ORDIN nr. 674/252/2012privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 674 din 29 iunie 2012
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 252 din 28 iunie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 2 iulie 2012  Având în vedere Referatul de aprobare nr. C.V. 1.869 din 29 iunie 2012 al Ministerului Sănătății și nr. DG/1.690 din 28 iunie 2012 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:– titlului VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Prescripția medicală electronică este un formular utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru prescrierea de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și poate fi: on-line sau off-line.Prescripția medicală electronică on-line și off-line are două componente obligatorii: o componentă care se completează de către medicul prescriptor și o componentă care se completează de către farmacist, denumite în continuare componenta prescriere, respectiv componenta eliberare. Prescripția medicală electronică on-line în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă are și o componentă facultativă utilizată numai pentru eliberarea fracționată, în ceea ce privește atât numărul medicamentelor, cât și cantitatea din fiecare medicament, denumită în continuare componenta eliberare pentru pacient. (la 06-06-2014, Teza a doua a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 656 din 4 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014. ) Prescripția medicală electronică on-line este formularul de prescripție medicală în format electronic completat de medic/farmacist folosind o aplicație informatică dedicată, conectată la Sistemul informatic pentru prescripția electronică al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prescripția fiind validată și înregistrată în formă electronică în sistem înainte de a fi tipărită. Pentru conectarea la Sistemul informatic pentru prescripția electronică al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, furnizorul de servicii medicale/medicamente trebuie să utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicația trebuie să fie înregistrată în baza unei serii de licențe eliberate prin sistem.Prescripția medicală electronică off-line este:a) pentru componenta prescriere: formularul de prescripție medicală în format electronic completat de medic folosind o aplicație informatică dedicată, neconectată la Sistemul informatic pentru prescripția electronică al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, nevalidată și neînregistrată în sistem;b) pentru componenta eliberare: formularul de prescripție medicală în format electronic completat de farmacist folosind o aplicație informatică dedicată, conectată la Sistemul informatic pentru prescripția electronică al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prescripția fiind validată și înregistrată în formă electronică în sistem înainte de a fi tipărită. Pentru conectarea la Sistemul informatic pentru prescripția electronică al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, furnizorul de medicamente trebuie să utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicația trebuie să fie înregistrată în baza unei serii de licențe eliberate prin sistem.(3) Casele de asigurări de sănătate vor atribui furnizorilor de servicii medicale, respectiv medicilor care au încheiate convenții pentru prescriere de medicamente un număr de prescripții medicale electronice online și offline, generat automat de Sistemul informatic pentru prescripția electronică al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la solicitarea acestora, și organizează evidența prescripțiilor medicale electronice online și offline atribuite. (la 01-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.327 din 10 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 17 mai 2022 )  +  Articolul 2(1) Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Aplicarea prevederilor normelor metodologice prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru toți furnizorii de servicii medicale și medicamente aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.(3) Lista abrevierilor pentru țările cu care România are acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății și statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană, conform prevederilor respectivelor documente, este prevăzută în anexa nr. 3. (la 06-06-2014, Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 656 din 4 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014. )  +  Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, și se aplică începând cu luna iulie 2012.
  Ministrul sănătății,
  Vasile Cepoi
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Doru Bădescu
   +  Anexa nr. 1 (la 01-06-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.327 din 10 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 17 mai 2022 )  +  Anexa nr. 2NORME METODOLOGICEprivind utilizarea și modul de completare a formularului deprescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fărăcontribuție personală în tratamentul ambulatoriu  +  Anexa nr. 3
  LISTA
  abrevierilor pentru țările cu care România are acorduri, înțelegeri,
  convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății
  și statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European
  și Confederația Elvețiană, conform prevederilor respectivelor─ documente
  Codul țării Denumirea țării Card european de asigurări de sănătateAcord internațional
  AF Afganistan NU NU
  ZA Africa de Sud NU NU
  AL Albania NU DA
  DZ Algeria NU DA
  AD Andorra NU NU
  AO Angola NU NU
  AI Anguilla NU NU
  AG Antigua și Barbuda NU NU
  AN Antilele Olandeze (Bonaire)NU NU
  AR Argentina NU NU
  AM Armenia NU DA
  AW Aruba NU NU
  SH Teritoriile Britanice de peste Mări NU NU
  AU Australia NU NU
  AT Austria DA NU
  AZ Azerbaidjan NU NU
  BS Bahamas NU NU
  BH Bahrain NU NU
  BD Bangladesh NU NU
  BB Barbados NU NU
  BY Belarus NU DA
  BE Belgia DA NU
  BZ Belize NU NU
  BJ Benin NU NU
  BM Bermude NU NU
  BO Bolivia NU NU
  BA Bosnia și Herțegovina NU DA
  BW Botswana NU NU
  BR Brazilia NU NU
  BN Brunei NU NU
  BG Bulgaria DA NU
  BF Burkina Faso NU NU
  BI Burundi NU NU
  BT Bhutan NU NU
  KH Cambodgia NU NU
  CM Camerun NU NU
  CA Canada NU NU
  SP Insulele Canare NU NU
  CV Capul Verde NU NU
  KY Insulele Cayman NU NU
  CZ Cehia DA NU
  CF Republica Centrafricană NU NU
  CL Chile NU NU
  CN China NU DA
  TD Ciad NU NU
  CY Cipru DA NU
  CI Cote d'Ivoire NU NU
  CO Columbia NU NU
  YT Mayotte NU NU
  PM Saint Pierre și Miquelon NU NU
  KM Uniunea Comorelor NU NU
  CD Republica Democrată Congo NU NU
  CG Republica Congo NU NU
  KR Coreea de Sud NU DA
  CR Costa Rica NU NU
  HR Croația DA NU
  CU Cuba NU DA
  DK Danemarca DA NU
  DJ Djibouti NU NU
  DM Dominica NU NU
  DO Republica Dominicană NU NU
  EC Ecuador NU NU
  EG Egipt NU NU
  SV El Salvador NU NU
  CH Elveția DA NU
  AE Emiratele Arabe Unite NU NU
  ER Eritreea NU NU
  EE Estonia DA NU
  ET Etiopia NU NU
  FJ Fiji NU NU
  FI Finlanda DA NU
  FR Franța DA NU
  GA Gabon NU NU
  GM Gambia NU NU
  GE Georgia NU NU
  GS Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud NU NU
  DE Germania DA NU
  GH Ghana NU NU
  GI Gibraltar NU NU
  GR Grecia DA NU
  GD Grenada NU NU
  GL Groenlanda NU NU
  GP Guadelupa NU NU
  GU Guam NU NU
  GT Guatemala NU NU
  GN Guineea NU NU
  GW Guineea-Bissau NU NU
  GQ Guineea Ecuatorială NU NU
  GY Guyana NU NU
  GF Guyana Franceză NU NU
  HT Haiti NU NU
  HN Honduras NU NU
  IN India NU DA
  ID Indonezia NU NU
  CK Insulele Cook NU NU
  FK Insulele Falkland (Malvine)NU NU
  FO Insulele Feroe NU NU
  MP Insulele Mariane NU NU
  SB Insulele Solomon NU NU
  VG Insulele Virgine Britanice NU NU
  VI Insulele Virgine SUA NU NU
  WF Insulele Wallis și Futuna NU NU
  JO Regatul Hașemit al Iordaniei NU DA
  IR Republica Islamică Iran NU NU
  IQ Irak NU NU
  IE Irlanda DA NU
  IS Islanda DA NU
  PS Autoritatea Palestiniană NU NU
  IT Italia DA NU
  JM Jamaica NU NU
  JP Japonia NU NU
  KZ Kazahstan NU NU
  KE Kenya NU NU
  KG Kârgâzstan NU NU
  KI Kiribati NU NU
  XZ Kosovo NU NU
  KW Kuwait NU DA
  LA Laos NU NU
  LS Lesotho NU NU
  LV Letonia DA NU
  LB Liban NU NU
  LR Liberia NU NU
  LY Libia NU NU
  LI Liechtenstein DA NU
  LT Lituania DA NU
  LU Luxemburg DA NU
  GB Marea Britanie DA NU
  MO Macao NU NU
  MK Macedonia NU DA
  MG Madagascar NU NU
  MY Malaysia NU NU
  MW Malawi NU NU
  MV Maldive NU NU
  ML Mali NU NU
  MT Malta DA NU
  MA Maroc NU NU
  MH Marshall (insule) NU NU
  MQ Martinica NU NU
  MR Mauritania NU NU
  MU Mauritius NU NU
  MX Mexic NU NU
  FM Micronezia (stat federal) NU NU
  MD Moldova NU DA
  MC Monaco NU NU
  MN Mongolia NU NU
  MS Montserrat NU NU
  MZ Mozambic NU NU
  MM Myanmar NU NU
  NA Namibia NU NU
  NR Nauru NU NU
  NP Nepal NU NU
  NI Nicaragua NU NU
  NE Niger NU NU
  NG Nigeria NU NU
  NU Insula Niue NU NU
  NF Insula Norfolk NU NU
  NO Norvegia DA NU
  NC Noua Caledonie NU NU
  NZ Noua Zeelandă NU NU
  NL Olanda DA NU
  OM Oman NU NU
  PK Pakistan NU NU
  PW Palau NU NU
  PA Panama NU NU
  PG Papua Noua Guinee NU NU
  PY Paraguay NU NU
  PE Peru NU DA
  PH Filipine NU NU
  PN Insulele Pitcairn, Henderson, Ducie și Oeno NU NU
  PF Polinezia Franceză (inclusiv) NU NU
  PL Polonia DA NU
  PR Puerto Rico NU NU
  PT Portugalia DA NU
  QA Qatar NU NU
  KP Coreea de Nord NU DA
  RE Reunion NU NU
  RU Rusia (federație) NU DA
  RW Rwanda NU NU
  AS Samoa (SUA) NU NU
  WS Samoa Occidentală NU NU
  SM San Marino NU NU
  ST Săo Tome și Principe NU NU
  SA Arabia Saudită NU NU
  SN Senegal NU NU
  RS Serbia NU DA
  SC Seychelles NU NU
  KN Federația Saint Kitts și Nevis NU NU
  LC Saint Lucia NU NU
  VC Saint Vincent și Grenadine NU NU
  SL Sierra Leone NU NU
  SG Singapore NU NU
  SY Siria NU DA
  SK Slovacia DA NU
  SI Slovenia DA NU
  SO Somalia NU NU
  ES Spania DA NU
  LK Sri Lanka NU NU
  US Statele Unite ale Americii NU NU
  SD Sudan NU NU
  SE Suedia DA NU
  SR Surinam NU NU
  SZ Swaziland NU NU
  TJ Tadjikistan NU NU
  TH Thailanda NU NU
  TW Taiwan NU NU
  TZ Tanzania NU NU
  IO Teritoriul Britanic din Oceanul Indian NU NU
  TF Teritoriile Australe și Antarctice Franceze NU NU
  TG Togo NU NU
  TK Tokelau NU NU
  TO Tonga NU NU
  TT Trinidad și Tobago NU NU
  TN Tunisia NU NU
  TR Turcia NU DA
  TM Turkmenistan NU NU
  TV Tuvalu NU NU
  UG Uganda NU NU
  UA Ucraina NU DA
  HU Ungaria DA NU
  UY Uruguay NU NU
  UZ Uzbekistan NU NU
  VU Vanuatu NU NU
  VA Vatican NU NU
  VE Venezuela NU NU
  VN Vietnam NU NU
  YE Yemen NU NU
  ZM Zambia NU NU
  ZW Zimbabwe NU NU
  IL Israel NU NU
  ME Muntenegru NU DA
  --------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 656 din 4 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014, conform pct. 23 al art. I din același act normativ.