ORDIN nr. 137 din 3 decembrie 2018pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice și bunuri materiale necesare Instituției Prefectului
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018  Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările ulterioare, respectiv ale art. 3 alin. (1) lit. c) pct. 8, art. 12 alin. (3) și art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma de dotare cu mijloace tehnice și bunuri materiale necesare Instituției Prefectului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 251/2010 pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice și bunuri materiale necesare la unele structuri din domeniul administrației publice aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2010, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 3 decembrie 2018.Nr. 137.  +  ANEXĂ
  NORMĂ DE DOTARE
  cu mijloace tehnice și bunuri materiale necesare Instituției Prefectului
  Nr. crt.Denumirea bunurilor materialeU.M.Criterii de înzestrare și mod de repartizare
  1Pistolcpl. (complet)- câte 1 pentru fiecare polițist din cadrul S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.
  2Cartuș pentru pistolbuc.- câte 120 pentru fiecare pistol
  3.Autoturism de serviciuCpl.- câte 2 pentru fiecare S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. județean, mai puțin S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov, S.P.C.R.P.C.Î.V. Sibiu și S.P.C.R.P.C.Î.V. Timiș; - câte 3 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. Sibiu și S.P.C.P. al municipiului București; - 4 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. Timiș; - 5 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov; - câte 6 pentru fiecare prefectură; - 10 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. al municipiului București.
  4Pontoncpl.- câte 1 pentru prefecturile județelor Tulcea și Galați
  5Șalupăcpl.- câte 1 pentru prefecturile județelor Tulcea și Galați
  6Aparat faxbuc.- câte 1 pentru cabinetul prefectului, fiecare subprefect, direcție/similar și serviciu (mai puțin S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.); - câte 3 pentru fiecare S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.
  7Terminal radio fixcpl.- câte 1 pentru fiecare S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.
  8Terminal radio mobilcpl.- câte 1 pentru fiecare autoturism de serviciu
  9Terminal radio portabilcpl.- câte 1 pentru fiecare prefect, subprefect, șef S.P.C.P. și șef S.P.C.R.P.C.Î.V.
  10Terminal telefonic (analogic, digital, IP, dect)cpl.- câte 1 (dect) pentru fiecare prefect, subprefect, șef S.P.C.P. și șef S.P.C.R.P.C.Î.V.; - câte 1 (analogic/digital/IP) pentru fiecare polițist, funcționar public și personal contractual
  11Terminal telefonic GSMcpl.- câte 1 pentru fiecare prefect, subprefect, șef S.P.C.P. și șef S.P.C.R.P.C.Î.V.
  12Echipament de transport de tip TDMoIP cpl.- câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.
  13Echipament de transport de tip media convertorcpl.- câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.
  14Terminal de videoconferințăcpl.- câte 1 pentru fiecare prefectură, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.
  15Switch de layer 2cpl.- câte 1 pentru fiecare prefectură, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.
  16Routercpl.- câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.
  17Stație de lucrucpl.- câte 1 pentru fiecare polițist, funcționar public și personal contractual
  18Servercpl.- câte 1 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V.; - câte 2 pentru fiecare locație a prefecturii
  19Surse neîntreruptibile de alimentare cu energie electrică (UPS)buc.- câte 1 pentru fiecare server și stație de lucru
  20Rack pentru echipamente IT Ccpl.- câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.
  21Complet fix/mobil preluare date pentru pașaportbuc.- câte 1 pentru fiecare 100.000 locuitori ai județului; - 40 pentru S.P.C.P. al municipiului București
  22Complet fix/mobil pentru verificare date personale și biometricebuc.- câte 3 pentru fiecare S.P.C.P. județean; - 15 pentru S.P.C.P. al municipiului București
  23Complet tipărire pașapoarte temporarebuc.- câte 2 pentru fiecare S.P.C.P. din județele cu o populație sub 400.000 locuitori; - câte 3 pentru fiecare S.P.C.P. din județele cu o populație peste 400.000 locuitori; - 6 pentru S.P.C.P. al municipiului București
  24Complet eliberare pașapoartebuc.- câte 2 pentru fiecare S.P.C.P. din județele cu o populație sub 400.000 locuitori; - câte 3 pentru fiecare S.P.C.P. din județele cu o populație peste 400.000 locuitori; - 8 pentru S.P.C.P. al municipiului București
  25Stație de preluare imagine pentru permise de conducerecpl.- câte 3 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V. din județele cu o populație sub 500.000 locuitori; - câte 6 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V. din județele cu o populație peste 500.000 locuitori; - 10 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. al municipiului București
  26Stație scanare date permise de conducerecpl.- câte 3 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V. județean; - 7 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. al municipiului București
  27Stație de prelucrare certificate de înmatricularecpl.- câte 1 pentru fiecare 200.000 locuitori ai județului; - 10 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. al municipiului București
  28Stație de prelucrare autorizații de circulație provizoriecpl.- câte 1 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V.
  29Imprimantă de rețeacpl.- câte 1 pentru fiecare birou/compartiment din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V.; - câte 2 pentru nevoile fiecărei prefecturi și S.P.C.P.
  30Imprimantă multifuncționalăbuc.- câte 1 pentru fiecare serviciu (mai puțin S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.), birou și compartiment din cadrul prefecturii; - câte 2 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V. județean; - câte 4 pentru fiecare S.P.C.P. județean și S.P.C.R.P.C.Î.V. al municipiului București; - 30 pentru S.P.C.P. al municipiului București
  31Imprimantă termicăbuc.- câte 1 pentru fiecare ghișeu
  32Scanercpl.- câte 1 pentru fiecare prefectură; - câte 5 pentru fiecare S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. județean; - câte 10 pentru S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. ale municipiului București
  33Cititor optic fix/portabil pentru verificarea documentelor de călătorie și permiselor de conducere cpl.- câte 1 pentru fiecare ghișeu din cadrul fiecărui S.P.C.R.P.C.Î.V.; - câte 4 pentru fiecare S.P.C.P. județean; - 8 pentru S.P.C.P. al municipiului București
  34Mască contra gazelorcpl.- câte 1 pentru fiecare polițist, funcționar public și personal contractual
  35Trusă individuală de decontaminarecpl.
  36Cameră video portabilăbuc.- câte 1 pentru nevoile fiecărei prefecturi, fiecărui compartiment de informare și relații publice, oficiu prefectural și examinator atestat
  37Aparat/Cameră foto cpl.- câte 1 pentru nevoile fiecărei prefecturi, fiecărui compartiment de informare și relații publice și oficiu prefectural
  38Lampă cu raze ultravioletebuc.- câte 1 pentru fiecare prefect, subprefect, direcție și serviciu din cadrul prefecturii (mai puțin S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.); - câte 3 pentru fiecare S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. județean; - câte 12 pentru S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. ale municipiului București
  39Tester alcoolemiebuc.- câte 1 pentru fiecare prefectură
  40Reportofoncpl.- câte 1 pentru nevoile fiecărei prefecturi, fiecărui compartiment de informare și relații publice și oficiu prefectural
  41Video/multimedia (videoproiector)buc.- câte 1 pentru fiecare prefectură, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.
  42Ecran pentru proiecțiebuc.- câte 1 pentru fiecare videoproiector
  43Cuptor cu microundebuc.- câte 1 pentru fiecare prefectură, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.
  44Expresor de cafeabuc.- câte 1 pentru fiecare prefectură, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.
  45Frigider de uz casniccpl.- câte 2 pentru fiecare S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.; - câte 3 pentru fiecare prefectură
  46Aparat de multiplicatcpl.- câte 1 pentru fiecare structură de secretariat, departament, direcție (similar) și serviciu (mai puțin S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. din municipiul București); - 3 pentru S.P.C.P. al municipiului București; - 5 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. al municipiului București
  47Instalație de climatizarecpl.- câte 1 pentru fiecare corp de clădire/locație
  48Soluție pentru management fluxuri organizatorice/sistem de ticketingcpl.- câte 1 pentru fiecare locație a S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.
  49Sistem de informare electronică pentru cetățeni (infochioșc)cpl.- câte 1 pentru fiecare sediu al prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.
  50Mașină de tocat hârtiebuc.- câte 1 pentru fiecare structură de secretariat, departament, direcție (similar) și serviciu (mai puțin S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. din municipiul București); - 5 pentru S.P.C.P. al municipiului București; - 8 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. al municipiului București
  51Mașină de numărat și verificat bancnotebuc.- câte 1 pentru fiecare prefectură și S.P.C.R.P.C.Î.V.
  52Ladă metalică pentru documentebuc.- câte 1 pentru fiecare structură de secretariat, departament, direcție (similar), serviciu și birou
  53Sursă portabilă de iluminatbuc.- pentru 10% din efectivele fiecărei structuri
  54Aspiratorcpl.- câte 1 pentru fiecare sediu
  55Centrală de pază și alarmarecpl.- câte 1 pentru fiecare locație
  56Sistem de supraveghere video, antiefracție și antiincendiicpl.- câte 1 pentru fiecare locație
  57Centrală telefonicăcpl.- câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.
  58Termoscanercpl.- câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.
  59Nebulizatorcpl.- câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.
  60Echipament de protecție (pelerină cu glugă, cizme cauciuc, mănuși)cpl.- câte 1 pentru fiecare lucrător din cadrul prefecturii, cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență
  61Generator curent electriccpl.- câte 1 pentru fiecare sediu din administrarea prefecturii
  62Tabletăbuc.- câte 2 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V.
  63Laptopcpl.- câte 1 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V.
  64Monitor TVbuc.- câte 3 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V.
  65Înseriator automat documentebuc.- câte 2 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V.
  66Scaner 2D pentru citire QRcpl.- câte 3 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V.
  67Display/Ecran de prezentarecpl.- 1 pentru Prefectura județului Vrancea
  68Sistem audio conferințăcpl.- 1 pentru Prefectura județului Vrancea
  NOTE:1. Echipamentele pentru comunicații de date în rețelele informatice locale și de arie mai mare (metropolitană și națională) vor fi stabilite de către Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informației pe măsura implementării rețelelor de comunicații de date a Ministerului Afacerilor Interne.2. Necesarul de armament și muniția aferentă pentru S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V., stabilit conform prevederilor prezentei norme de dotare, se comunică inspectoratelor de poliție județene de către prefecturi. Armamentul și muniția aferentă rămân în patrimoniul inspectoratelor de poliție județene și se asigură de către structurile logistice ale acestora, la solicitarea șefilor serviciilor publice comunitare, din rezerva de 10% constituită la uzul curent.3. La întocmirea planurilor logistice privind asigurarea cu mijloace tehnice și materiale se vor lua în calcul cantitățile rezultate din aplicarea criteriilor și modului de repartizare prevăzute în normă. 4. Dotarea cu celelalte mijloace și obiecte de inventar se face în conformitate cu prevederile ordinelor ministrului afacerilor interne în vigoare, astfel: Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 503/2008 privind asigurarea structurilor și efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de întreținere și alte materiale specifice, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 633/2008 privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfășurării activităților în spațiile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne; Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2019* pentru aprobarea Normelor de dotare cu aparatură audio-video-TV în structurile Ministerului Afacerilor Interne. * Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2019 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.5. S.P.C.P. - serviciu public comunitar de pașapoarte.6. S.P.C.R.P.C.Î.V. - serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare vehicule. (la 19-06-2023, ANEXA a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 81 din 12 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 19 iunie 2023 )
  -----