HOTĂRÎRE nr. 415 din 31 iulie 1992pentru completarea Hotărîrii Guvernului nr. 662/1991 privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 19 august 1992



    Guvernul României hotărăşte: Articolul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 662/1991 privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii se completează cu doua noi alineate, cu următorul cuprins:"Autovehiculele devenite proprietate de stat, în condiţiile legii, prin confiscare - cu excepţia celor confiscate prin hotărîri judecătoreşti -, precum şi cele fără stapin ori considerate abandonate prin efectul unor legi, astfel cum sînt definite la art. 1 lit. d) din Decretul nr. 111/1951, se atribuie în mod gratuit unor categorii de beneficiari sau se valorifica în folosul bugetului de stat, după cum urmează:- 40% se preiau de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în vederea valorificării acestora, potrivit prevederilor art. 1;- 30% se preiau, cu titlu gratuit, de Secretariatul General al Guvernului, în vederea folosirii lor de Camera Deputaţilor, Senat, Preşedinţia României şi Guvern;- 30% se preiau cu titlu gratuit de către Ministerul de Interne, în vederea dotării unităţilor de poliţie.Atribuirea cu titlu gratuit se face de Ministerul Economiei şi Finanţelor, la împlinirea termenelor prevăzute de lege, pe baza evidentelor deţinute de Inspectoratul General al Poliţiei, precum şi pe baza evidentelor deţinute de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlul financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti cu privire la aceste categorii de autovehicule. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:----------------p. Ministrul de interne,Nicolae CraciunMinistrul bugetului, veniturilorstatului şi controlului financiar, Florian BerceaMinistrul economiei şi finanţelor,George Danielescu-----------------