDIPLEB2Promovat
  3.Diploma Avançado de Portugues Lingua EstrangeiraDAPLEC1Promovat
  4.Diploma Universitario de Portugues Lingua EstrangeiraDUPLEC2Promovat
  5.Test lingvistic FEDEFEDEB1 B2 C1Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncteFEDE www.fede.education
  6.Certificatul e-Camoes Junior-B1PromovatInstitutul Camoes din Portugalia
  7. Limba japoneză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereaNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Japanese Language Proficiency TestJLPTN3 - B1 N2 - B2 N1 - C1Promovat Promovat PromovatAsociația Profesorilor de Limbă Japoneză din România
  8. Limba rusă
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereaNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Examene ECLECLIndependent user - B1 Independent user - B2 Proficient user - C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu
  2.Russian for Everyday Communication-Threshold level - B1 Vantage level - B2 Effective operational proficiency level - C1 Mastery levelPromovat Promovat Promovat PromovatPushkin State Russian Language Institute www.pushkin.institute/en/certificates/
  3.Test of Russian as a Foreign LanguageTORFLTORFL - I/B1 TORFL - II/B2 TORFL - III/C1 TORFL - IV/C2 Promovat Promovat Promovat PromovatInstitutul de Stat de Limba Rusă A. S. Pușkin/Pushkin State Russian Language InstituteUniversitatea de Stat din Sankt Petersburg/Saint Petersburg State UniversityUniversitatea Națională de Cercetare de Stat din Tomsk/ National Research Tomsk State UniversityUniversitatea Rusă de Prietenie între Popoare/Peoples’ Friendship University of RussiaUniversitatea Federală Caucazul de Nord/North - Caucasus Federal UniversityUniversitatea de Stat din Tyumen/Tyumen State UniversityUniversitatea Națională de Cercetare de Stat din Belgorod/ Belgorod National Research UniversityUniversitatea Tehnică de Stat Don/Don State Technical UniversityUniversitatea Federală Extremul Orient/Far Eastern Federal UniversityUniversitatea Pedagogică de Stat din Rusia A.I. Herzen/ Herzen State Pedagogical University of RussiaUniversitatea de Stat din Pskov/Pskov State UniversityUniversitatea Federală din Kazan (Regiunea Volga)/Kazan (Volga Region) Federal UniversityUniversitatea de Stat din Moscova M.V. Lomonosov/ Lomonosov Moscow State University
  (la 05-09-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 6.152 din 31 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 5 septembrie 2023 )
   +  Anexa nr. 3METODOLOGIEde recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștereeuropeană pentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluarea competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat