HOTĂRÂRE nr. 857 din 31 octombrie 2018privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", județele Brăila și Tulcea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 7 noiembrie 2018  Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 612/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, județele Brăila și Tulcea,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, potrivit planului de amplasament/hărții topografice prevăzut/prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.  +  Articolul 2(1) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, aflate pe coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea, sunt în cuantum total de 10.348,1 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică și prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 31 octombrie 2018.Nr. 857.  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
  de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila
  și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea, proprietarii sau deținătorii acestora,
  precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.U.A.T.Nume și prenume proprietar/ deținătorNr. tarlaNr. parcelăPoziția față de localitateCategoria de folosințăNr. cad.Nr. CFNr. cad. dezmembrare 2009Suprafață teren de expropriat (mp)Construcții de expropriatValoare de despăgubire construcții investiții (lei)Valoare de despăgubire terenTotal valoare de despăgubire construcții + teren (lei)
  01234567891011121314
  1BrăilaS.C. Lukoil România - S.R.L.23218intravilanCC56138149534759.85859.858
  2BrăilaS.C. SOROLI COLA - S.A. - BRĂILA221IntravilanCurți- construcții94982 - Lot 294982 - Lot 31922023--4830,002.637.390,00
  94983 - Lot 394983 - Lot 412.536--2.632.560,00
  3Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 2, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale
  4Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 2, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale
  5BrăilaS.C. Confmetal - S.R.L.1intravilanCC75465754651.720platformă betonată și împrejmuire39.240296.700335.940
  6BrăilaS.A. Nador Com - S.R.L.15166/1/3intravilanarabil158498699619225989130.511130.511
  7BrăilaS.A. Nador Com - S.R.L.15166/1/4intravilanarabil1584986996192261.960258.647258.647
  8BrăilaS.A. Nador Com - S.R.L.15166/1/5intravilanarabil1584986996192271.926254.160254.160
  9BrăilaCojan Gheorghe15166/1/2intravilanarabil1924520008950125.365125.365
  10BrăilaCojan Gheorghe15166/1/2intravilanarabil19245200091.772233.838233.838
  11BrăilaCojan Gheorghe15166/1/2intravilanarabil19245200101.566206.654206.654
  12BrăilaRadu Joita15166/1/1intravilanarabil1629086955192281.109146.347146.347
  13BrăilaRadu Joita15166/1/1intravilanarabil1629086955192291.392183.692183.692
  14BrăilaRadu Joita15166/1/1intravilanarabil16290869551923024332.06732.067
  15BrăilaDumitru Petra16173/2intravilanarabil169678572819660182.3762.376
  16BrăilaDumitru Petra16173/2intravilanarabil1696785728196611.953257.723257.723
  17BrăilaDumitru Petra16173/2intravilanarabil1696785728196622.336308.264308.264
  18BrăilaZarimba Rodica, Costea Cristian16173/3intravilanarabil848418484122429.56029.560
  19BrăilaVerdet Moise16173/1intravilanarabil7989870101965655573.23973.239
  20BrăilaVerdet Moise16173/1intravilanarabil798987010196572.340308.792308.792
  21BrăilaVerdet Moise16173/1intravilanarabil798987010196581.989262.474262.474
  22BrăilaCostea Stefan16173/5intravilanarabil1726777673197562.865378.073378.073
  23BrăilaCostea Stefan16173/6intravilanarabil1726777673197572.691355.111355.111
  24BrăilaCostia Dumitru16173/6intravilanarabil17293869921975835747.11147.111
  25BrăilaCostia Dumitru16173/6intravilanarabil1729386992197591.517200.187200.187
  26BrăilaS.C. HORTICOLA DUNĂREA - S.A.Calea GalațiNr. 374IntravilanCurți- construcții74996 - Lot 1; 95165 - Lot 374996 - Lot 1; 95165 - Lot 4-2.400414.000,00466.799,00
  împrejmuire12.164
  platformă betonată 387 mp40.635,00
  27BrăilaDanketer Impex - S.R.L.intravilanCC119572130192371.713hala de prod. + împrejmuire1.917.458295.4932.212.951
  28BrăilaDanketer Impex - S.R.L.intravilanCC119572130192381.743300.668300.668
  29BrăilaDanketer Impex - S.R.L.intravilanCC119519239671cabină porta. + împrejmuire21.798115.748137.546
  30BrăilaCapbun Neculai1117-18intravilanarabil89441894412.374348.088348.088
  31BrăilaScarlet Gheorghe; Scarlet Georgeta1116intravilanarabil75546755462265265
  32BrăilaS.C. Agrozootehnica Vădeni - S.A.intravilanCC96888068819240254.3134.313
  33BrăilaS.C. Agrozootehnica Vădeni - S.A.intravilanCC96888068819241429împrejmuire din metal7.88874.00381.891
  34BrăilaAilutoae Nicolaea, Ailutoae Ionica-SaftaintravilanCC968980689100casă de locuit46.00017.25063.250
  34^1BrăilaCAPBUN NECULAI11/ Calea Galați17,18/ Nr. 378 + 378AIntravilanArabil95102 - Lot 1; 95103; 95104 - Lot 3; 95105 - Lot 4 (302)--302--63.420,0063.420,00
  35VădeniBogza Nedealca2001extravilanarabil9907235646031.5743.9833.983
  36VădeniBogza Nedealca2001extravilanarabil9907235646042.1095.3365.336
  37VădeniBogza Nedealca2001extravilanarabil9907235646059892.5022.502
  38VădeniS.C. Lanul Auriu - S.R.L.2002\2extravilanarabil75369753694.88012.34612.346
  39VădeniGazdaru Daniel20018extravilanarabil460846386051.5311.531
  40VădeniGazdaru Daniel20018extravilanarabil460846396111.5461.546
  41VădeniGazdaru Daniel20018extravilanarabil46084640235959
  42VădeniTanase Viorel; Tanase Marioara20017 Lot 1extravilanarabil70947709479452.3912.391
  43VădeniPotlog Coculeana; Potlog Dorian20017 Lot 2extravilanarabil70948709488732.2092.209
  44VădeniDumitrache Paraschiv20016extravilanarabil461046481.3323.3703.370
  45VădeniDumitrache Paraschiv20016extravilanarabil46104649248628628
  46VădeniAnghel Costica20015extravilanarabil49124124
  47VădeniSCARLET RAUL PETRE2002/1ExtravilanArabilLot 2-46419.23129.723,8229.723,82
  48Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 47, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale
  49VădeniBroasca Rodica2003extravilanarabil21537306646066501.6451.645
  50VădeniBroasca Rodica2003extravilanarabil21537306646072.8007.0847.084
  51VădeniMizileanu Cristina2004extravilanarabil4511.1411.141
  52VădeniChivu Iulian; Chivu Madalina Mariana1991301/16extravilanarabil75658756584741.2001.200
  53VădeniChivu Iulian; Chivu Madalina Mariana1991301/15extravilanarabil15287280146529952.5172.517
  54VădeniChivu Iulian; Chivu Madalina Mariana1991301/16extravilanarabil1528728014653367928928
  55VădeniS.C. Contecoman Serv - S.R.L.1991301/14extravilanarabil75701757011.9865.0245.024
  56VădeniChivu Iulian; Chivu Madalina Mariana1991301/13extravilanarabil75660756602.0045.0705.070
  57VădeniChivu Iulian; Chivu Madalina Mariana1991301/12extravilanarabil75659756592.6176.6216.621
  58VădeniDan Dumitru1991301/11extravilanarabil461646641.8904.7824.782
  59VădeniDan Dumitru1991301/11extravilanarabil4616466585215215
  60VădeniDan Dumitru1991301/11extravilanarabil461646661.9444.9194.919
  61VădeniS.C. CONTECOMAN SERV - S.R.L.1991301/10ExtravilanArabil76693 - Lot 2 76694 - Lot 3-46675.013--16.141,8616.141,86
  62Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 61, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale
  63Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 61, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale
  64VădeniGavrila Luciu1991301/9extravilanarabil461846702.0025.0655.065
  65VădeniGavrila Luciu1991301/9extravilanarabil461846719172.3202.320
  66VădeniGavrila Luciu1991301/9extravilanarabil461846722.1175.3565.356
  67VădeniPopa Gogu1991301/8extravilanarabil461946732.0615.2145.214
  68VădeniPopa Gogu1991301/9extravilanarabil461946749362.3682.368
  69VădeniPopa Gogu1991301/10extravilanarabil461946751.1252.8462.846
  70VădeniChivu Iulian1991301/7extravilanarabil8247243746762.1165.3535.353
  71VădeniChivu Iulian1991301/7extravilanarabil8247243746771.0692.7052.705
  72VădeniPavel Constantin1991301/6extravilanarabil46204678165418418
  73VădeniPavel Constantin1991301/6extravilanarabil462046792.0915.2905.290
  74VădeniDutu Dumitra și alții1991301/5extravilanarabil1.3243.3503.350
  75VădeniChivu Iulian; Chivu Madalina Mariana1991301/4extravilanarabil71302713025031.2731.273
  76VădeniChivu Iulian; Chivu Madalina Mariana1991301/3extravilanarabil713037130347119119
  77VădeniTomescu Veronica și alții1991301/26extravilanarabil75791757911.3843.5023.502
  78VădeniZamfirescu Floarea1991301/25extravilanarabil4621468089225225
  79VădeniZamfirescu Floarea1991301/25extravilanarabil46214681184466466
  80VădeniCopaciu Dorin1991301/24extravilanarabil46224682231584584
  81VădeniCopaciu Dorin1991301/24extravilanarabil46224683219554554
  82VădeniFilip Cristian1991301/23extravilanarabil462348251.3143.3253.325
  83VădeniFilip Cristian1991301/23extravilanarabil46234826108274274
  84VădeniMehedinta Costel1991301/22extravilanarabil462446852.6056.5916.591
  85VădeniMehedinta Costel1991301/22extravilanarabil4624468671717
  86VădeniAngheluta Mihalache1991301/21extravilanarabil462546883.3218.4028.402
  87VădeniCioran Anton1991301/20extravilanarabil462646913.7649.5239.523
  88VădeniCHIVU IULIAN1981299/8ExtravilanArabil76703 - Lot 1; 76705 - Lot 3-46947.413--23.869,8623.869,86
  89Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 88, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale
  90VădeniCOMUNA VĂDENI (DOMENIUL PRIVAT)1961285/38ExtravilanArabil---6.641--16.802,0016.802,00
  91VădeniSTENCAU SORIN; STENCAU DORINA; BUSURCA GEORGICA; BUSURCA MARIANA1961285/37ExtravilanArabil76672 - Lot 1; 76674 - Lot 3-48186.219-20.025,1820.025,18
  92VădeniPopescu Jenica1961285/36extravilanarabil48281.9464.9234.923
  93VădeniNicolau Epure Elena1961285/35extravilanarabil5.02512.71312.713
  94VădeniBucurescu Lucretia1961285/34extravilanarabil7073570735330835835
  95VădeniManolescu Alexandru Yves1961285/17/6extravilanarabil75754757541.6594.1984.198
  96VădeniComuna Vădeni (domeniul privat)196/134extravilanneproductiv76801, 76802, 7680376801, 76802, 768032.7693.488,943.488,94
  96^1VădeniSCARLET RAUL PETRE2002/1ExtravilanArabil76731 - Lot 1; 76732 - Lot 4; 76733 - Lot 5--699--2.935,802.935,80
  96^2VădeniJudețul Brăila (domeniul privat)196/134extravilanneproductiv76801, 76802, 76803, 7762276801, 76802, 76803, 776221.1781.484,281.484,28
  97SmârdanPREDA CONSTANTIN33121ExtravilanArabil31861 - Lot 2; 33787 - Lot 3; 33788 - Lot 4--13.097--34.485,9934.485,99
  98SmârdanSANDU AURELIA33121ExtravilanArabil31862 - Lot 2--8.703--22.916,0522.916,05
  99SmârdanSANDU VASILE33121ExtravilanArabil31863--11.963--31.500,0331.500,03
  100Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 102, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale
  101Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 102, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale
  102SmârdanBOGDAN SANDA33222ExtravilanArabil31937 - Lot 1; 33789 - Lot 3--19.813--52.170,0352.170,03
  103SmârdanBOGDAN GHEORGHE; BOGDAN TUDORACHE; BOGDAN STEFAN; BOGDAN DUMITRU; BOGDAN ANGELICA33222ExtravilanArabil31938 - Lot 1--8.538--22.481,5922.481,59
  104SmârdanJIPA GHEORGHE; GALATEANU SUSANA; JIPA AUREL; SILIFON PAVEL; BORADATENCU NICULINA33222ExtravilanArabil31972 - Lot 1--13.434--35.373,3535.373,35
  105SmârdanNITU CONSTANTIN; NITU GHEORGHE; BALAN NITA; DRUGAN ELISABETA; NITU DAN32219/1ExtravilanArabil32045 - Lot 2--8.443--22.231,4422.231,44
  106SmârdanNITU CONSTANTIN; NITU GHEORGHE; BALAN NITA; DRUGAN ELISABETA; NITU DAN32217/1ExtravilanArabil32048 - Lot 1--845--2.224,992.224,99
  107SmârdanMARCU MARCEL; MARCU ANISOARA32217/2ExtravilanArabil32049 - Lot 1--13--34,2334,23
  108SmârdanMarcu Marcelextravilanarabil217/3464646
  109SmârdanNITU CONSTANTIN; NITU GHEORGHE; BALAN NITA; DRUGAN ELISABETA; NITU DAN32219/2ExtravilanArabil32046 - Lot 1--2.453--6.459,046.459,04
  110SmârdanNITU CONSTANTIN; NITU GHEORGHE; BALAN NITA; DRUGAN ELISABETA; NITU DAN32217/7ExtravilanArabil32053 - Lot 2--1.446--3.807,503.807,50
  111SmârdanLAZAR CONSTANTIN; LAZAR NICOLAE; SAVA MITICA32217/3ExtravilanArabil32270 - Lot 1; 33949 - Lot 2--856--2.253,962.253,96
  112SmârdanMARCULESCU VASILE PETRICA; MARCULESCU PETRANA32217/4ExtravilanArabil32271 - Lot 1; 33947 - Lot 3--513--1.350,791.350,79
  113SmârdanCIREASA VASILE; RADULESCU TINCA; COMAN STEFAN32217/5ExtravilanArabil32272 - Lot 1; 33934 - Lot 3--1.532--4.033,954.033,95
  114SmârdanPANA ION; PUISOR MARIA; PUISOR ION; PANA ION; PANA GHERGHINA32217/6ExtravilanArabil32273 - Lot 1; 33945 - Lot 3--1.025--2.698,952.698,95
  115SmârdanPUISOR MARIA; PUISOR ION32217/7ExtravilanArabil32274 - Lot 1; 33946 - Lot 3--1.057--2.783,212.783,21
  116SmârdanGHEORGHE MARIA; GHEORGHE IOANA; GHEORGHE MINDRA; PREDA ILINCA32217/8ExtravilanArabil32275 - Lot 1; 33954 - Lot 3--1.112--2.928,032.928,03
  117SmârdanBORODATENCO NICULINA32217/9ExtravilanArabil32276 - Lot 1; 33935 - Lot 3--584--1.537,751.537,75
  118SmârdanCOMUNA SMÂRDAN32217/10ExtravilanArabil32277 - Lot 1; 33921 - Lot 3--606--1.595,681.595,68
  119SmârdanNECULAI RADITA32217/11ExtravilanArabil32278 - Lot 1; 33955 - Lot 3--1.300--3.423,063.423,06
  120SmârdanBALAN VERONICA; STANESCU MARLENA32217/12ExtravilanArabil32279 - Lot 1; 33936 - Lot 3--1.596--4.202,464.202,46
  121SmârdanCUZMIN ILIE32217/13ExtravilanArabil32280 - Lot 1; 33939 - Lot 3--1.516--3.991,813.991,81
  122SmârdanPRAJA TUDOREL; PRAJA MARIA32217/14ExtravilanArabil32281 - Lot 1; 33951 - Lot 3--3.125--8.228,508.228,50
  123SmârdanPOSTOLACHE AURELIA; POSTOLACHE MARIN; POSTOLACHE MARIA34224/24ExtravilanArabil32308 - Lot 1--101--265,94265,94
  124SmârdanGHEORGHITA IOAN; BRINZA AURELIA; GHEORGHITA IORDAN; BOJAN ECATERINA34224/25ExtravilanArabil32307 - Lot 1--200--526,62526,62
  125SmârdanGHEORGHE MARIA; GHEORGHE IOANA; GHEORGHE MINDRA; PREDA ILINCA34224/26ExtravilanArabil32306 - Lot 1--300--789,94789,94
  126SmârdanVOICU ANDREI34224/27ExtravilanArabil32305 - Lot 1; 33975 - Lot 3--583--1.535,111.535,11
  127SmârdanLAZAR ALEXANDRU; LAZAR STELICA; SCOBAI MARIA; NECULAI SOFIA34224/28ExtravilanArabil32304 - Lot 1; 33977 - Lot 3--402--1.058,511.058,51
  128SmârdanSTRAMANSOV GILDA; BUCURESTEANU EVELINA; STEFANESCU ELENA34224/29ExtravilanArabil32303 - Lot 1; 33976 - Lot 3--408--1.074,321.074,32
  129SmârdanGHEORGHE JENICA; ORLATEANU PETRICA; GHEORGHE ZOIA34224/30ExtravilanArabil32302 - Lot 1; 33981 - Lot 3--413--1.087,481.087,48
  130SmârdanDRAGOMIR VALENTIN34224/31ExtravilanArabil32301 - Lot 1; 33982 - Lot 3--419--1.103,281.103,28
  131SmârdanSTICLARU GHEORGHE; STICLARU ION; STICLARU ANGHEL; PATRASCU MARIA; BIRZU MIHAELA34224/32ExtravilanArabil32300 - Lot 1; 33971 - Lot 3--426--1.121,711.121,71
  132SmârdanSECU NECULAI34224/33ExtravilanArabil32299 - Lot 1; 33961 - Lot 3--433--1.140,151.140,15
  133SmârdanSTAN DUMITRA; CARLAN STEFANIA; IOAN PETRICA; BALANICA SOFIA; NICOLITA MARIA34224/34ExtravilanArabil32298 - Lot 1; 33972 - Lot 3--441--1.161,201.161,20
  134SmârdanMUNTEANU ILINCA34224/35ExtravilanArabil32297 - Lot 1; 33962 - Lot 3--452--1.190,171.190,17
  135SmârdanCHIRACU ION34224/36ExtravilanArabil32296 - Lot 1; 33973 - Lot 3--466--1.227,031.227,03
  136SmârdanDANILA DUMITREL GABRIEL; DANILA TINCA34224/37ExtravilanArabil32295 - Lot 1; 33967 - Lot 3--481--1.266,541.266,54
  137SmârdanBOGDAN STEFAN34224/38ExtravilanArabil32294 - Lot 1; 33968 - Lot 3--498--1.311,301.311,30
  138SmârdanDAN TUDORA; ARMASEL NICULAE; MIHALACHE IOANA34224/39ExtravilanArabil32293 - Lot 1; 33956 - Lot 3--516--1.358,691.358,69
  139SmârdanProdan SmarandaT 34extravilanarabil224/40514508508
  140SmârdanSTAN DUMITRA; ARMASEL NICOLAE; NICA RADITA34224/41ExtravilanArabil32292 - Lot 1; 33969 - Lot 3--536--1.411,351.411,35
  141SmârdanMIHALACHE CHIRA34224/42ExtravilanArabil32291 - Lot 1; 33959 - Lot 3--1.148--3.022,823.022,82
  142SmârdanBOCANEALA STANA34224/43ExtravilanArabil32290 - Lot 1; 33960 - Lot 3--1.282--3.375,673.375,67
  143SmârdanBISCA PANTELIMON34224/44ExtravilanArabil32289 - Lot 1; 33970 - Lot 3--3.126--8.231,138.231,13
  144SmârdanALEXE CONSTANTIN; ALEXE DESPINA; TIRON ANGELA34224/45ExtravilanArabil32288 - Lot 1; 33953 - Lot 3--988--2.601,522.601,52
  145SmârdanS.C.A Macin - S.A. Ao 1.4extravilanarabil5.6365.5745.574
  146SmârdanS.C.A Macin - S.A. Ao 70extravilanarabil7.4617.3797.379
  147SmârdanS.C.A Macin - S.A. Ao 69extravilanarabil1.8741.8531.853
  148SmârdanS.C.A Macin - S.A. Ao 68extravilanarabil13.69113.54013.540
  149SmârdanS.C.A Macin - S.A. Ao 67extravilanarabil22.01421.77221.772
  150SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26175/17ExtravilanArabil32165 - Lot 1--1.076--2.833,242.833,24
  151SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26175/21ExtravilanArabil32169 - Lot 1--7.231--19.040,1019.040,10
  152SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26175/18ExtravilanArabil32164--5.422--14.276,7814.276,78
  153SmârdanBURADATENCU VIOREL-CATALIN; BURADATENCU LAVINIA-GIANINA26175/20ExtravilanArabil32170 - Lot 1--1.288--3.391,463.391,46
  154SmârdanTEODORESCU SOFICA26175/20ExtravilanArabil32171 - Lot 1--811--2.135,462.135,46
  154^1SmârdanVACARESCU MARIANA26175/20ExtravilanArabil32172 - Lot 1--419--1.103,281.103,28
  154^2SmârdanTUDORACHE ELENA26175/20ExtravilanArabil32173 - Lot 1--61--160,62160,62
  154^3SmârdanUDREA MARIANA26175/20ExtravilanArabil32174 - Lot 1--52--136,92136,92
  154^4SmârdanDURBACA GETA26175/20ExtravilanArabil32175 - Lot 1--44--115,86115,86
  155SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26175/19ExtravilanArabil32163--5.434--14.308,3814.308,38
  156SmârdanBORTUN CONSTANTIN; BORTUN ION; COROI TINCUTA; BORTUN GHEORGHE; BORTUN STEFAN; BORTUN ELENA; VULPE MARIA26173/65ExtravilanArabil32161 - Lot 1; 33928 - Lot 3--7.281--19.171,7519.171,75
  157SmârdanGHERGHISAN CONSTANTIN26173/64ExtravilanArabil32160 - Lot 1; 33950 - Lot 3--2.688--7.077,837.077,83
  158SmârdanCHIRILA VALERICA26173/63ExtravilanArabil32159 - Lot 1; 33948 - Lot 3--1.075--2.830,602.830,60
  158^1SmârdanCHIRILA AURELIA26173/63ExtravilanArabil32230 - Lot 1; 33931 - Lot 3--1.075--2.830,602.830,60
  159SmârdanMititelu NicolaeT26extravilanarabil306031.4081.3931.393
  160SmârdanBortun StefanT26extravilanarabil173/602.8002.7692.769
  161SmârdanBURADATENCU VIOREL-CATALIN; BURADATENCU LAVINIA-GIANINA26173/59ExtravilanArabil32155 - Lot 1; 33930 - Lot 3--4.311--11.351,3811.351,38
  162SmârdanMANDRA DUMITRU; DIMA MARIN; DIMA LENUTA26173/58ExtravilanArabil32154 - Lot 2; Lot 3--1.949--5.131,955.131,95
  163SmârdanSTAN ION26173/57ExtravilanArabil32153 - Lot 1; 33933 - Lot 3--1.208--3.180,813.180,81
  164SmârdanNICOLAU IONICA26173/55ExtravilanArabil32151 - Lot 1--2.413--6.353,726.353,72
  165SmârdanS.C. AGRI TERENURI - S.A.26173/45ExtravilanArabil32129 - Lot 1--2.203--5.800,765.800,76
  166SmârdanBOSNEAG ROMEO; BOSNEAG TUDOR26173/54ExtravilanArabil32150 - Lot 1--435--1.145,411.145,41
  167SmârdanRadu VasileT26extravilanarabil305341.7461.7271.727
  168SmârdanGIDIUTA MARIOARA26173/47ExtravilanArabil32133 - Lot 1; 33925 - Lot 4--868--2.285,562.285,56
  169SmârdanIonita George, Djighit Viorica MariaT26extravilanarabil301653.2943.2583.258
  170SmârdanAVRIGEANU STELIAN26173/49ExtravilanArabil32135 - Lot 1; 33926 - Lot 2--6.623--17.439,1717.439,17
  171SmârdanVADINEANU ANASTASIA26173/50ExtravilanArabil32136 - Lot 1; 33944 - Lot 3--9.724--25.604,4725.604,47
  172SmârdanS.C. EUROPA CAPITAL - S.A.; S.C. AGRI TERENURI - S.A.26173/1ExtravilanArabil32138 - Lot 1--1.348--3.549,453.549,45
  173SmârdanVALCU DOINA-MIOARA23145/10ExtravilanArabil32358 - Lot 1; 33980 - Lot 3--6.063--15.964,6215.964,62
  174SmârdanEFTIMIE STANA23145/2ExtravilanArabil32354 - Lot 1--461--1.213,871.213,87
  175SmârdanVadineanu Victoria, Suleiman Mirela, Vadineanu Ion, Filip Nicolaeextravilanarabil302604.2114.1654.165
  176SmârdanTOADER DUMITRU23145/7ExtravilanArabil32362 - Lot 1; 33979 - Lot 3--3.149--8.291,708.291,70
  177SmârdanANTON NECULINA23145/8ExtravilanArabil32361 - Lot 1; 33983 - Lot 3--2.040--5.371,565.371,56
  178SmârdanArmanschi Jusepe (decedat), Auricaextravilanarabil301112.0332.0112.011
  179SmârdanGheolmez CristacheT24/1extravilanarabil314971.003992992
  180SmârdanParja CosticaT24/1extravilanarabil314961.5971.5791.579
  181SmârdanSima MariaT24/1extravilanarabil314954.8714.8184.818
  182SmârdanIon V. VasilicaT24/1extravilanarabil314946.3906.3206.320
  183SmârdanNeacsu StroeT24/1extravilanarabil314932.8842.8522.852
  184SmârdanENACHE STEFANA; NEACSU PETRE; NEACSU ION; PARASCHIV ILIE24/13530ExtravilanArabil32372 - Lot 1; 33790 - Lot 3--5.541--14.590,1314.590,13
  185SmârdanSERBAN MARIN45372/9ExtravilanArabil33055 - Lot 1--932--2.454,072.454,07
  185^1SmârdanGHEORGHE CONSTANTINA33121ExtravilanArabil31860 - Lot 3--873--2.415,352.415,35
  185^2SmârdanMOISE STELIAN; MOISE SILVIU; MOISE ION33222ExtravilanArabil31971 - Lot 1--2.679--7.412,057.412,05
  185^3SmârdanS.C. LIDAS COMPANY - S.R.L.30208/4ExtravilanCurți construcții30169--41--170,16170,16
  185^4SmârdanONOFREI TIBERIU; ONOFREI LORELAY-GRATIELA32219ExtravilanArabil32042--1.484--4.105,824.105,82
  185^5SmârdanBADESCU PETRE; BADESCU TEODOR; SAVA STEFANA; PAMFIL MARIA; LAZAR ALEXANDRA; CROITOR AUREL; CROITOR NICOLETA32217/2ExtravilanArabil32269 - Lot 1--48--132,80132,80
  185^6SmârdanARDELEANU NICOLAE34224/23ExtravilanArabil32309 - Lot 1--14--38,7438,74
  185^7SmârdanTRIFANESCU DUMITRU34224/46ExtravilanArabil32287 - Lot 1; 33952 - Lot 3--2.413--6.676,116.676,11
  185^8SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT30205/3ExtravilanArabil31330-1.292--3.574,613.574,61
  185^9SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT32217ExtravilanArabil31331--12.846--35.541,3435.541,34
  185^10SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26173/46/1ExtravilanArabil32132--762--2.108,252.108,25
  185^11SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26173/50/1ExtravilanArabil32137--757--2.094,412.094,41
  185^12SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26173/56ExtravilanArabil32152--964--2.667,132.667,13
  185^13SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26173/62ExtravilanArabil32158--692--1.914,571.914,57
  185^14SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26173/65/1ExtravilanArabil32162--1.106--3.059,993.059,99
  185^15SmârdanORAȘUL MĂCIN - DOMENIUL PRIVAT26175/22ExtravilanArabil32168 - Lot 1--2.072--5.732,655.732,65
  185^16SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT32219ExtravilanArabil32232--960--2.656,052.656,05
  185^17SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT32217ExtravilanArabil32282--2.089--5.779,695.779,69
  185^18SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT34224ExtravilanArabil32286--5.439--15.048,2115.048,21
  185^19SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT34224ExtravilanArabil32338--6.514--18.022,4418.022,44
  185^20SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT23145/6ExtravilanArabil32363--1.413--3.909,373.909,37
  185^21SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT35389ExtravilanArabil32417--31.920--88.313,83382.220,61
  35389/2/1ExtravilanCurți- construcții32417--431--1.788,68
  35389/3ExtravilanApe stătătoare32417--398--1.651,73
  35389/2ExtravilanCurți- construcții32417--463--1.921,49
  35389/4ExtravilanArabil32417--37.228-102.999,60
  35389/2/1Extravilan-32417---construcție industrial edilitară - 58 ml96.951,58
  35389/2Extravilan-32417---construcție industrial edilitară - 53 ml88.593,70-
  185^22SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT35389/10ExtravilanArabil32436--15.646--43.288,17645.869,60
  35389/2/3ExtravilanCurți- construcții32436--4.607--19.119,45
  35389/3/1ExtravilanApe stătătoare32436--1.957--8.121,72
  35389/11ExtravilanArabil32436--26.353--72.911,48
  35389/2/3Extravilan-32436---construcție industrial edilitară - 526 ml502.428,78
  185^23SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT45372/10ExtravilanArabil33057--805--2227,222.227,22
  185^24SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT38384ExtravilanNeproductiv33590--398--614,80614,80
  186JijilaGeru Nastase, Dumitru, Neculai, Tudora, Sima Ghergina, Ion Stefana, Petre Fanica, Molacu IordanaT24extravilanarabil3370, TP 89016587581581
  187JijilaGeru NicolaeT24extravilanarabil3369, TP 528344.2234.1774.177
  188JijilaTaranu GheorgheT24extravilanarabil3367/1, TP 558311.000989989
  189JijilaCaramarin Pavel, Stefan, Elena, Niculita MaritaT24extravilanarabil3367/3, TP 588234.0003.9563.956
  190JijilaBaranga GherghinaT24extravilanarabil3367, TP 819322.3092.2842.284
  191JijilaBaranga Dumitru, Marin, Sterea, Neculai, Vasile, Aurel, Gheoreghe, Tudorel, IonT24extravilanarabil3366, TP 528741.6121.5941.594
  192JijilaChiriac D. MincuT22extravilanarabil31019327323323
  193JijilaMihai IonT22extravilanarabil31020309306306
  194JijilaCatruna Elena, Mihai Mihai, Badescu VictoriaT22extravilanarabil31042355351351
  195JijilaVasile NeculaiT22extravilanarabil31023178176176
  196JijilaMihai MihaiT22extravilanarabil31024311308308
  197JijilaGreceanu IoanaT22extravilanarabil31006313310310
  198JijilaMihai TudorT22extravilanarabil31007314311311
  199JijilaIamandii IleanaT22extravilanarabil31009666659659
  200JijilaIon Anisoara, Mangir Constantin, Toader Florica, Mangir Gh., Rica Ilinca, Banea Magdalena, Mangir Mihai, Mangir Petrica, Duduta VictoriaT22extravilanarabil31043668661661
  201JijilaMocanu VasileT22extravilanarabil31013340336336
  202JijilaBurtea Constantina, Tacea Dumitra, Milea Maria, Haralambie Marita, Stoica MiticaT22extravilanarabil31044347343343
  203JijilaMalacu IlincaT22extravilanarabil31014356352352
  204JijilaMalacu Craciun, Zlate Ioana, Stoica Niculina, Ghiolmez PetranaT22extravilanarabil31045364360360
  205JijilaTandara Ion, Tandara MituT22extravilanarabil31017371367367
  206JijilaMalacu ElenaT22extravilanarabil31018315312312
  207JijilaTaranu StaviritaT22extravilanarabil31021383379379
  208JijilaTaranu IlieT22extravilanarabil31022396392392
  209JijilaIamandi GheorgheT22extravilanarabil31025812803803
  210JijilaMocanu MarinT22extravilanarabil31026671664664
  211JijilaDeacu PetreaT22extravilanarabil31027234231231
  212JijilaBrezeanu Anicuta, Cornel, Ion, Irina, Lenuta, Stoiana, VasilicaT22extravilanarabil31046246243243
  213JijilaSima MariaT22extravilanarabil31028131313
  214JijilaCraciun Ionel, Lenuta, NicolaeT22extravilanarabil31040242424
  215JijilaMOȘTENITORI TARANU STAVIRITA223571ExtravilanArabil31041 - Lot 1; 35605 - Lot 3--4.355--11.467,2511.467,25
  216JijilaToader IonT22extravilanarabil310081.2361.2231.223
  217JijilaMalacu TanaseT22extravilanarabil310111.5181.5011.501
  218JijilaAdamita DumitruT22extravilanarabil31012125124124
  219JijilaPOPA A. RADU213038ExtravilanArabil30933 - Lot 1; 35795 - Lot 3--174--458,16458,16
  220JijilaCaramarin Tinca, Dictor VictoriaT21extravilanarabil30932182180180
  221JijilaPopa IoanaT21extravilanarabil32976204202202
  222JijilaPopa Dinu, Marghioala, Pavel, Vasile, Rilea MitaT21extravilanarabil30987223221221
  223JijilaObancea Dumitra, Popa VasileT21extravilanarabil30924224222222
  224JijilaStaicu Constantin, Dumitru, IoanaT21extravilanarabil30986454449449
  225JijilaStaicu DumitruT21extravilanarabil30915457452452
  226JijilaRadu TudoraT21extravilanarabil30914296293293
  227JijilaIonita Neculina, Radu Rada, Radu Radu, Radu Tanasache, Radu VasilicaT21extravilanarabil30985183181181
  228JijilaRadu Aurel, Ileana, Ion, NicuT21extravilanarabil30984340336336
  229JijilaRadu MirceaT21extravilanarabil30905297294294
  230JijilaRadu ZizuT21extravilanarabil30904294291291
  231JijilaMOȘTENITORI RADU NECULAI213046ExtravilanArabil30895 - Lot 1; 35760 - Lot 3--294--774,14774,14
  232JijilaCaramarin IonT21extravilanarabil30894353349349
  233JijilaPetrea Floarea, Frunza, Gheorghe, Ileana, Ioana, IvanT21extravilanarabil30983398394394
  234JijilaTandara Carol, Florea, Georgeta, Gheorghe, Ileana, Marita, Paraschiv, Radita, VasileT21extravilanarabil30982177175175
  235JijilaS.C. OVINE TRIM - S.R.L.213050ExtravilanArabil30885 - Lot 1; 35737 - Lot 3--222--584,56584,56
  236JijilaPopescu Enache, Ghergina, NeculaiT21extravilanarabil30981221219219
  237JijilaConstantin Dumitra, Enache, Ilinca, Ion, MariaT21extravilanarabil30980221219219
  238JijilaSima IoanaT21extravilanarabil30884220218218
  239JijilaPetre GheorgheT21extravilanarabil30876219217217
  240JijilaDorobantu VasilicaT21extravilanarabil33841218216216
  241JijilaDorobantu VasilicaT21extravilanarabil33842240237237
  242JijilaManolache FloareaT21extravilanarabil30868888878878
  243JijilaRacheleanu VasileT21extravilanarabil30867442437437
  244JijilaRacheleanu IonT21extravilanarabil30860220218218
  245JijilaGeru IonT21extravilanarabil30859219217217
  246JijilaGeru IvanT21extravilanarabil30852185183183
  247JijilaGeru IoanaT21extravilanarabil30851131130130
  248JijilaRadu GheorgheT21extravilanarabil30844867857857
  249JijilaIamandi AdamitaT21extravilanarabil30843216214214
  250JijilaStoica FloreaT21extravilanarabil30836220218218
  251JijilaStoica IonT21extravilanarabil30835509503503
  252JijilaBanea StelutaT21extravilanarabil30828280277277
  253JijilaDuduta StanT21extravilanarabil30827330326326
  254JijilaChirnoaga Dumitru, Ion, Stavar, Steliana, TudoracheT21extravilanarabil30979673666666
  255JijilaChirnoaga Dumitru, Ion, Banea Iordana, Dorobantu Nita, Chirnoaga VasileT21extravilanarabil30978339335335
  256JijilaChirnoaga MitaT21extravilanarabil30820341337337
  257JijilaNadoleanu Elena, Andrei Gheorghe, Ioana Gheorghe, Andrei IonT21extravilanarabil30977343339339
  258JijilaAndrei GherghinaT21extravilanarabil30819344340340
  259JijilaToader Gheorghe, Manea, Spiru, Chirnoaga VasilicaT21extravilanarabil30976345341341
  260JijilaCatruna Elena, Mihai Mihai, Badescu VictoriaT21extravilanarabil30975694686686
  261JijilaPerianu Luiza, Sandu Marioara, Tilea Paula-Victoria, Bazacliu VictoriaT21extravilanarabil309981.0571.0451.045
  262JijilaDauceanu NicolaeT21extravilanarabil30812717709709
  263JijilaBanea Ana, Dauceanu IonT21extravilanarabil30811728720720
  264JijilaBrezeanu VasileT21extravilanarabil30941741733733
  265JijilaDauceanu DumitruT21extravilanarabil30940361357357
  266JijilaDauceanu Gheorghe, Pavel, Daiceanu VasileT21extravilanarabil30997345341341
  267JijilaTandara MitaT21extravilanarabil30931639632632
  268JijilaParaschiv IonT21extravilanarabil30930568562562
  269JijilaCaramarin IonT21extravilanarabil30923499494494
  270JijilaParaschiv Gheorge, Costica, Pricop MitaT21extravilanarabil30996432427427
  271JijilaAndrei GherghinaT21extravilanarabil30922189187187
  272JijilaTandara Constantin, Mita, Neculai, Mocanu Mita, Manole VasileT21extravilanarabil30995473468468
  273JijilaNeacsu Dumitru, Ion, Neculai, Paraschiv, Bica MitaT21extravilanarabil30994150148148
  274JijilaGherghisan DumitruT21extravilanarabil30913132131131
  275JijilaDascalu V. DumitruT21extravilanarabil30912112111111
  276JijilaDorobantu FloareaT21extravilanarabil30903878686
  277JijilaGaleteanu IonT21extravilanarabil30902595858
  278JijilaStoica Gheorghe, Ion, Tudora, StefanaT21extravilanarabil30993454545
  279JijilaDuduta Dumitra, Dumitru, Gheorge, Ileana, Ion, Trandafir, Racheleanu Lenuta, Pirja VasileT21extravilanarabil30992919090
  280JijilaGheolmez MarcuT21extravilanarabil30893858484
  281JijilaSima IonT21extravilanarabil30892444
  282JijilaSima PetranaT21extravilanarabil30883444
  283JijilaSima AnicutaT21extravilanarabil30882111
  284JijilaDeacu GheorgheT20extravilanarabil3044, TP 528254.1204.0754.075
  285JijilaANDREI ION203384/1ExtravilanArabil32862 - Lot 1; 35705 - Lot 3--3.337--8.786,728.786,72
  286JijilaCARAMARIN GHEORGHE203060/8ExtravilanArabil32861 - Lot 1; 35714 - Lot 3--2.802--7.378,007.378,00
  287JijilaChiriac ConstantinT20extravilanarabil3385/11.3001.2861.286
  288JijilaGERU TRANDAFIR; GERU STROE; STEREA GHERGHINA; ȚANDARĂ ILINCA203385ExtravilanArabil32859 - Lot 1; 35698 - Lot 3--1.219--3.209,783.209,78
  289JijilaBaranga DumitruT20extravilanarabil3384, TP 536372.8162.7852.785
  290JijilaStoica CalinaT20extravilanarabil3383, TP 557721.8581.8381.838
  291JijilaVasile CosticaT20extravilanarabil3382, TP 55808671664664
  292JijilaSima IonT20extravilanarabil3060/1, TP 846011.4261.4101.410
  293JijilaMalacu CraciunT20extravilanarabil3060, TP 819591.9431.9221.922
  294JijilaPOPA DUMITRU20460/4ExtravilanArabil32853 - Lot 1; 35718 - Lot 3--2.896--7.625,527.625,52
  295JijilaNadoleanu GhitaT20extravilanarabil3059/2, TP 84716867857857
  296JijilaTopoleanu MariaT20extravilanarabil3059/1, TP 81701787778778
  297JijilaVasile MariaT20extravilanarabil3059, TP 536004.5374.4874.487
  298JijilaBaranga GheorgheT20extravilanarabil3057/5, TP 58184820811811
  299JijilaSima MariaT20extravilanarabil3058/1, TP 55782209207207
  300JijilaIordache VasileT20extravilanarabil3057, TP 53587994983983
  301JijilaMOȘTENITORI BANU STOICA203057ExtravilanArabil32846 - Lot 1; 35709 - Lot 3--1.498--3.944,423.944,42
  302JijilaBanea Constantin, Dumitru, EugeniaT20extravilanarabil3056, TP 956601.2061.1931.193
  303JijilaSima StefanT20extravilanarabil3055, TP 557871.5191.5021.502
  304JijilaGalateanu IordanaT20extravilanarabil3054, TP 538181.8691.8481.848
  305JijilaIon StefanT20extravilanarabil3053, TP 52844778770770
  306JijilaGeru Ileana, Geru Nicolae, Eiub NinetaT20extravilanarabil3050/1, TP 558171.3851.3701.370
  307JijilaDorobantu VasileT20extravilanarabil3051/1, TP 582102.3662.3402.340
  308JijilaNadoleanu AlexandruT20extravilanarabil3052, TP 528581.7621.7431.743
  309JijilaNeidentificat*)T20extravilanarabil1.0641.0521.052
  310JijilaNeidentificat*)T20extravilanarabil3.0102.9772.977
  311JijilaNeidentificat*)T20extravilanarabil152150150
  312JijilaGeru Neculai, Dorobantu PetcuT20extravilanarabil3050, TP 58868902892892
  313JijilaParaschiv NeculaiT20extravilanarabil3049, TP 905252.7392.7092.709
  314JijilaChiriac Elena, Chirnoaga Ioana, Nadoleanu AfruziaT20extravilanarabil3048, TP 819901.3931.3781.378
  315JijilaMOȘTENITORI BURDUF MARIN203047/1ExtravilanArabil32834 - Lot 1; 35683 - Lot 3--1.428--3.760,093.760,09
  316JijilaNadoleanu IordanT20extravilanarabil3047, TP 528563.6403.6003.600
  317JijilaDragoi IonT20extravilanarabil3389, TP 528824.0634.0184.018
  318JijilaNadoleanu Alexandru, Murghoci Constantina, Nadoleanu Gheorghe, Gheorghe Ioana, Sava Maria, Nadoleanu Nita, Foraru RuxandraT20extravilanarabil3389, TP 84671437432432
  319JijilaMARIN FLORICA; MARIN FANICA; CARAMARIN MARIA; CARAMARIN VASILICA203390ExtravilanArabil32830 - Lot 1; 35686 - Lot 3--1.331--3.504,693.504,69
  320JijilaMarin FloareaT20extravilanarabil3390/1, TP 582021.0691.0571.057
  321JijilaCaramarin FanicaT20extravilanarabil3391, TP 544492.8112.7802.780
  322JijilaDeacu DumitruT20extravilanarabil3043, TP 890141.8691.8481.848
  323JijilaStoian VasileT20extravilanarabil3043/1, TP 58240603596596
  324JijilaParaschiv Ivana, Deacu PetreT20extravilanarabil3042, TP 52886621614614
  325JijilaMOȘTENITORI PARASCHIV STEFAN203041ExtravilanArabil32824 - Lot 1; 35421 - Lot 3--1.969--5.184,625.184,62
  326JijilaPetcu GherghinaT20extravilanarabil3040, TP 582391.9051.8841.884
  327JijilaSandu Pavel, Sandu VasileT20extravilanarabil3039, TP 85721531525525
  328JijilaNeacsu ConstantinT20extravilanarabil3038, TP 93948513507507
  329JijilaGeru MihalacheT20extravilanarabil489, TP 52837514508508
  330JijilaDulgheru Maria, Stoica RaduT20extravilanarabil491, TP 53569511505505
  331JijilaEne TudoracheT20extravilanarabil492, TP 55744504498498
  332JijilaBanea GheorgheT20extravilanarabil493, TP 32379455450450
  333JijilaRadu DumitruT20extravilanarabil494, TP 94570380376376
  334JijilaEne NicuT20extravilanarabil495, TP 537791.6911.6721.672
  335JijilaBanea Dumitru, Constantina, EugeniaT20extravilanarabil495/1, TP 84662750742742
  336JijilaZamfir StelianT20extravilanarabil496, TP 55811760752752
  337JijilaChiriac PetreT20extravilanarabil498/5, TP 93279168166166
  338JijilaEnache DomnicaT20extravilanarabil498/6, TP 58211921911911
  339JijilaBreazu MarinT20extravilanarabil498/3, TP 986881.3221.3071.307
  340JijilaChiriac AlexandruT20extravilanarabil498/2, TP 536171.0441.0331.033
  341JijilaBilea IonT20extravilanarabil498/3, TP 56513239236236
  342JijilaPruteanu RaduT20extravilanarabil408/1, TP 557521.0811.0691.069
  343JijilaBrezeanu VasileT20extravilanarabil408/1, TP 56515697689689
  344JijilaAndrei IspasT20extravilanarabil497/9, TP 53631929191
  345JijilaMarin GheorgheT20extravilanarabil497/8, TP 536281.3971.3821.382
  346JijilaPetcu CristeaT20extravilanarabil497/7, TP 55761706698698
  347JijilaPetcu ConstantinT20extravilanarabil497/6, TP 84699181179179
  348JijilaPopa AlexandruT20extravilanarabil497/4, TP 55770694686686
  349JijilaDeacu IonT20extravilanarabil497/3, TP 53608990979979
  350JijilaComanici StefanaT20extravilanarabil497, TP 53823397393393
  351JijilaMihai St. IonT20extravilanarabil497/1, TP 84706659652652
  352JijilaEnache Gh. IonT20extravilanarabil487, TP 58213795786786
  353JijilaChiru CosticaT20extravilanarabil485, TP 847141.1031.0911.091
  354JijilaParaschiv GheorgheT20extravilanarabil484/1, TP 78710401397397
  355JijilaParaschiv GeorgetaT20extravilanarabil484, TP 81728401397397
  356JijilaDascalu GheorgheT20extravilanarabil483, TP 28489402398398
  357JijilaDascalu IonT20extravilanarabil483/1, TP 81943807798798
  358JijilaEnache ValeriaT20extravilanarabil497/5, TP 102400406402402
  359JijilaSandu Alexandru, Tandara Florica, Burduf Gena, Sandu Gheorghe, Radu Lenuta, Sandu Mincu, Cazacu VetaT20extravilanarabil482, TP 81706818809809
  360JijilaGeru Ileana, Geru Nicolae, Eiub NinetaT20extravilanarabil481, TP 558171.6471.6291.629
  361JijilaCaramarin Tinca, Dictor VictoriaT20extravilanarabil479, TP 528841.1571.1441.144
  362JijilaSilvestru IonelT20extravilanarabil480, TP 32356416412412
  363JijilaMihai MiticaT20extravilanarabil478/1, TP 32359417412412
  364JijilaRadu TeofilT20extravilanarabil478, TP 82014405401401
  365JijilaSandu Dumitra, Baranga Dumitru, Manole, MarinacheT20extravilanarabil476/1, TP 56544610603603
  366JijilaDulgheru Gheorge, Mica, Neculai, PredaT20extravilanarabil475, TP 817131.1901.1771.177
  367JijilaToader GherghinaT20extravilanarabil474, TP 535591.6481.6301.630
  368JijilaDorobantu PetcuT20extravilanarabil464, TP 528211.6731.6551.655
  369JijilaRadu Anica, Radu CraciunT20extravilanarabil463/9, TP 56483795786786
  370JijilaSandu Alexandru, Tandara Florica, Burduf Gena, Sandu Gheorghe, Radu Lenuta, Sandu Mincu, Cazacu VetaT20extravilanarabil463/8/1, TP 817061.2531.2391.239
  371JijilaSandu MincuT20