HOTĂRÂRE nr. 64 din 26 ianuarie 2011pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2011  Notă
  Conform articolului 8 din HOTĂRÂREA nr. 255 din 21 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 29 martie 2024, la data prevăzută la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 24 septembrie 2024, Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozitiilor în materie de stare civilă, precum și Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, care aprobă Metodologia, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  Articolul 6 din actul normativ menționat mai sus dispune următoarele:
  Articolul 6Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la data prevăzută la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activităților prevăzute în materie de stare civilă care nu se realizează prin intermediul S.I.I.E.A.S.C. li se aplică dispozițiile:a) Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 727/2013, cu modificările ulterioare.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. III din Legea nr. 117/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,ținând seama de dispozițiile cap. IV "Desfacerea căsătoriei" din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Materialele consumabile pretipărite, achiziționate anterior datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se utilizează până la consumarea stocurilor.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Metodologia Departamentului pentru Administrație Publică Locală și a Ministerului de Interne nr. 1 pentru aplicarea unitară a dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 bis din 19 noiembrie 1997.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel Oprea
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  București, 26 ianuarie 2011.Nr. 64.  +  AnexăMETODOLOGIEcu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă