ORDIN nr. 13 din 14 februarie 2001pentru majorarea plafonului privind cifra de afaceri, prevăzut în Legea concurentei nr. 21/1996
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENTEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 20 februarie 2001    Preşedintele Consiliului Concurentei,în baza Decretului nr. 316/1996 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei, a prevederilor art. 28 alin. (4), art. 67 alin. (1) şi ale art. 70 din Legea concurentei nr. 21/1996, a Notei de fundamentare a Direcţiei cercetare, precum şi a Hotărârii Plenului Consiliului Concurentei din 13 februarie 2001,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Plafonul privind cifra de afaceri, prevăzut la art. 8 din Legea concurentei nr. 21/1996, se majorează de la 5 miliarde lei la 15 miliarde lei începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 2Plafonul privind cifra de afaceri, prevăzut la art. 15 din Legea concurentei nr. 21/1996, se majorează la 65 miliarde lei începând cu data publicării prezentului ordin.  +  Articolul 3Aducerea la cunoştinţa publică a prezentului ordin se face prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului general al Consiliului Concurentei.PREŞEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,VIOREL MUNTEANU--------